Simpel investering

Med mit koncept simpel investering lærer du at tage kontrol over din egen investering. Det er billigt, enkelt og alle kan være med.

Simpel investering er den måde, jeg selv investerer på og dermed den passive indtægtskilde, der på sigt skal træde i stedet for et job i jagten på økonomisk uafhængighed. Jeg har brugt flere år på at samle viden i form af tykke bøger, årtiers akademisk forskning og alt andet jeg har kunnet finde. Simpel investering er alt den viden kondenseret i et koncept for investering der er… simpelt. Alle kan være med.


Med mit koncept simpel investering lærer du at tage kontrol over din egen investering. Det er billigt, enkelt og alle kan være med. Kom igang i dag!

Kursus

E-bog

Paperback


🍕 Opskrift på simpel investering

Da passiv investering trumfer aktiv investering, skal du bygge en diversificeret portefølje bestående af aktier og obligationer med forståelse for:

Du kan enten købe to passive fonde, én med globale aktier der følger verdensindekset og én med obligationer eller én blandet fond. Fordelingen skal baseres på din risikotolerance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer
 • Meget høj risiko: 100% aktier

Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging og renters rente. Vær bevidst om, hvordan du skal håndtere kriser.

Du skal rebalancere porteføljen én gang årligt, hvilket passende kan gøres i forbindelse med udbetaling af udbytte i foråret.

Simpel investering som det bør være.

På resten af siden kan du få et indblik i, hvad simpel investering består af.


Reklame

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje efter principperne for simpel investering.


💰 Investering vs. Spekulation

Spekulation er kortsigtet og jagten på den store gevinst, hvorimod investering er langsigtet med fokus på langsomt, men sikkert, at blive rigere.

“Get rich slowly vs. Get poor quickly”

Investering vs. Spekulation

Dit mål som investor bør være systematisk at blive rigere og ikke at lede efter en lottokupon. Investering er en dyd og den dyd er tålmodighed.

Spekulation a la Danmark i 90’erne

🏭 Aktier, obligationer og ejendom

En portefølje er betegnelsen for dine samlede investeringer. De kunne eksempelvis bestå af disse aktiver:

En aktie er en andel i en virksomhed. Som aktionær er du medejer af virksomheden og kan tjene penge på to måder: Når virksomheden udbetaler udbytte eller ved at sælge aktierne ved en stigning i pris. Kendetegn: Høj risiko og højt afkast.

En obligation er basalt set et lån og der findes tre typer af dem: Statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Obligationer udbetaler en rente og kan stige og falde i pris. Kendetegn: Lav risiko og lavt afkast.

Ejer du den ejendom du bor i, er du allerede eksponeret overfor stigninger i ejendomsmarkedet. Alternativt kan du se nærmere på Brickshare*, en dansk fremadstormende platform for ejendomsinvestering. Kendetegn: Middel risiko og middel afkast.

🎭 Aktiv vs. Passiv investering

Ved aktiv investering forsøges det at slå markedet, klare sig bedre end gennemsnittet, med risikoen for at tabe til markedet, klare sig dårligere end gennemsnittet. Ved passiv investering ønskes det at matche markedet og dermed opnå gennemsnitsudviklingen af markedet.

Med The Arithmetic of Active Management lærte William F. Sharpe os, at pga. de højere omkostninger ved aktiv investering, vil passive investorer i gennemsnit få et højere afkast.

Eugene F. Fama fik nobelprisen i økonomi for den efficiente markedshypotese som siger at:

“Prisen på et aktiv reflekterer al tilgængelig information om aktivet”

Du kan ikke have en fordel i markedet og det er usandsynligt, at du som aktiv investor slår markedet ved at udvælge enkeltaktier, så hvorfor ikke bare træffe det intelligente valg og være passiv investor? Se også SPIVAs rapport.

Listen to “Aktieinvestering er ren og skær astrologi [Lazy edition]” on Spreaker.

🌎 Verdensindekset

Aktiver handles på en børs og dem er der mange af. Den mest kendte er nok NYSE, New York Stock Exchange, men de fleste lande har en eller flere nationale børser.

Verdens aktiemarkeder inddeles yderligere i en række indeks. Det bredeste er MSCI ACWI, MSCI er navnet på dem der laver indekset og ACWI står for All Country World Index. Det består af både MSCI World, de udviklede lande og MSCI Emerging Markets, udviklingslandene.

Ønsker du at investere i aktier og accepterer du præmissen om, at du ikke kan slå markedet, så er det for langt de fleste ønskværdigt at investere så bredt som muligt og det betyder investering i hele verdens aktiemarkeder. Dette betyder investering i verdensindekset.

Simpel investering Verdensindekset
Klik på billedet for zoom

😎 Passive fonde

En fond indeholder mange aktier. En passiv fond indeholder mange aktier og følger et givent indeks. Eksempelvis et verdensindeks.. Passive fonde er det vi skal bruge, for at lave en simpel og passiv investeringsportefølje. Se indlæggene om de enkelte passive fonde:

Se også sådan køber du en indeksfond på Nordnet.

Reklame

💸 Omkostninger

Groft sagt kan omkostninger deles ind i tre kategorier:

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

Depotomkostninger er forbundet med opbevaringen af investeringsporteføljen, det at åbne og have en konto.

Handelsomkostninger er forbundet med at købe og sælge på børsen igennem børshandleren. En af handelsomkostningerne er kurtage, den direkte pris, du betaler børshandleren for at lave en handel på børsen.

De løbende omkostninger gør sig gældende for fonde og ETF’er og er en betaling for, at andre gør noget for dig. De opgøres som hovedregel i ét samlet tal kaldet ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Eksempel: Portefølje 1 har en ÅOP på 1.60% og portefølje 2 har en ÅOP på 0.60%. Begge porteføljer er ved start 1.000.000 kr. værd og forrentes med 7% om året over 30 år. Efter de 30 år er portefølje 1 4.844.000 kr. værd og portefølje 2, 6.430.000 kr. værd.

simpel investering omkostninger

“Tag omkostningerne alvorligt, de har stor betydning.”

💥 Risikohåndtering

I praksis består risikohåndtering af følgende:

 • Diversificering,
 • Tidshorisont,
 • Balance,
 • Rebalancering &

Diversificering kan være horisontal, på tværs af aktiver, aktier og obligationer, og vertikal indenfor det enkelte aktiv, mængden af aktier. Jo længere tidshorisont, jo højere risiko kan man som investor påtage sig. Der skal være balance i porteføljen, hvilket opnås med fordelingen imellem aktier og obligationer. Over tid skifter fordelingen, fordi aktiverne udvikler sig forskelligt og så gælder det at rebalancere porteføljen, så den igen afspejler ens risikotolerance.

Risikohåndtering består af to typer af risiko, en økonomisk og en psykologisk. Den økonomiske kaldes passende for risikoevnen og den psykologiske for risikoviljen. Risikoevnen dækker ting som arbejdsevne, løn og kompetencer. Risikoviljen dækker aspekter som angsten ved tab, evnen til at undgå panik og det at kunne håndtere det ukendte. Risikoevne og risikovilje giver tilsammen en samlet risikotolerance. At basere sammensætningen af porteføljen på dette og løbende håndtere risikotolerancen i praksis, er risikohåndtering.

Tre simple risikoprofiler

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer

Reklame

NORD.investments er den bedste investeringsrobot på markedet. Det er nemt, du er hurtigt i gang og herefter kører alt automatisk. Nu også med pension. Lav din gratis investeringsplan i dag!


📈 Dollar Cost Average

Dollar Cost Average er vores afvisning af forsøget på at time markedet, da det ikke kan lade sig gøre med andet end held og overmenneskelige kræfter. I stedet køber vi disciplineret for det samme beløb hver måned. Det sikrer, at vi køber mere, når det er billigt og mindre, når det er dyrt. Det er automatisk markedstiming, uden risikoen for at købe det hele på toppen. Skal det være så nemt som muligt, så brug Nordnets månedsopsparing.

“Time in the market > timing the market”

Frinans Dollar-Cost Average

😓 Skat

Formålet er at holde det simpelt og derfor fokuserer jeg på investering for frie midler og danske passive udbyttebetalende fonde.

simpel investering Skat
Klik for zoom

Følgende gælder for frie midler. Med en pensionsopsparing er der ikke forskel i beskatning, med hensyn til, hvilke aktiver du investerer i.

Aktier og aktiebaserede investeringsfonde 

 • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27% 
 • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42% 
 • Dobbelte grænseværdier for ægtefæller 

Obligationer og obligationsbaserede investeringsfonde 

 • Kapitalindkomstbeskattede 
 • Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42% 
 • Positiv nettokapitalindkomst kan fratrækkes negativ kapitalindkomst (eksempelvis renter på et lån)

Husk: At når der er tale om skat, er der tale om individuelle forhold og derfor bør du, så vidt muligt, forstå dine egne skatteforhold i forhold til investering. Tallene ovenover er baseret på satserne for 2020.

🎁 Fonde til simpel investering

Én passiv fond til aktier der følger verdensindekset MSCI ACWI IMI og én passiv fond til lokale og stabile obligationer er nok til at sammensætte en simpel portefølje. Du kan lade dig inspirere af fordelingen fra de tre simple risikoprofiler. Billigst i ÅOP, men du skal selv stå for sammensætning.

Sparindex blandede fonde

En anden mulighed er Sparindex blandende fonde, som består af 3 forskellige fonde alt efter, hvilken risiko du ønsker i porteføljen:

 • Lav Risiko,
 • Mellem Risiko &
 • Høj Risiko

Det betyder, at du får en hel portefølje i én fond. Det er den nemmeste investering der findes, men du betaler lidt ekstra i omkostninger.

simpel investering afkast

Med mit koncept simpel investering lærer du at tage kontrol over din egen investering. Det er billigt, enkelt og alle kan være med. Kom igang i dag!

Kursus

E-bog

Paperback


Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.