Ordbog

Denne side er en ordbog over nogle af alle de ord der indgår i mine indlæg. Jeg er helt med på, at der kan være mange tekniske betegnelser og for nogle kan det virke uoverkommeligt. Er du helt ny indenfor investering er der derfor en del fagsprog og terminologi du ikke nødvendigvis er bekendt med. Du kan derfor bruge denne side som et opslagsværk. Kommentér endelig, hvis der er ord eller begreber du mener bør indgå eller som jeg har glemt.

 

 • Afkast: Forskellen på det oprindeligt investerede beløb og nuværende værdi. Gevinsten eller tabet på et investeringsaktiv, opgøres oftest i procent.
 • Aktie: Et værdipapir på ejerskab i en børsnoteret virksomhed.
 • Aktieskat: i 2018 ser aktiebeskatningen i Danmark således ud, når det gælder frie midler:
  • 27 procent i skat af de første kr. 52.900 (2017: 51.700 kr.) i aktieindkomst
  • 42 procent af aktieindkomst ud over 52.900 kr. (2017: 51.700 kr.).
 • Aktiesparekonto: En bestemt kontotype til aktier med en anderledes beskatning end pensioner og depoter til frie midler.
 • Aktiv: Typen af investering
 • Aktiv investeringsstrategi: En strategi, hvor formålet er at slå markedet, et specifikt indeks eller benchmark.
 • Andreas Antonopolous: Bitcoin Jesus, hvis du gerne vil forstå hvad Bitcoin er og potentielt kan, så se hans videoer på Youtube.
 • Bitcoin: Krypro-aktiv. Den oprindelige krypto-‘valuta’. Ofte omtalt som digitalt guld, men kan også fungere som betalingsmiddel.
 • Blockchain: En af teknologierne bag Bitcoin.
 • Coinbase: Bitcoin/Ethereum/Litecoin wallet og exchange. Særlige kendetegn er, at det er meget nemt at bruge og findes både i browserform såvel som app (Affiliate link).
 • Crowdlending: Crowdlending omhandler lån og derved finansiering og investering. Det er p2p, peer-to-peer, lån, altså uden en mellemmand.
 • Crowdfunding: Crowdfunding omhandler udvikling og derved finansiering og køb.
 • Depot: Et depot er til opbevaring af værdipapirer både hvad gælder fysiske og digitale værdipapirer. Det kan koste noget af have et depot hos éns børsmægler/bank.
 • Dollar-Cost-Averaging: Metode til køb af aktiver såsom aktier. Metoden går på at købe for samme beløb i faste intervaller, såsom én gang om måneden. Tanken bag er at undgå at forsøge at time markedet.
 • ETF: Exchange traded fund, en art udenlandsk investeringsforening. I Danmark er der kotume for, at investeringsforeninger kan handles på børsen, det er der ikke med mutual funds som er den udenlandske pendant, derfor er ETFer opstået. ETFer er kendetegnet ved lave omkostninger sammenlignet med danske investeringsforeninger. ETFer bliver pt. ikke beskattet som aktieindkomst i Danmark.
 • Ethereum: Krypto-aktiv. Et særligt kendetegn er smart-contracts.
 • ETN: Exchange traded Notes er et værdipapir der kan handles på børser og som følger værdien på et andet aktiv. En ETN minder mere om et gældsbevis end en fond.
 • Frie midler: Refererer til penge investeret udenfor pensionsopsparinger i Danmark. Investerer du eksempelvis noget af din løn i et aktiedepot, investerer du for frie midler.
 • Indeks/Index: Et indeks er en samling af noget såsom det danske C25 indeks, der er en samling af de 25 største børsnoterede danske virksomheder.
 • Inflation: Pengemængden øges og penge bliver derfor reelt mindre værd
 • Investering: At penge tjener penge over en længere tidshorisont
 • Investeringsforening: En forening der investerer i værdipapirer eller lignende, oftest i form af aktier, obligationer eller ETFer. Ofte er det muligt at handle investeringsbeviser i foreningerne på børser. At købe investeringsbeviser i investeringsforeninger er en nem måde at investere i aktier. Tillige tilrådes det af mange investeringsprofessionelle, da det sikrer en god spredning, diversificering. Der er omkostninger, såsom administration og handelsomkostninger, forbundet med denne investeringsform. Investoren betaler derfor for ikke selv at skulle stå for handler, rebalancering og risikostyring. Investeringsforeninger kan være aktive eller passive.
 • Kontanter: En pengeform enten som mønter eller sedler.
 • Lagerbeskatning: Årlig beskatning af både realiserede og urealiserede gevinster og tab.
 • Litecoin: Krypto-aktiv. En hurtigere udgave af Bitcoin.
 • Pengeskabelse: Metoden for hvordan nye penge udstedes. I Danmark er der to måder, kontanter som udstedes af Nationalbanken og digital kredit som udstedes af de private banker. Kontanter udgør omkring 5% af pengemængden, hvorimod digital kredit udgør omkring 95%.
 • Kurtage: Omkostning ved køb og sag af værdipapirer. Oftest en procentsats med et minimumsbeløb såsom 0.1 %, minimum 29 DKK.
 • Mintos: Crowdlending platform (affiliate link).
 • Månedsopsparing: Funktion hos Nordnet, hvor brugeren kan købe et mindre udvalg af investeringsforeninger og ETFer på månedsbasis uden kurtage.
 • Nordnet: Børshandler. Nordnet.dk er deres investeringsplatform.
 • Obligation: Et gældsbevis. Et eksempel kunne være en statsobligation, hvor låntager er staten og långiver er ejeren af gældsbeviset. En obligation består af en hovedstol, rente og afdragsprofil. Hovedstol = det oprindelige beløb, rente = hvor mange renter der lægges til hovedstolen og afdragsprofil = over hvor lang tid gældsbeviset er gældende. Eksempelvies en obligation på 100 DKK, med 5% rente over 10 år. Der findes hovedsageligt tre typer af obligationer; Statsobligationer, realkreditobligationer og erhvervsobligationer/virksomhedsobligationer.
 • Opsparingsrate: Procentdel af udbetalt løn der går til opsparing og investering.
 • Passiv investeringsstrategi: En strategi, hvor målet er at opnå markedsafkastet i form af et indeks eller benchmark og fokus derfor er på omkostninger og lav tracking-error.
 • Realisationsbeskatning: Skat af realiserede gevinst/tab. Eksempel: Køb af en aktie til 100 kr. som 2 år senere sælges for 110 kr. Skal salget beskattes efter realisationsprincippet, skal sælger betale skat af de 10 DKK forskel i forbindelse med salget.
 • Rebalancering: Refererer til en tilbagevenden til den oprindelige plan. Har man en porteføljestrategi der tilsiger 80% aktier og 20% obligationer, men det er gået aktierne rigtig godt så fordelingen lyder 90% aktier og 10% obligationer, så er rebalanceringer at sælge aktier og købe obligationer for at nå tilbage til den oprindelige fordeling. Gøres som oftest enten kvartalsvis, halvårligt eller årligt.
 • Risikostyring: Et begreb der dækker arbejdet med at styre den risiko man påtager sig i forbindelse med investering. Eksempelvis spredning ved køb af flere aktier, også kendt som diversificering, eller forholdet imellem obligationer og aktier.
 • Safe-Withdrawal-Rate: Refererer til, hvor meget man teoretisk kan hæve fra sin samlede portefølje om året uden nogensinde at løbe tør.
 • Spekulation: Et væddemål på en relativt kort bane
 • Udbytte: Dividende, udbetaling af en del af en virksomheds overskud til dets ejere/investorer. Det er oftest skrevet som kr. pr. aktie.
 • ÅOP: Årlige omkostninger i procent. Et tal der dækker de løbende omkostninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *