Investering for begyndere #8 – Skat

I dagens udgave af investering for begyndere, skal det handle om skat.

Inden vi kommer alt for godt i gang, må jeg hellere starte med at gøre det klart, at jeg på ingen måde er hverken skatteekspert eller rådgiver af nogen art. Betragt dette som inspiration, men sørg for selv at sætte dig ordentligt ind i tingene, før du handler.

TLDR: Skatten i Danmark er ikke bare høj, den er også besværlig og temmelig forskelligartet. Vær klar over, hvordan dine forskellige investeringer bliver beskattet

Investering for begyndere

Du kan se alle indlæg i serien her

 1. Investering for begyndere #1 – Hvad er investering?
 2. Investering for begyndere #2 – Hvad kan man investere i? 
 3. Investering for begyndere #3 – Risiko
 4. Investering for begyndere #4 – Omkostninger
 5. Investering for begyndere #5 – Alt-i-en-løsninger
 6. Investering for begyndere #6 – Porteføljehåndtering
 7. Investering for begyndere #7 – Aktier, foreninger og ETFer
 8. Investering for begyndere #8 – Skat
 9. Investering for begyndere #9 – Strategi
 10. Investering for begyndere #10 – Investeringsordbog

Skatteoptimering

Inden vi går videre til det, som det reelt handler om, tænker jeg, at jeg hellere lige må komme med to centrale pointer. Den første går på, at uanfægtet, hvad man vælger at investere i, så er skat et parameter der kan have meget stor betydning både på den korte og den lange bane. Det siger sig selv, at der er forskel på at blive beskattet med 27% og 42%, som vi skal kigge lidt nærmere på senere. Skat er så at sige det tredje af tre overordnede parametre, man skal have fokus på.

 • Risikohåndtering
 • Omkostninger
 • Skat

udover disse tre parametre gælder det selvfølgelig at have en strategi, som inkluderer, hvad der investeres i og hvornår. Det var den ene pointe, den anden går på selve begrebet optimering. Optimering har intet med snyd at gøre, men det kan godt være svært at skelne som dansker, da vi ofte er blevet tudet ørene fulde med, at det gælder om at bidrage så meget som muligt til fællesskabet, læs staten. Dermed er opfattes det som moralsk forkert af mange, at skatteoptimere, men det gør det ikke ulovligt. Med skatteoptimering gælder det ikke at gemme pengene i Panama, men blot at forstå lovgivningen og så handle på den måde der bedst er i ens egen interesse.

Skat

I forhold til skat holder vi os til aktier, obligationer, investeringsforeninger og ETFer. Det gør vi fordi den her serie indlæg omhandler investering for begyndere.

Aktier

Link til SKATs hjemmeside, hvor du kan læse mere

I 2018 skal du betale

 • 27 procent i skat af de første kr. 52.900 i aktieindkomst
 • 42 procent af aktieindkomst ud over 52.900 kr.

Aktieindkomst er både udbytter og gevinst (fortjeneste) ved salg. (Jeg tillader mig lige at bryde ind her. Lad os kalde det realisationsbeskatning, altså at man betaler skat når man får rede penge mellem hænderne. Sådan billedligt talt.) Det er også vigtigt at huske på, at dette kun gælder aktier og dermed også foreninger der hovedsageligt består af aktier. Obligationer beskattes anderledes fordi… Ja det er faktisk lidt svært at forstå, hvad argumentet er herfor.

Hvis du er gift

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2018 skal I betale 27 procent af de første 105.800 kr. af jeres samlede aktieindkomst og 42 procent af aktieindkomst ud over 105.800 kr.

Obligationer

Her ville jeg ønske, at jeg kunne linke til en eller anden super nem guide fra Skat, men det er simpelthen ikke lykkedes mig at finde. Faktisk forstår jeg mere eller mindre ikke et ord af, hvad skat skriver om obligationer. Heldigvis kunne en Google søgning og Jyske Bank hjælpe mig i stedet med en oversigt over ordforklaringer fra Skat. Kort sagt:

 • Obligationer og obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst
 • Kapitalindkomstbeskatning ligger i lejet 37-42%.

Sådan som jeg forstår det, og jeg skal gerne indrømme, at jeg står på temmelig usikker grund, så er der en grænse ligesom med aktieindkomst. Grænsen lader til at være lidt lavere end med aktier, men spændet for skatten er ikke så stort, 37-42%. Betaler man topskat og har mange penge investeret tæller det selvfølgelig en del og så ryger skattefordelen ved at have aktieindkomst som beskattes lavere for de første ca. 50.000 kr.

Det er da sådan nogenlunde til at forstå, selvom jeg må ryste på hovedet af, at der findes flere skattesatser. Hvorfor skal regler og politik altid gøres så absurd besværligt. Lav dog én flad aktie- og kapitalskat så alle kan forstå og regne på, hvad der foregår. Det må da også kræve mere af SKAT at skulle kontrollere alle de forskellige satser. Nå nok om det for nu, det betyder altså, at når det gælder aktier så bliver man beskattet ved udbytter og salg. Herudover er skatteprocenten afgjort af beløbets størrelse. Når det gælder obligationer bliver man kapitalindkomstbeskattet og lejet herfor afhænger af andre ting.

ETFer

Så når vi så til de kære ETFer, som jo egentlig blot er udenlandsk for børsnoteret investeringsforening. I Danmark bliver ETFer beskattet som kapitalindkomst og i forhold til lagerprincippet, når det gælder investering for frie midler. Reglerne er anderledes for pensioner, men det berører ikke nogle af mine investeringer, så det vil jeg ikke dykke ned i. Det eneste jeg vil sige er, at det er meget fordelagtigt at gøre brug af ETFer i et pensionsdepot, fordi forskellen i beskatning ikke er så anderledes fra danske investeringsforeninger. Det gælder for ETFer, at de bliver:

 • Kapitalindkomstbeskattede
 • Beskattes efter lagerprincippet

Igen er den lille ordforklaring fra Jyske Bank rigtig fin. Kort sagt betyder lagerprincippet, at der beskattes på baggrund af urealiserede gevinster. Har man en ETF der 1. januar har en værdi på 100 kr. og ved årets slutning er steget til en værdi på 150 kr., ja så skal man betale kapitalindkomstbeskatning af den urealiserede stigning i gevinst, altså de 50 kr.

Det vil sige, at som tingene er nu, ja så beskattes ETFer hårdere end investeringsforeninger hovedsageligt bestående af aktier indtil indkomsten fra ETFerne overstiger 52.900 kr.


Reklame

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje.

Brickshare er en dansk fremadstormende platform for ejendomsinvestering.

Mintos gør det nemt at få adgang til det lukrative lånemarked som investor.


Kort skatteoversigt

Min fortolkning stærkt hjulpet på vej af føromtalte side fra Jyske Bank, så tak til dem. Læg mærke til, at der her er tale om beskatning af investering for frie midler. Reglerne er selvfølgelig, indsæt hovedrøstende GIF, anderledes når det gælder pensionsopsparinger.

Husk lige at sætte dig ind i tingene selv også og ikke bare forlade dig på min forståelse. Dine investeringer – dit ansvar

Aktier og aktieinvesteringsforeninger

 • < 52.900 kr. årligt beskattes med 27%
 • > 52.900 kr. årligt beskattes med 42%

Dobbelte grænseværdier for ægtefæller

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger

 • Kapitalindkomstbeskattede
 • Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42%

ETFer

 • Kapitalindkomstbeskattede
 • Lagerbeskattede

 

Tilføjelser til vores investeringsordbog

 • Aktiebeskatning: Skat på aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
 • Kapitalindkomstbeskatning: Stat på obligationer og udenlandske ETFer
 • Lagerbeskatning: Beskatning af urealiserede stigninger i værdi

Det har vi lært

Skatteoptimering: Det er vigtigt at kende sit skattegrundlag for at kunne foretage strategisk vigtige valg. Har man meget store beløb investeret betyder den ufordelagtige beskatning på ETFer for frie midler mindre end med lavere beløb. Er man gift kan man udnytte ægtefællens beskatningsgrundlag, hvilket for mange vil have en ret stor effekt. Vigtigst er dog bare, at det gælder at være bevidst om, hvordan et givent aktiv bliver beskattet, før end man investerer i det.

Har du fokus på at skatteoptimere?


18 tanker om “Investering for begyndere #8 – Skat”

 1. Det hører også med til historien, at der også er forskel på akkumulerende og udbyttebetalende fonde i investeringsforeninger. Mig bekendt beskattes de akkumulerende fonde som ETF’ere, hvorfor de heller ikke er så interessante til frie midler.

 2. Sådan som jeg ser det giver det overhovedet ikke mening at investere i ETF i forhold til alm. investeringsforeninger. Især ikke hvis du allerede ligger oppe i nærheden eller over topskattegrænsen.
  Hvis du tjener 50.000 kr. på aktier (udbytte og salg af dem) skal du betale 13.500 kr. i skat (27%).
  Hvis du “tjener” 50.000 kr. på ETF’er (ingen salg eller udbytte) skal du betale op 26.000 kr. i skat (max skat er 52%).

  1. Hej Kim,

   For manges vedkommende vil jeg give dig helt ret, men vores skatteforhold er individuelle og for nogle giver det fint mening med ETFer. I pensioner giver det også rigtig god mening, da der ikke er forskel på beskatning her. Hvor får du de 52% i skat fra?

   /Sune

   1. Min fejl, jeg troede at kapitalindkomst var det samme som personlig indkomst. Her kommer vi nemlig op på 52% i skat, men kapitalindkomst skatten er, som du skriver, max på 42%.

  2. For så vidt enig, omend det afhænger af den enkeltes skatteforhold, hvad der bedst kan betale sig. Jeg synes dog alligevel ETF’er kan give god mening i en række tilfælde: 1) Adgang til index’er, der ikke er dækket af danske investeringsforeninger. 2) Aktivklasser, hvor man ikke bliver (nævneværdigt) hårdere beskattet (læs: obligationer). 3) Aktivklasser, der ellers kan være besværlige/forbundet med andre omkostninger at investere i, fx ædelmetaller.

   1. Hej Michael,

    Jeg er fulstændig enig i dine 3 pointer. Jeg mener bare ikke, at det er et sted at starte som begynder. Men ETFer åbner op for helt andre muligheder. Jeg håber, at barrieren til brug af dem snart fjernes.

    /Sune

 3. Det falder måske lidt uden for begynderområdet, men ded hensyn til kapitalindkomst (beskatning af obligationer og EFT mv.) er det værd at bemærke at %beskatning af indkomsten er lidt mindre, hvis man i forvejen har negativ kapitalindkomst (eks. renter på realkreditlån). I princippet kan beskatningen komme helt ned omkring de 27%, hvis man har rigtig store renteudgifter e.l. (http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2018)

  Morningstar havde i 2014 en artikel om beskatning, hvor de også beskrev reglerne som “overdreven og unødvendig kompleks”. Heri opstillede de forskellige skattescenarier for aktieindkomst og kapitalindkomst, hvor skattesatserne på en investering på 500 t.kr. over 1o år, svang fra 25,7% til 38,5% afhængig af investeringstype og private indkomstforhold. Det er faktisk meget spændende læsning: http://www.morningstar.dk/dk/news/129082/overdreven-og-unødvendig-kompleksitet….aspx

  1. Hej Hans,

   Ja, jeg er med på, at der er muligheder i forhold til at trække renter fra. Jeg har valgt ikke at skrive om det af hovedsageligt 2 grunde. 1. Jeg har ingen praktisk erfaring hermed, da jeg ikke ejer en bolig. 2. Jeg synes ikke det passer til begyndere. Men det er da bestemt værd at tage med, hvis det er muligt for en at spare renterne!

   /Sune

 4. Er det uden for målgruppen, at indarbejde et afsnit om skatteoptimering i praksis? Her tænker jeg specielt på aktier, med sælge tabsgivende aktier, for at modregne i gevinster, og derved reducere/udskyde skatten.

  1. Hej Hans,

   I og med, at det var tiltænkt begyndere, så ja. Dermed ikke sagt, at det ikke er yderst interessant og særdeles brugbart.

   /Sune

   1. Ang udbyttebetalende aktier, skal man så betale skat hvert gang de betaler udbytte? Jeg tænker bare at fordelen bliver ædt op af skat. Altså du får 100 kr i udbytte, betaler 27% i skat, 73 kr tilbage. Hvis du så investerer dem igen, og derefter betaler skat igen ved udbytte – i mit hoved er fordelen væk?

    1. Hej Lisa,

     Enig. Jeg bryder mig ikke om udbytte på grund af skatten. Er en aktie 100 kr. værd og udbetaler 5 kr. i udbytte, så falder prisen på aktien til 95 kr. og du får 5kr – 27% = 3.65 kr. Altså er du nu fattigere end du var før udbyttet.

     /Sune

     1. Men er din portefølje ikke med udbyttebetalende indekser?
      Hvis man så geninvesterer de 3,65 kr. ender man så ikke bare med at betale skat to gange af dem, eftersom de vil blive betale som udbytte igen?

      1. Hej Lisa,

       Jo, sådan kan man godt se på det. I princippet 3 gange, fordi der også er betalt skat inden de udbetales til mig og kan investeres til at starte med. Jeg kan ikke komme udenom at modtage udbytte og blive beskattet af det, hvis jeg ønsker at benytte danske indeksfonde. Bruger jeg fonde der ikke udbetaler udbytte eller som er udenlandske, vil jeg blive beskattet anderledes, hvilket jeg ikke er interesseret i.

       /Sune

 5. Hej Sune
  Tak for dejlig inspiration fra din blog, som jeg nu har været helt igennem fra start til slut.

  Har et spørgsmål til ETF’er: hvilken eller hvilke ville du investere i af de ETF’er, som er tilgængelige på Nordnet? Her tænker jeg på, hvilke har de samme karakteristika og spredning, som de investeringsforeninger, du investerer i.

  Det er hvis man nu ser det som pensionsdepot, hvor de uhensigtsmæssige skatteregler ikke rammer.

  1. Hej Rune,

   Jeg ville faktisk gøre det en smule anderledes, fordi mulighederne er flere og der i højere grad er forskel på omkostningerne. Jeg ville derfor ikke vælge et globalt indeks med fokus på minimum volatilitet, men bare en global ETF. Jeg ville også inkludere virksomhedsobligationer. Jeg har faktisk skrevet om netop ETFer fra Nordnet, men stadig i månedsopsparingen, her: https://www.frinans.dk/millionaerklubsportefoeljen-3-etfer-i-maanedsopsparingen/

   /Sune

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.