Fredagsspecial – Er June et skridt på vejen mod finansiel frihed

June er ude af beta og live, hvilket betyder, at alle nu kan gøre brug af tjenesten. Jeg følger op og skriver om mine tanker vedrørende June. Lad os se på, om June er et skridt på vejen mod finansiel frihed.

Hvis du slet ikke aner, hvad June er, så vil jeg anbefale at du starter med at læse mit indlæg om June fra januar.

Performance

Jeg startede min June investering d. 20 januar med minimumsbeløbet på 100 kr. Siden da er det gået pænt fremad og pt. er værdien af min June-portefølje 103,87 kr. Du kan se udviklingen her:

Det vil jo ganske enkelt betyde en fremgang på 3,87%

Min Nordnet-portefølje er steget lige omkring 1% i samme tidsperiode, hvis ellers porteføljeværktøjet på Nordnet fungerer som det skal. Den udvikling kan ses her:

Det store pludselige fald med efterfølgende stigning til vejrs dækker udbytte. Det er selvfølgelig noget af en forskel der er på min June-portefølje og Nordnet-portefølje og er værd at tage med.

Nu vil jeg så også gerne lige med det samme sige, at der skal ikke tages beslutninger på baggrund af så kort en periode, men det ville da være dumt ikke at anerkende, at June-porteføljen har klaret sig ganske godt og bedre end min Nordnet-portefølje.

Den June-portefølje jeg har, er June Progressive som er sammensat sådan her:

Det mindre gode ved June

Lad mig starte med at give min mening tilkende vedrørende det mindre positive ved June. Her er der klart to/tre ting der springer i øjnene.

Beskatning

For det første, består min June-portefølje af ETF’er og da der er tale om investering for frie midler betyder det en super nederen beskatning! Formuleringen fra skats hjemmeside lyder:

‘Hvis gevinst og tab på aktier lagerbeskattes, skal indkomstårets gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse’

Med andre ord, vil jeg blive beskattet af en stigning i værdi og ikke som med aktier, når værdien realiseres. Hvis vi leger, at året sluttede nu og min June-portefølje er steget fra 100 til 103,87, så skal jeg betale skat af de 3,87 uden, at jeg direkte har fået flere penge imellem hænderne. Det er sgu irriterende og i den grad et kæmpe minus ved June. Det er også denne beskatningsregel der gør, at jeg ikke benytter ETF’er i min nuværende portefølje. (Gælder pension, er reglerne anderledes og her kan ETF’er sagtens benyttes). Skattesatsen er også anderledes og for mig ville den være højere end ved aktier. Læs eventuelt denne side om lagerbeskatning, hvis du vil vide mere.

Så længe ETF’er beskattes på denne måde, er June ikke et reelt alternativ for mig.

ÅOP og aktiv forvaltning

Den anden ting er ÅOP ved brug af June, Årlige omkostninger i procent. ÅOP i June er forskellig afhængig af din portefølje, men June selv skriver, at ÅOP i gennemsnit er 0.8%. De 0.25% er ETF omkostninger og de 0.55% er administrationsomkostninger. Det er temmelig højt for en portefølje bestående af ETFer. iShares Core MSCI World, lad os bare kalde det en ETF der følger verden, har omkostninger på 0.2%, så 0,8% for et samlet produkt synes jeg er højt. De 0.25% er helt rimeligt, det synes jeg er en rigtig god betaling for mig som bruger/investor, men de 0.55% for administration og såkaldt ekspertisearbejde, det er ikke bare dyrt, men decideret dumt og dermed den tredje ting jeg ikke er glad for. Hvis man har læst bare lidt af min investeringsstrategi så ved man, at jeg ikke er vildt begejstret for aktiv investering og det er i virkeligheden det June er. Aktiv forvaltning af passive produkter. Det er jeg ikke vild med og jeg er slet ikke vild med at betale mere for det. Ganske enkelt tror jeg ikke på, at det er pengene værd, at betale for aktiv forvaltning. Jeg ville meget hellere have et helt passivt produkt.

Det er dog ikke en højere ÅOP der ville få mig til at vælge produktet fra og sammenlignet med mange af de danske investeringsforeninger, som jeg vil gætte på, at June ser sig selv som et alternativ til, så er June meget konkurrencedygtige. Jeg ville godt kunne leve med at betale lidt for ikke selv at skulle rebalancere porteføljen, men ikke så meget mere. ÅOP skal gerne længere ned, alternativt kunne June indeholde en række passive produkter der forvaltes passivt.

Det gode ved June

Nu skal det ikke hedde sig, at June kun består af dårlige ting, for der er så sandelig også positive ting at sige om June, omend de for mig og min vej mod finanisel frihed er mindre relevante.

Nemt at komme i gang

At investere igennem June er uden tvivl den nemmeste form for investering jeg er stødt på. Alle kan gøre det her og ingen bliver hægtet af, såfremt man har et minimum af computerkompetencer. Kan man betjene en mail eller surfe på nettet, så kan man også finde ud af at investere igennem June. Alt andet lige, skal teamet bag produktet have en hånd for det. De har taget noget som for mange er komplekst og skåret det helt ind til benet. Det synes jeg er en kæmpe bedrift og jeg tror det kan være med til at sikre en stor udbredelse. Nogle af de andre banker/investeringsbanker må klø sig lidt i nakken og være kede af, at det ikke er dem der har lavet June.

Som ny bruger svarer man på en række spørgsmål, hvilket afstedkommer en anbefaling til en portefølje. Jeg blev anbefalet June Progressive, hvilket stemmer godt overens med min risikoprofil. Jeg kunne nok godt være blevet anbefalet den helt aggressive June Opportunity også.

For nuværende er det ikke muligt at ændre porteføljen, men det er noget teamet bag arbejder på, så man som bruger fremover kan skifte portefølje. Det vil jeg lige vænne tilbage til senere, da jeg ser et meget interessant perspektiv heri.

Minimalistisk og overskueligt

Jeg bruger normalt Nordnet, hvilket jeg er meget tilfreds med, men de vinder ikke nogle priser for design eller UX. June derimod er en helt anden snak, hvilket en med min faglige baggrund godt kan lide. Jeg kan logge ind på June med min adgang til MobilePay, så der er ikke en ny bruger eller nye oplysninger jeg skal huske og selve June er overskueligt bygget op med gode brugbare illustrationer og et minimum af tekst:

Eksempelvis kan jeg i toppen vælge, hvilken periode jeg vil se data fra. Det opdaterer med det samme og virker meget flydende. Grafen kunne godt være mere overskuelig, men godt ser det ud. Det er nemt, overskueligt og alt overflødigt er skåret væk. Det er som om en investor og en UX’er har sat sig ned og skabt det perfekte overbliksbillede. Det kan jeg enormt godt lide.

I bunden er Danske Banks velkendte navigationsjul. Klikker jeg herpå får den eneste menu June består af:

Trykker jeg på ‘Overfør penge’ får jeg følgende:

Herfra kan jeg komme videre til at overføre penge til min June-portefølje, enten med dankort eller kontooverførsel. Det er også nemt og overskueligt. Så kan jeg trække penge ud, det har jeg ikke prøvet endnu, og jeg kan oprette en månedlig overførsel, hvilket ligger op til en god investeringsstragi i form af dollar-cost-averaging. Det er godt, det er endda rigtig godt! Det betyder, at det er muligt at investere fast og månedligt, hvilket passer godt til en frinans-strategi.

Havde jeg under menupunktet i stedet klikket på ‘Din investering’, var jeg kommet videre til en oversigt med mulighed for at se fordeling, sektorer og regioner:

Det er som alt det andet også både nemt, overskueligt og lækkert lavet.

Ingen kurtage

Kort og godt, det koster ikke noget i kurtage at købe/overføre penge til ens June-portefølje. Det er et godt aspekt.

Alt i alt er jeg meget imponeret over selve platformen, hvilket vil sige indpakningen, platformen og udførslen.

Fremtidsperspektiverne

Det mest spændende synes jeg er nogle af de fremtidsperspektiver jeg kan se eller ane vedrørende June.

Skift imellem investeringsprofil

Hvis vi starter med at vende tilbage til muligheden for at skifte June-portefølje. Dels er det en god ting, at kunne sadle om, hvis nu man finder ud af at man ønsker en anden strategi. I en søgen mod finansiel frihed, vil dette være et vigtigt aspekt fordi en portefølje i starten med fordel kan være mere aggressiv og i en pensionssituation være mere defensiv.

Jeg øjner også en mulighed for en anden strategi, hvis det er nemt, simpelt og hurtigt at skifte porteføljetype. I opgangstider vil det således være en fordel at have en aggressiv portefølje og i nedgangstider en fordel at have en defensiv portefølje. Under normale omstændigheder, vil det for de fleste ikke give mening at foretage et sådan skifte grundet salg og timing blandt meget andet, men hvis det nemt kan lade sig gøre at skifte porteføljetype på June, så kunne jeg godt forestille mig, at dette aspekt vil være værd at undersøge. Alene dette, kunne være en grund til at basere mine investeringer på en June-portefølje.


Reklame

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje.

Brickshare er en dansk fremadstormende platform for ejendomsinvestering.

Mintos gør det nemt at få adgang til det lukrative lånemarked som investor.


Pres på politikkerne for ændringer

Bliver June populært vil der næsten med sikkerhed komme polemik om og endnu mere kritik af lagerbeskatningen af ETF’er. Dette finder jeg meget positivt uanset om jeg så på sigt kan se June som et produkt, der kan indgå i min vej mod finansiel frihed eller ej. June som investeringsprodukt bliver langt mere interessant, hvis IKKE det lagerbeskattes og jeg IKKE skal betale skat af urealiseret værdi samt, hvis skattesatsen bliver lavere.

Yderligere håber jeg på, at et produkt som June kan være med til at puste mere liv i aktie- og investeringskulturen i Danmark. Jo flere der investerer jo mere pres vil der komme politisk for at sænke skatterne herpå. Nu er det her ikke en politisk blog, så jeg vil ikke argumentere for, hvorfor jeg synes dette vil være en god ting på et samfundsplan. Men der hersker ikke nogen tvivl om, at jo mindre skat jeg skal betale af gevinst på mine investeringer, jo hurtigere opnår jeg finansiel frihed. Så jeg er naturligvis for  så lav skat som overhovedet muligt på investeringer og håber på, at June kan være med til på en eller anden måde at rykke ved dette.

Penge ind og ud

Det er relativt simpelt at sætte penge ind på min nordnetkonto, men at få penge ud, er vidst en anden sag. Jeg skal gerne indrømme, at jeg endnu ikke har prøvet at få penge ud, men jeg har dog forberedt det lidt… for det skal man. Som jeg har forstået det, skal jeg forhåndsgodkende en konto for overhovedet at kunne få penge ud. Det gør jeg ved at udskrive en blanket, som SKAL underskrives i hånden, scannes og derefter sendes til Nordnet. Derefter har jeg mulighed for at få penge udbetalt til den konto jeg har forhåndsgodkendt. Det har jeg gjort og gab en elendig løsning. Den er svær, besværlig og fuldstændig håbløs. Jeg mindes at have læst at det så vil tage 2-3 dage rent faktisk at få pengene ud. Banker er notorisk langsomme til at overføre penge. (Få nu blockchain i spil!)

Dette helvede ændres med June. June er her at forstå mere eller mindre som en konto. Lige pt. tror jeg der er en mindre bug. Jeg får i hvert fald at vide, at jeg skal tage alle pengene ud, hvis jeg vil hæve penge, da min samlede investering er under 100 kr., hvilket den jo ikke er. Men det er jeg sikker på, at de nok skal få rettet. Hvis vi forestiller os en fremtid, hvor June fungerer mere eller mindre som en normal konto, som jeg kan hæve penge fra og sætte penge ind på, så er det jo ekstremt brugervenligt. Når nu mit mål er, at kunne leve af mine investeringer, så ville det være et kæmpe plus, hvis jeg nemt kan hæve penge.

Afsluttende bemærkninger

Det blev et af de længere indlæg, men det er heller ikke så tit, at der kommer nye investeringsmuligheder til. Alt i alt, er June i dets nuværende form ikke brugbart for mig i min søgen mod finansiel frihed. Når det så er sagt, så er June super interessant og jeg er dels meget fortrøstningsfuld i forhold til at det har en relevans for andre samt, at det godt på sigt kunne udvikle sig til et produkt jeg kan bruge. Jeg beholder min lille June-portefølje og følger med i, hvordan projektet og produktet udvikler sig. I kan derfor godt forvente, at det ikke er sidste gang jeg forholder mig til June her på frinans.dk.

God weekend


4 tanker om “Fredagsspecial – Er June et skridt på vejen mod finansiel frihed”

 1. Interessant læsning, Sune!

  Jeg er helt enig i, at June ikke er relevant for mig heller på nuværende tidspunkt. Primært på grund af omkostningerne og lagerbeskatningen (kan politikkerne ikke godt snart give det et kig?!) – selvom lagerbeskatningen ryger, så synes jeg stadig, at 0.8% er i den dyre ende.

  Jeg skrev i øvrigt til Nordnet for et par måneder siden omkring muligheden for at se afkast inkl. udbytte på fonde, og de svarede, at det ikke var muligt, men at de arbejder på en ny hjemmeside med ny UX/UI, hvor det bliver muligt 🙂

  1. Hej Carl,
   Det lyder spændende med nyt UI hos Nordnet. Det kunne også godt trænge til en overhaling.
   Jeg synes naturligvis også at omkostninger på 0.8% er for højt. Det er ikke voldsomt højere end på investeringsforeninger, så her er det konkurrencedygtigt, men det er meget højt i forhold til ETFer. Fordelen ved løsningen ligger dog i, at den er tænkt som en konto. Det er langt lettere for mig, som bruger, at tage penge ud. Det er ikke den høje procentsats ned til ETFer værd, men måske ned til andre investeringsforeninger. Generelt er vi nok heller ikke målgruppen 🙂

 2. Hej Sune
  Rigtig godt indlæg og jeg se frem til selv at prøve June, men det bliver nok når ÅOP er kommet længere ned.

  Jeg vil dog lige gøre dig opmærksom på, at Nordnet fornylig ændret deres arbejdsgang i forhold til forhåndsgodkendelse af ens konti og du kan nu gøre det online via NemID:

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.