Aktiesparekontoen Frinans

Aktiesparekontoen

Fra starten af 2019 bliver det muligt for danskere at investere i aktier* igennem en aktiesparekonto, lad os kigge lidt nærmere på, hvad det er for noget.

Lad mig bare sige det som det er, jeg er overhovedet ikke imponeret over den her aktiesparekonto. Men lad os kigge lidt nærmere på den alligevel.

Du kan se et faktaark om aktiesparekontoen her.

Hvordan ser det ud i dag

I dag eksisterer der basalt set to kontotyper når det gælder aktier, pensionsdepoter og depoter til fire midler. Jeg er usikker på om der findes en tredje til børneopsparinger, hvis der gør er det ikke noget jeg forholder mig til i dette indlæg. Jeg vil ikke beskæftige mig med, hvilke former for aktier og værdipapirer der kan ligge i sådan et depot. Indlægget går derfor ud fra, at det er en relativ standard situation, altså et depot indeholdende aktiver såsom aktier og investeringsforeninger. ETFer er en snak for sig og jeg aner heller ikke om det kan købes igennem den nye aktiesparekonto.

Pensionsdepotet har intet med den nye aktiesparekonto at gøre, så den ser vi også bort fra i dette indlæg.

Det efterlader os med spørgsmålet om, hvordan skat og den slags fungerer med et depot til frie midler, altså penge du har fået udbetalt af din arbejdsgiver eller selv har tjent. Det står heldigvis ret klart og tydeligt på SKATs hjemmeside, så lad mig da kopiere det.

SKAT

Link til SKATs hjemmeside, hvor du kan læse mere

I 2018 skal du betale

 • 27 procent i skat af de første kr. 52.900 (2017: 51.700 kr.) i aktieindkomst
 • 42 procent af aktieindkomst ud over 52.900 kr. (2017: 51.700 kr.).

Aktieindkomst er både udbytter og gevinst (fortjeneste) ved salg. (Jeg tillader mig lige at bryde ind her. Lad os kalde det realisationsbeskatning, altså at man betaler skat når man får rede penge mellem hænderne. Sådan billedligt talt.)

Hvis du er gift

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2018 skal I betale 27 procent af de første 105.800 kr. (2017: 27 procent af de første 103.400 kr.) af jeres samlede aktieindkomst og 42 procent af aktieindkomst ud over 105.800 kr. (2017: 103.400kr.).

Det er da sådan nogenlunde til at forstå, selvom jeg må ryste på hovedet af, at der findes to skattesatser. Hvorfor skal regler og politik altid gøres så absurd besværligt. Lav dog én flad aktieskat så alle kan forstå og regne på hvad der foregår. Det må da også kræve mere af SKAT at skulle kontrollere alle de forskellige satser. Nå nok om det for nu, det betyder altså, at når det gælder aktier så bliver man beskattet ved udbytter og salg. Herudover er skatteprocenten afgjort af beløbets størrelse.

Aktiesparekontoen

Først skal det lige pointeres, at jeg synes det er lidt svært at blive sådan 100% klog på, hvordan det her fungerer. Når jeg googler ‘aktiesparekonto’ er det første der kommer op et gammelt skriv fra regeringens hjemmeside med deres første udspil som ikke blev en realitet, og det hjælper selvfølgelig ikke på min forståelse af alt det her. Der stod i øvrigt også følgende på siden: “Aktiesparekontoen er en konto, man får i banken. Ligesom man har en almindelig bankkonto, er tanken, at man også skal kunne få en aktiesparekonto i banken.” Læg mærke til hvordan der først står, at det er noget man bare får i banken. Er det noget de har clearet med bankerne? Siden hvornår får man bare noget sådan uden videre noget i banken. Kunne det tænkes, at bankerne gerne ville kræve lidt penge for sådan en konto? Jeg er helt med på, at jeg kan være en kværulant og hænge mig i detaljer, men den slags sprogbrug gør mig godt nok usikker på produktet. Jeg er ikke helt sikker på, at de politikere der har udtænkt sig det her helt forstår, hvordan verden hænger sammen. Nå, men vi skal videre.

Til at starte med kan investorer indsætte op til 50.000 DKK på en aktiesparekonto. Det er tanken at dette beløb skal hæves hvert år frem til 2022, hvor investorer må indsætte op til 200.000 DKK.

2019 – 50.000 DKK
2020 – 100.000 DKK
2021 – 150.000 DKK
2022 – 200.000 DKK

Vi kan dog ikke være sikre på, at det rent faktisk bliver sådan. For hvert år skal det besluttes om beløbsgrænsen skal sættes op. Værdien på en aktiesparekonto kan godt overstige beløbsgrænserne, men så kan der bare ikke sættes mere ind på kontoen/depotet.

Skat på en aktiesparekonto

Lad os kigge lidt på, hvad der bliver lagt op til med hensyn til beskatning af sådan en aktiesparekonto.

 • 17 procent i skat uanset summens størrelse
 • Lagerbeskatning

De 17 procent er så en tredje procentsats vi skal til at forholde os til. Den er selvfølgelig lavere end reglerne for det nuværende aktiedepot, så det er da positivt. Med aktiesparekontoen er der så tale om lagerbeskatning i stedet for realisationsbeskatning som vi kiggede på tidligere i indlægget. Lagerbeskatning betyder, at man beskattes at værdistigning og dermed uden at have rede penge mellem hænderne. Sætter jeg 50.000 DKK ind på en aktiesparekonto som ved årets afslutning er blevet 60.000 DKK værd, så skal jeg betale 17 procent skat af de 10.000 DKK, som er værdistigningen. Uden at regne på om det kan betale sig og er en økonomisk gunstig løsning, så kan jeg godt sige, at jeg synes det er en dum og irriterende skatteform.

Jeg har ikke kunnet finde noget konkret på, hav der reelt må være i sådan en aktiesparekonto af aktiver. Jeg gætter på enkeltaktier, investeringsforeninger og måske ETF’er. Jeg håber meget på, at sidstnævnte også må være med.

Forskellen

Sådan helt lavpraktisk og med risiko for at have overset noget:

Aktiesparekonto

 • Skat af realiserede og urealiserede gevinster
 • 17 procent i skat

Nuværende aktiedepot

 • Skat af realiserede gevinster
 • 27 procent eller 42 procent i skat

Hvad med når noget falder i værdi?

Et aspekt jeg ikke har beskæftiget med indtil videre er tab. I forhold til aktieindkomst under gældende regler i dag, er det sådan at tab kan fratrækkes. Det vil sige, at hvis jeg har en fortjeneste på 1.000 DKK, men også sælger en aktie med et tab på 1.000 DKK, ja så kan jeg trække tabet fra og min effektive beskatning bliver 0 DKK. Kort sagt kan man fratrække tab fra gevinster. Det er der nogle der spekulerer i for at skatteoptimere på årsbasis.

Afsluttende bemærkninger

Man kunne sikkert godt lave nogle beregninger der viser under hvilke omstændigheder den ene form for konto er bedre end den anden. Det kan være jeg vil kaste mig ud i det når vi når tættere på den faktiske mulighed for at få sådan en konto. Uden at have lavet beregningerne kan jeg selvfølgelig ikke vide det, men jeg går stærk ud fra, at de 17 procent gør det til en bedre deal end den nuværende kontotype. Det her med lagerbeskatningen irriterer mig dog. Jeg synes det er super besværligt og meningsløst at betale skat af urealiserede gevinster. Det aspekt irriterer mig faktisk en hel del.

Som min tone i dette indlæg måske afslører, så er jeg på ingen måde imponeret over det nye tiltag. Det gør blot at der er flere konto/depottyper investorerne skal forstå og forholde sig til, flere forskellige skatteprocentsatser og forskellige beskatningsformer. Det er alt sammen indviklet og besværligt, hvilket jeg på ingen måde tror kan være med til at skabe den aktiekultur der bliver nævnt som målet med denne nye kontotype. Det er unødigt besværligt og kompliceret. Jeg så meget hellere at der blev gjort en indsats for mere ensretning og strømligning. At komplicere hele det her område yderligere synes jeg er direkte tåbeligt! Jeg så naturligvis helst at skatten på aktier og investeringer var 0 procent, ikke mindst fordi de penge der bliver investeret her allerede er blevet beskattet. Er det ikke muligt, hvad så med det her:

Sunes aktiebeskatningside

 • Skat af realiserede gevinster
 • 20 procent i skat

Helt generelt er jeg enig med Cicero, en gammel romer, som eftersigende skulle have sagt:

Jo flere love, jo mindre retfærdighed

Men mon ikke jeg skal have mig en aktiesparekonto, når den bliver en realitet min manglende entusiasme til trods.

Edit: Vil man gerne udvide sin horisont og læse videre på, hvad vi, som samfund, rent faktisk kunne gøre for at højne adgangen til risikovillig kapital for mindre børsnoteringer, så se Gevinster for Danmark ved reduktion i barrierer for børsnoteringer og øvrig risikovillig kapital

Hvad tænker du og I om den nye aktiesparekonto?

Edit: Peters gode link fra kommentarfeltet kommer lige med her: Morningstars beregning på den nye aktiesparekonto


Reklame

12 tanker om “Aktiesparekontoen”

 1. Hej Sune,

  Jeg synes også det lyder som en underlig idé. Specielt det med lager eskadron ingen kan da hurtigt blive noget rod. Der er ingenting i det nye her der indbyder til at private pludselig begynder på aktier, som du siger er det nærmest bare mere uoverskueligt. Og begrænsning på størrelsen af depotet virker i øvrigt også fjollet. Så når man kommer op på grænsen skal man alligevel til at rode med den anden type også. Det giver vel mere mening med depotet som vi kender det, og så håbe på at de sænker beskatningen inden man begynder at realisere sine gevinster derfra?

  1. Hej Morten,
   Ja, jeg synes i hvert fald det er et underligt sammenskruet forslag. I forhold til, hvad der giver mest mening er jeg ikke helt sikker. Jeg synes der mangler lidt informationer om den nye ordning. Jeg tænker umiddelbart enten at fylde det op med en investeringsforeningen, helt i tråd med mine andre investeringer eller, hvis det er muligt, at eksperimentere med lidt sektorspecifikke ETFer. En lidt lavere skat må alt andet uge være at foretrække, men jeg kan godt forstå, hvis nogle vælger det fra grundet besvær.
   /Sune

 2. Kan man ikke forestille sig, at det faktisk et er sådan, at potentielle småinvestorer føler sig lidt skræmte over at investere i aktier, netop fordi det giver en selvangivelse, som man ikke bare skriver under på? Det er man vel ude over, og man slipper for at skulle føre regnskab, så man kan opgive gevinster og tab?

  1. Hej Kim,

   “…fordi det giver en selvangivelse, som man ikke bare skriver under på?”

   Det forstår jeg ikke, hvad mener du her?

   /Sune

 3. Hej,

  Jeg undrer mig over en ting? Man lagerbeskattes med en aktiesparekonto hvert år uanset om man har realiseret sit udbytte. Men hvis vi forstiller os at vi første år har et urealiserbare afkast på 10% og betaler 17% i skat af det, men andet år lider et tab så ens oprindelige afkast nu er nul, ja hvad sker der så? Har man så reelt betalt skat af et afkast hvor udbyttet er forsvundet ud i den blå luft?

  / Cem

  1. Hej Cem,

   Rigtig godt spørgsmål.

   Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.

   Ergo, har du minus et år, kan du fratrække det fra skatten på gevinster næste år. -1.000 kr. et år og +1.000 kr. næste år vil således give 0 kr. i skat.

   /Sune

  2. Hej Cem,

   Med udbytte går jeg ud fra, at du mener afkast.

   Såfremt man fra primo året til ultimo året har et tab, så bliver den skattemæssige værdi af tabet automatisk fremført som et fradrag til modregning i senere år indtil det er opbrugt.

   Mvh.
   Peter

 4. Hej 🙂

  Med ordet UDBYTTE mener jeg de penge, som udbyttegivende fonde udbetaler en gang om året – jeg synes, at ordet udbytte blev brugt om flere ting i tråden.

  Lad os tage “Sparindex Globale Aktier KL” som koster 116,10kr pr investeringbevis IDAG.

  Sidste år gav den 10,2 kr i udbytte per investeringsbevis – det blev betalt i februar 2020, og lad os lade som om, at den vil give det samme i udbytte til næste år.

  Hvis man investerer på den ‘klassiske måde’, så betaler du 27% i skat svarende 2,75 kr i SKAT pr INVESTERINGSBEVIS og du får 10,2kr – 2,75kr = 7,45kr per investeringsbevis udbetalt (Uhhh – jeg tør ikke regne på hvad 42% koster – prøv selv !!!!!).

  Hvis vi siger, at prisen for investeringsbeviset er 116,10 og du betaler venligst 2,75 i skat af udbyttet, så mister du 2,75/116,10 = 0,024 = 2,4% (og regn selv videre, hvis skatteprocenten er 42).

  Det er således MERE END 2 PROCENT (ved 27% beskatning) AF VÆRDIEN I INVESTERINGEN som FORSVINDER til skat blot fordi der udbetales udbytte, og det påvirker den ‘ekspontielle vækst’ (Ja Sune, du har jo det meste i det omtalte investeringsbevis, så cirka 2% af din opsparing FORSVINDER til skat HVERT år pga udbytte. Mange tak for det, Sune – det sætter vi pris på).

  Ved aktiesparekontoen er det udbetalte udbytte blot en del af den samlede værdi, så man betaler ikke ekstra. Det er da en stor fordel, og det gør ret attraktivt og simpelt. Aktiesparekontoen ligner meget ‘pensions-opsparinger’ (specielt aldersopsparing).

  Lavere skatteprocent, og ikke ekstra skat på udbytterne – det er da en fordel.

  Så glem ikke at din investering forsvinder lidt hver gang der udbetales udbytte (2%-5% for Sune), når man anvender den klassiske investering (27%/42%) !!!!!

  1. Hej,

   For nuværende kan man kun investere 100.000 kr. på aktiesparekontoen, jeg har 650.000 kr., så jeg kommer ikke ret langt kun med aktiesparekontoen. Men klart, at den lavere skatteprocent er en fordel.

   /Sune

 5. Hej 🙂
  Ja – det er også ret dårligt med den lave grænse på kontoen.
  Det samme kan man sige om ‘Aldersopsparing’ hvor grænsen er 5k hvert år.

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.