Nordnets månedsopsparing – Hvilken obligationsfond skal du vælge?

Nordnet månedsopsaring obligationer Frinans

Nordnets månedsopsparing og obligationer. Hvilken obligationsfond skal du vælge? Et simpelt spørgsmål, men ikke lige så nemt at svare på.

Siden indeholder reklame i form af affiliatelinks til Nordnet.

Du vil gerne tilføje en fond med obligationer til din månedsopsparing, men, hvilken skal du vælge? Det kan du blive klogere på i dagens indlæg.

Bruger du månedsopsparingen til Nordnet One, skal du ikke forholde dig til valget af obligationsfond, da det hele er pakket ind i én fond.

💁‍♂️ Intro

Nordnets månedsopsparing er en meget populær feature, da den gør investering:

 • Nemt &
 • Automatisk

Jeg gør selv brug af månedsopsparingen til mine investeringer og den passer perfekt sammen med en simpel investeringsstrategi og ønsket om økonomisk uafhængighed.

Vil du gerne diversificere dine investeringer ved at inkludere et andet aktiv end aktier, så er obligationer nærliggende. Obligationer har traditionelt set en lavere risiko end aktier og kombinationen af aktier og obligationer i en samlet portefølje, gør det muligt at matche din personlige risikotolerance.

I dagens indlæg skal vi derfor se på, hvad dine muligheder er for at tilføje obligationer til din portefølje igennem månedsopsparingen. Jeg har udvalgt 3 fonde, der er ret forskellige og derfor bør dække 3 forskellige behov:

 • Sparindex Stabile Obligationer
 • Maj Invest Globale Obligationer
 • Maj Invest Grønne Obligationer

For hver af fondene skal vi sammen blive klogere på 5 aspekter, der tilsammen gør det muligt for dig at vælge, hvilken fond der passer til netop dig. De 5 aspekter er:

 • Strategi
 • Risiko
 • Indhold
 • Omkostninger
 • Afkasthistorik

💯 Strategi

Helt overordnet kan det siges, at der findes to forskellige strategier:

 • Aktiv investering &
 • Passiv investering

Med aktiv investering udvælger en porteføljemanager, hvilke aktiver der skal investeres i med det formål at slå markedet.

Med passiv investering vælger foreningen et indeks, det ønsker at skygge bedst muligt. Formålet er derfor at klare sig præcist, som det indeks der er valgt, klarer sig.

Aktiv investering er forbundet med større risici og alt forskning, både teoretisk og empirisk, viser, at aktiv investering over tid ikke rigtig kan betale sig. Kun omkring 10% af porteføljemanagers formår at slå markedet.

nordnet månedsopsparing strategi

😱 Risiko

Der kan være mange måder at definere risiko, men når det kommer til fonde, er det mest almindelige at tracke, hvor store udsving der er i den indre værdi af fonden.

Sagt på en måde, hvor store udsving er der i værdien af fonden.

I danmark gives der en karakter på en skala fra 1-7.

 • 1 er lig med en lav risiko og dermed typisk et lavt afkast
 • 7 er lig med en høj risiko og dermed typisk et højt afkast

Når det gælder obligationsfonde, vil de ofte være at finde i den lavere ende.

Risiko er et udtryk for, hvordan indholdet af fonden fordeler sig på en række parametre.

🎁 Indhold

Det er naturligvis også interessant for mange at forholde sig til, hvad det reelt er du investerer i, hvis du køber dig ind i fonden.

Har du tålmodighed til det, bør du kunne finde frem til præcist, hvilke obligationer der er i fonden.

Det er dog langt nemmere at skæve lidt til en række overskrifter, der typisk offentliggøres for en obligationsfond:

 • Aktivfordeling
 • Obligationsfordeling
 • Kupon
 • Kreditkvalitet
 • Løbetid

Aktivfordeling beskriver, hvordan midlerne i fonden er fordelt på et overordnet plan. Er der tale om aktier, obligationer eller kontanter. Da der er tale om obligationsfonde må vi forvente, at hovedparten af pengene er placeret i obligationer.

Obligationsfordeling viser, hvilke former for obligationer, der er tale om. Det kunne være: Statsobligationer, realkreditobligationer eller virksomhedsobligationer. Alt efter, hvilken stat der er tale om, hvilken form for ejendom eller virksomhed, har det en indflydelse på risikoen og derfor også afkastet.

Kupon er fancy banksprog for rente, altså renten, målt i procent, som ejeren af obligationen betales af udstederen. En lav rente bør være udtryk for en relativt lav risiko, hvorimod en høj rente, bør være et udtryk for en høj risiko.

Kreditkvalitet fortæller os noget om, hvordan de underliggende obligationer er vurderet. Højeste vurdering er AAA. Jo lavere kreditkvalitet, jo større risiko.

Løbetid fortæller os, hvordan obligationerne fordeler sig i forhold til antal år de løber. Det kan vi bruge til at få en indikation på, om der er tale om korte eller lange obligationer. Jo længere løbetid, jo større risiko.

Du kan nok gennemskue, at alt efter, hvordan indholdet fordeler sig, kan der være tale om mere eller mindre risiko forbundet med at investere i fonden.

Obligationer og risiko

💸 Omkostninger

Omkostningerne kan være et helt kapitel for sig, men lad os holde det så simpelt som muligt, så det er let for os at sammenligne de 3 fonde på tværs.

Det gør vi nemmest ved at kigge på det éne tal, der bedst beskriver omkostningerne forbundet med at være investeret i fonden. Det tal findes overskriften Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP.

Omkostninger er vigtige, fordi de har en stor betydning for det fremtidige afkast. Læs mere om omkostningers effekt på dit afkast her.

📈 Afkasthistorik

Fortidens afkast er ingen garant for fremtidens afkast. Det er vigtigt at vide og forstå, men ikke desto mindre kan vi jo godt være interesserede i at se, hvordan fonden tidligere har klaret sig.

Om noget må det være et vigtigt parameter, hvis du er ude efter at finde en fond, der følger en aktiv investeringsstrategi.

Når det kommer til afkast vil fondens performance blive sammenlignet med et benchmark og en kategori.

Obligationers afkasthistorik

🙏 Sparindex Stabile Obligationer

Om strategien Sparindex skriver selv:

Investeringsstrategien er sammensat med det formål at være placeret neutralt i forhold til markedsindekset, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på markedsindekset, og succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats-og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.

Kilde: Sparindex
nordnet månedsopsparing obligationer Sparindex Stabile Obligationer

Der er altså tale om en fond med en passiv strategi, som primært investerer i korte obligationer med høj sikkerhed.

I forhold til risiko får fonden karakteren 2 i følge dokumentet central investorinformation. Vi er altså i den absolut lave ende af risikospektret.

Når det kommer til indholdet af fonden, viser aktivfordelingen os klart, at der er tale om en obligationsfond. Obligationsfordelingen er med en meget klar overvægt af realkreditobligationer, 4/5, og 1/5 statsobligationer. Kupon viser os en rente i den lave ende, hvor stort set alle obligationerne giver 0-4%. Kreditkvaliteten er en blanding af ca. 2/3 AAA og resten ikke ratede. Løbetiden er forventeligt mest af alt meget kort, enten 1-3 år eller 3-5 år, men der er også næsten 1/4 med en løbetid på 20-30 år. Sidstnævnte må være de danske realkreditobligationer.

Omkostningerne er i den lave ende med en ÅOP på blot 0.22%. Det fremgår af faktaarket.

Afkasthistorikken er ikke prangende, hvilket er forventeligt med den lave risiko, det store fokus på stabilitet og de seneste års lave renter. Fonden har kun med nød og næppe givet et lille plus de fleste år. Det fremgår af faktaarket.

Jeg vurderer, at fonden passer til de investorer, der primært ønsker at investere i obligationer for at styre risikoen i deres samlede portefølje.

🌎 Maj Invest Globale Obligationer

Om strategien skriver Maj Invest:

Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.

Kilde: Maj Invest
nordnet månedsopsparing obligationer Maj Invest Globale Obligationer

Der er med andre ord tale om en fond med en aktiv strategi, som jagter afkast dér, hvor de tror på, at det vil være højest.

I forhold til risiko får fonden karakteren 3 i følge dokumentet central investorinformation. Vi er stadig i den lavere ende af risikospektret, men der er tale om en fond, der går efter at jagte afkast.

Når det gælder indholdet af fonden, viser aktivfordelingen os igen klart, at der er tale om en obligationsfond, omend den også indeholder nogle procenter af andet, hvad det så end er. I forhold til obligationsfordelingen er omkring halvdelen realkreditobligationer og dertil et mix af virksomhedsobligationer og både sikre og risikable statsobligationer. Kupon er hovedsageligt i den lave ende, hvilket er forventligt med de renter, vi har set de senere år, men der er også en god del obligationer med helt op til 8-12% i rente. Kreditkvaliteten er ikke oplyst i faktaarket, men fra Maj Invests hjemmeside kan vi se, at der er tale om en bred vifte fra AAA over BBB og ikke ratede obligationer. Løbetiden er på samme måde en blanding af alt fra kort over mellemlang og til lang løbetid.

Jeg synes det er tydeligt, når vi sammenligner indholdet af Maj Invest Globale Obligationer og Sparindex Stabile Obligationer, hvorfor, at der er forskel i riskoen.

Omkostningerne er stadig at finde i den lavere ende med en ÅOP på 0.38%. Det fremgår af faktaarket.

Afkasthistorikken viser en fond med et meget svingende afkast. De senere år har der både været et år med omkring 0% i afkast og et med over 10%. Nogle år slår fonden markedet og andre år underpræsterer den. Det fremgår af faktaarket.

Her skal så fratrækkes omkostningerne.

Jeg vurderer, at fonden passer til de investorer, der ønsker at tilføje obligationer til deres portefølje, men ikke er villige til at gå voldsomt på kompromis med risikoen og deraf det forventede afkast. Vær opmærksom på, at der er tale om aktiv forvaltning og hvorvidt du tror på, at de forhøjede omkostninger er pengene værd.

💚 Maj Invest Grønne Obligationer

Om strategien skriver Maj Invest selv:

Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer, og målsætningen er at skabe et afkast, der mindst svarer til afkastet på danske statsobligationer med mellem løbetid. Afdelingen kan investere i grønne obligationer uanset type, kreditvurdering og valuta. Det vil sige statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer og obligationer i emerging markets. Investment grade obligationer udgør mindst 60 procent af porteføljen. Kreditobligationer kan udgøre op 70 procent, men high yield obligationer og obligationer uden rating må tilsammen højst udgøre 25 procent af porteføljen. Fonden kan have valutaeksponering, men mindst 40 procent af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.

Kilde: Maj Invest
nordnet månedsopsparing obligationer Maj Invest Grønne Obligationer

Jeg synes det er svært at få en klar forståelse for, hvad strategien er, andet end, at den er aktiv og krydres med noget grønt.

I forhold til risiko scorer denne fond også 3 ud af 7 mulige. Se mere i dokumentet central investorinformation. Vi er stadig i den lave ende, men spørgsmålet vi måske nok bør stille os selv er, om risikoen kommer fra at jagte afkast eller er et udtryk for en forøget risiko ved at investere med et grønt fokus.

Når det gælder indholdet af fonden, viser aktivfordelingen os igen klart, at der er tale om en obligationsfond. Her er der dog også en mindre procentdel “andet”. Obligationsfordelingen fremgår ikke fuldstændigt af faktaarket, der mangler simpelthen noget. Det viser, at der hovedsageligt er tale om virksomhedsobligationer og så en mindre del realkreditobligationer. Af en månedsopdatering fremgår dog et udvidet faktaark, hvor vi kan se, at fonden også indeholder omkring 1/5 statsobligationer. Med kupon er der igen hovedsageligt tale om relativt små renter, men der er ligeledes mere risikable obligationer med en højere rente. Kreditkvaliteten fremgår ikke af faktaarket, så det eneste jeg kan opstøve er, at gennemsnittet skulle være BB. Det fremgår af oversigten for fonden på Maj Invests hjemmeside. Løbetiden er meget spredt og går helt fra korte over mellemlange til lange obligationer.

Omkostningerne byder på en ÅOP på 0.62%, hvilket er højt, når det gælder obligationer. Du får altså i dén grad lov til at betale for den aktive strategi med denne fond.

Afkasthistorikken viser os ikke ret meget, da fonden er meget ny. Du må derfor vente lidt, før der er en reel historik at kigge tilbage på.

Jeg vurderer, at fonden hovedsageligt passer til de investorer, for hvem det er vigtigt, at der er et mere grønt eller bæredygtigheds-fokus. Den slags er ikke helt så simpelt at læse til ud af nøgletallene. Vær opmærksom på, at det er forbundet med en pæn risiko at investere i fonden og at omkostningerne er meget høje.

Vil du gerne dykke mere ned i det grønne fokus, så tjek Impact, der er en rapport Maj Invest Grønne Obligationer udgiver hvert år.

Desværre kunne noget tyde på, at de grønne obligationer giver et lavere afkast.

Renten på et grønt obligationslån er typisk et par basispoint lavere end en almindelig obligation. Men så er investorerne til gengæld garanteret, at pengene går til et grønt projekt.

Kilde: finans.dk

Når de så oven i købet har højere omkostninger, så forsvinder fidusen lidt, med mindre, at det er meget vigtigt for en, at der investeres i noget med et grønt fokus.

Om det står der i samme artikel fra Finans:

En grøn obligation er kort fortalt et lån udstedt af en virksomhed, en stat eller en bank. Det er et krav, at pengene går til grønne investeringer. Låntagerne forpligter sig til at dokumentere, at pengene bliver brugt klimavenligt.

Kilde: finans.dk

Det lyder umiddelbart lovende, hvis en del af formålet med investeringen netop er, at pengene skal bruges ideologisk.

🙋‍♂️ Hvilken obligationsfond skal du vælge?

Så har vi set nærmere på, hvilke forskellige fakturerer du kan se nærmere på, når du skal vurdere, hvilken eller hvilke obligationsfond(e), der vil passe godt ind i din portefølje.

Vi har også set nærmere på tre ret forskellige obligationsfonde, men her følger lige en kort opsummering, i forhold til, hvilken fond der passer til hvilket hovedformål.

nordnet månedsopsparing hvilke obligationer skal du vælge?

Er dit fokus, at obligationerne hovedsageligt skal bruges til at styre din risiko i porteføljen? I så fald kan du med fordel vælge at investere i fonden:

Er du derimod mere risikovillig og ønsker du at tilføje obligationer, men stadig gå efter et nogenlunde afkast. Så kan det være, at denne fond er den rigtige for dig:

Er det vigtigt for dig, at dine investeringer afspejler dit fokus på miljø og bæredygtighed? I så fald kan du overveje fonden:

Alle 3 kan selvfølgelig anvendes igennem månedsopsparingenNordnet.

Nu skulle du meget gerne være klædt bedre på til at forstå, hvad dine muligheder er og hvilken der passer bedst til dig og dit behov.

Til slut får du lige lov at se, hvad vi gør og hvorfor.

🙅‍♂️ Hvad gør jeg?

Personligt er mit hovedformål med at tilføje en obligationsfond til porteføljen at styre risiko. Det betyder kort sagt, at jeg hovedsageligt ønsker at have obligationer i min portefølje for at sænke risikoen og dermed bygge en portefølje, der passer til min risikotolerance.

Jeg gør derfor brug af:

 • Sparindex Stabile Obligationer

Det gør min hustru i øvrigt også.

Vi gør ligeledes brug af månedsopsparingen og her har vores fordeling for køb på månedsbasis tidligere heddet:

Vi er dog gået væk fra at købe flere obligationer og sætter derfor nu 100% i aktier. Vi beholder de obligationer vi har for nu, men vores risikotolerance går fint i spænd med ikke at have yderligere obligationer og vi hellere bruge de penge, der kunne være gået her til, til udbetalingen på et hus engang i fremtiden.

Har du nogle spørgsmål til noget af det, vi har været igennem sammen her i indlægget? Så skriver du bare en kommentar herunder.


Reklame

🚀 NORD.investments – Gratis investeringsplan
🇩🇰 Nordnet – Danmarks bedste investeringsplatform
⚡️ Tjenestetorvet – Få tilbud på billig strøm
💵 Firi – Køb krypto sikkert og nemt
📱 Lebara – Mobilabonnement til 19 kr.
🤕 Undo – Billig forsikring
🛜 Fastspeed – Billigt internet
📚 Bookbeat – Billige lydbøger

Sune Frinans anbefaler

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.