Skat Frinans

Skat

Det er kedeligt, men vigtigt og har en stor indflydelse på dit afkast. Det skal handle om skat.

Skat af investeringer er afhængigt af en blanding af aktivet, kontotypen og udbyttepolicen. Det er kompliceret, men holder du dig til nogle få simple investeringer, er det ikke så svært.

Inden vi kommer alt for godt i gang, må jeg hellere starte med at gøre det klart, at jeg på ingen måde er hverken skatteekspert eller rådgiver af nogen art. Betragt dette som inspiration, men sørg for selv at sætte dig ordentligt ind i dine skatteforhold.

Skat er temmelig kompliceret og du skal nok forvente, at du kan blive lidt frustreret undervejs. Så er du advaret.

🔧 Skatteoptimering

Inden vi går videre til det, som det reelt handler om, tænker jeg, at jeg hellere lige må komme med to centrale pointer. Den første går på, at uanfægtet, hvad man vælger at investere i, så er skat et parameter der kan have meget stor betydning både på den korte og den lange bane. Det siger sig selv, at der er forskel på at blive beskattet med 27% og 42%, som vi skal kigge lidt nærmere på senere. Skat er det 3. Optimeringsparameter i simpel investering som omfatter:

Optimering har intet med snyd at gøre, men det kan godt være svært at skelne som dansker, da vi ofte er blevet tudet ørene fulde med, at det gælder om at bidrage så meget som muligt til fællesskabet, læs staten. Dermed opfattes det som moralsk forkert af mange at skatteoptimere, men det gør det ikke ulovligt eller moralsk forkert for den sags skyld. Med skatteoptimering gælder det ikke at gemme pengene i Panama, men blot at forstå lovgivningen og så handle på den måde der bedst er i ens egen interesse.

Sparindex har lavet denne:

beskatning Frinans

Et kompliceret spind

Når det kommer til skat, er der mange bevægelige dele. Det betyder, at det ikke er muligt at lave et simpelt skema som en oversigt. Dette er fordi at:

 • Der er forskel i beskatning af forskellige aktiver
 • Der er forskel i beskatning af forskellige typer af konti
 • Der er forskel i beskatning af aktiver afhængigt af, hvilken type konti de købes fra

Det betyder altså, at der ikke er ét klart svar på, hvordan eksempelvis aktier beskattes.

Det betyder også, at der er flere måder, at lave en skatteoversigt. Den kan tage udgangspunkt i aktivtype eller i kontotype. Jeg synes, at det giver det bedste overblik at gå efter kontotype, så det er det, vi gør.

🕊 Frie midler

Frie midler er et lidt kryptisk navn for noget der er i princippet er meget simpelt. Det er et investeringsdepot, hvor du investerer for penge, der er betalt skat af, altså din udbetalte løn.

Aktier og udbyttebetalende aktiefonde

 • Aktieindkomst
 • Realisationsprincippet

Aktier og danske udbyttebetalende aktiefonde beskattes som aktieindkomst. Her i 2020 er skattesatserne henholdsvis 27% af gevinster op til 55.300 kr. og 42% af alt derover. Gevinster er udbytte og gevinst ved salg. De 55.300 kr. kaldes også for knækgrænsen. Denne grænse er det dobbelte for gifte par, hvilket bare betyder, at man kan udnytte ægtefællens lave grænse. Som gift par skal man altså op på 110.600 kr. før der skal betales 42% i skat.

Aktier og udbyttebetalende fonde beskattes efter realisationsprincippet, hvilket betyder, at du betaler skat af en gevinst, når den er realiseret og du har “haft pengene i hænderne”. Det er ved udbytte og ved salg med en gevinst.

Med hensyn til tab så kan det fremføres til modregning i senere års gevinster. Har du et minus på 10.000 kr. i år 1, men et plus på 10.000 kr. i år 2, så skal du ikke betale skat af gevinsten i år 2.

Aktier og udbyttebetalende aktiefonde er altså så simple, som de kunne være, men det er dog til at forstå, når man lige har læst det et par gange.

Sparindex Globale Aktier, som er den aktiefond jeg bruger i mit depot for frie midler, beskattes på denne måde.

ETFer med godkendelse fra skattestyrelsen

 • Aktieindkomst
 • Lagerbeskatning

Fra 01.01.2020 har det været muligt for ikke børsnoterede fonde og udenlandske ETFer at komme på en positivtliste fra skat, der betyder, at beskatningen af fondene er anderledes fra, hvordan det traditionelt har været. Det betyder, at ETFer nu beskattes forskelligt, alt efter om de findes på listen eller ej.

Findes ETFen på skats liste, så beskattes den som aktieindkomst, ligesom det er tilfældet med aktier. Her i 2020 er skattesatserne henholdsvis 27% af gevinster op til 55.300 kr. og 42% af alt derover. Denne grænse er det dobbelte for gifte par, hvilket bare betyder, at man kan udnytte ægtefællens lave grænse. Som gift par skal man altså op på 110.600 kr. før der skal betales 42% i skat.

Disse ETFer beskattes efter lagerprincippet, hvilket betyder, at du betaler skat af en værdistigning på papiret. Er din ETF i starten af året 100 kr. værd og ved slutningen af året 110 kr. værd, så skal du betale skat af de 10 kr. du har haft i værdistigning. Dette aspekt er væsentligt mere kompliceret at forstå og derfor er der mange, der vælger ETFer fra alene af den grund.

Tab kan modregnes i anden aktieindkomst, men kun i indeværende år.

ETFer uden godkendelse fra skattestyrelsen

 • Kapitalindkomst
 • Lagerbeskatning

ETFer der ikke findes på skats positivliste beskattes som kapitalindkomst og efter lagerprincippet. Positiv kapitalindkomst beskattes med 37.7% op til 45.800 kr. og med 42.7% på alt derover. Denne grænse er det dobbelte for gifte par, hvilket bare betyder, at man kan udnytte ægtefællens lave grænse. Som gift par skal man altså op på 91.600 kr. før der skal betales 42,7% i skat.

Med kapitalindkomst gælder det, at positivt kapitalindkomst kan fratrækkes negativ kapitalindkomst, som eksempelvis tæller afdrag på lån. Betaler du af på et lån til en ejendom, kan det derfor være værd at overveje, om det er værd at have kapitalindkomst, da gevinsten i et vis omfang kan trækkes fra det indbetalte i renter.

Akkumulerende aktiefonde

Det samme som ETFer uden godkendelse fra skattestyrelsen

Udbyttebetalende obligationsfonde

 • Kapitalindkomst
 • Realisationsprincippet

Udbyttebetalende danske obligationsfonde bliver beskattet som kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst beskattes med 37.7% op til 45.800 kr. og med 42.7% på alt derover. Denne grænse er det dobbelte for gifte par, hvilket bare betyder, at man kan udnytte ægtefællens lave grænse. Som gift par skal man altså op på 91.600 kr. før der skal betales 42,7% i skat.

Med kapitalindkomst gælder det, at positivt kapitalindkomst kan fratrækkes negativ kapitalindkomst, som eksempelvis tæller afdrag på lån. Betaler du af på et lån til en ejendom, kan det derfor være værd at overveje, om det er værd at have kapitalindkomst, da gevinsten i et vis omfang kan trækkes fra det indbetalte i renter.

De beskattes efter realisationsprincippet, hvilket betyder, at du betaler skat af en gevinst, når den er realiseret og du har “haft pengene i hænderne”. Det er ved udbytte og ved salg med en gevinst.

👴 Pension

 • PAL-beskatning
 • Lagerbeskatning

Et pensionsdepot er det nemmeste at forstå rent skattemæssigt, fordi der ikke er forskel i beskatning alt efter, hvilket form for aktiv, der er tale om. Alt beskattes ens.

En pensions beskattes efter noget der kaldes PAL-beskatning. Skattesatsen her er 15.3%, hvilket jo er betydeligt lavere end med frie midler.

Med pensionsdepoter er der tale om lagerbeskatning, hvilket betyder, at du betaler skat af en værdistigning på papiret. Er din pension i starten af året 100 kr. værd og ved slutningen af året 110 kr. værd, så skal du betale skat af de 10 kr. du har haft i værdistigning.

Med hensyn til tab så kan det fremføres til modregning i senere års gevinster. Har du et minus på 10.000 kr. i år 1, men et plus på 10.000 kr. i år 2, så skal du ikke betale skat af gevinsten i år 2.

💰 Aktiesparekonto

 • Særskilt beskatning
 • Lagerbeskatning

Aktiesparekontoen er en relativt ny kontotype og her differentierer beskatningen sig fra frie midler, selvom der også er tale om investering af penge, der er betalt skat af, altså din udbetalte løn.

Det er ikke alle aktivtyper der kan købes på en aktiesparekonto, så du er lidt mere begrænset i udvalget end med frie midler.

På en aktiesparekonto er beskatningen 17% på alt uanset aktivtype, lidt som det er tilfældet med et pensionsdepot. Den lave skattesats er værd at lægge mærke til, sammenlignet med et depot for frie midler.

For nu er beløbsgrænsen du må indbetale på denne type investeringskonto 100.000 kr. Folketinget skal stemme om, hvorvidt dette loft skal stige.

Med en aktiesparekonto er der tale om lagerbeskatning, hvilket betyder, at du betaler skat af en værdistigning på papiret. Er din pension i starten af året 100 kr. værd og ved slutningen af året 110 kr. værd, så skal du betale skat af de 10 kr. du har haft i værdistigning.

Med hensyn til tab så kan det fremføres til modregning i senere års gevinster. Har du et minus på 10.000 kr. i år 1, men et plus på 10.000 kr. i år 2, så skal du ikke betale skat af gevinsten i år 2.

👉 Konklusion

Skat af investeringer er afhængigt af en blanding af aktivet, kontotypen og udbyttepolicen. Det er kompliceret, men holder du dig til nogle få simple investeringer, er det ikke så svært.

Hvordan har du fokus på at skatteoptimere?

Reklame

18 kommentarer til “Skat”

 1. Det hører også med til historien, at der også er forskel på akkumulerende og udbyttebetalende fonde i investeringsforeninger. Mig bekendt beskattes de akkumulerende fonde som ETF’ere, hvorfor de heller ikke er så interessante til frie midler.

 2. Sådan som jeg ser det giver det overhovedet ikke mening at investere i ETF i forhold til alm. investeringsforeninger. Især ikke hvis du allerede ligger oppe i nærheden eller over topskattegrænsen.
  Hvis du tjener 50.000 kr. på aktier (udbytte og salg af dem) skal du betale 13.500 kr. i skat (27%).
  Hvis du “tjener” 50.000 kr. på ETF’er (ingen salg eller udbytte) skal du betale op 26.000 kr. i skat (max skat er 52%).

  1. Hej Kim,

   For manges vedkommende vil jeg give dig helt ret, men vores skatteforhold er individuelle og for nogle giver det fint mening med ETFer. I pensioner giver det også rigtig god mening, da der ikke er forskel på beskatning her. Hvor får du de 52% i skat fra?

   /Sune

   1. Min fejl, jeg troede at kapitalindkomst var det samme som personlig indkomst. Her kommer vi nemlig op på 52% i skat, men kapitalindkomst skatten er, som du skriver, max på 42%.

  2. For så vidt enig, omend det afhænger af den enkeltes skatteforhold, hvad der bedst kan betale sig. Jeg synes dog alligevel ETF’er kan give god mening i en række tilfælde: 1) Adgang til index’er, der ikke er dækket af danske investeringsforeninger. 2) Aktivklasser, hvor man ikke bliver (nævneværdigt) hårdere beskattet (læs: obligationer). 3) Aktivklasser, der ellers kan være besværlige/forbundet med andre omkostninger at investere i, fx ædelmetaller.

   1. Hej Michael,

    Jeg er fulstændig enig i dine 3 pointer. Jeg mener bare ikke, at det er et sted at starte som begynder. Men ETFer åbner op for helt andre muligheder. Jeg håber, at barrieren til brug af dem snart fjernes.

    /Sune

 3. Det falder måske lidt uden for begynderområdet, men ded hensyn til kapitalindkomst (beskatning af obligationer og EFT mv.) er det værd at bemærke at %beskatning af indkomsten er lidt mindre, hvis man i forvejen har negativ kapitalindkomst (eks. renter på realkreditlån). I princippet kan beskatningen komme helt ned omkring de 27%, hvis man har rigtig store renteudgifter e.l. (http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2018)

  Morningstar havde i 2014 en artikel om beskatning, hvor de også beskrev reglerne som “overdreven og unødvendig kompleks”. Heri opstillede de forskellige skattescenarier for aktieindkomst og kapitalindkomst, hvor skattesatserne på en investering på 500 t.kr. over 1o år, svang fra 25,7% til 38,5% afhængig af investeringstype og private indkomstforhold. Det er faktisk meget spændende læsning: http://www.morningstar.dk/dk/news/129082/overdreven-og-unødvendig-kompleksitet….aspx

  1. Hej Hans,

   Ja, jeg er med på, at der er muligheder i forhold til at trække renter fra. Jeg har valgt ikke at skrive om det af hovedsageligt 2 grunde. 1. Jeg har ingen praktisk erfaring hermed, da jeg ikke ejer en bolig. 2. Jeg synes ikke det passer til begyndere. Men det er da bestemt værd at tage med, hvis det er muligt for en at spare renterne!

   /Sune

 4. Er det uden for målgruppen, at indarbejde et afsnit om skatteoptimering i praksis? Her tænker jeg specielt på aktier, med sælge tabsgivende aktier, for at modregne i gevinster, og derved reducere/udskyde skatten.

  1. Hej Hans,

   I og med, at det var tiltænkt begyndere, så ja. Dermed ikke sagt, at det ikke er yderst interessant og særdeles brugbart.

   /Sune

   1. Ang udbyttebetalende aktier, skal man så betale skat hvert gang de betaler udbytte? Jeg tænker bare at fordelen bliver ædt op af skat. Altså du får 100 kr i udbytte, betaler 27% i skat, 73 kr tilbage. Hvis du så investerer dem igen, og derefter betaler skat igen ved udbytte – i mit hoved er fordelen væk?

    1. Hej Lisa,

     Enig. Jeg bryder mig ikke om udbytte på grund af skatten. Er en aktie 100 kr. værd og udbetaler 5 kr. i udbytte, så falder prisen på aktien til 95 kr. og du får 5kr – 27% = 3.65 kr. Altså er du nu fattigere end du var før udbyttet.

     /Sune

     1. Men er din portefølje ikke med udbyttebetalende indekser?
      Hvis man så geninvesterer de 3,65 kr. ender man så ikke bare med at betale skat to gange af dem, eftersom de vil blive betale som udbytte igen?

      1. Hej Lisa,

       Jo, sådan kan man godt se på det. I princippet 3 gange, fordi der også er betalt skat inden de udbetales til mig og kan investeres til at starte med. Jeg kan ikke komme udenom at modtage udbytte og blive beskattet af det, hvis jeg ønsker at benytte danske indeksfonde. Bruger jeg fonde der ikke udbetaler udbytte eller som er udenlandske, vil jeg blive beskattet anderledes, hvilket jeg ikke er interesseret i.

       /Sune

 5. Hej Sune
  Tak for dejlig inspiration fra din blog, som jeg nu har været helt igennem fra start til slut.

  Har et spørgsmål til ETF’er: hvilken eller hvilke ville du investere i af de ETF’er, som er tilgængelige på Nordnet? Her tænker jeg på, hvilke har de samme karakteristika og spredning, som de investeringsforeninger, du investerer i.

  Det er hvis man nu ser det som pensionsdepot, hvor de uhensigtsmæssige skatteregler ikke rammer.

  1. Hej Rune,

   Jeg ville faktisk gøre det en smule anderledes, fordi mulighederne er flere og der i højere grad er forskel på omkostningerne. Jeg ville derfor ikke vælge et globalt indeks med fokus på minimum volatilitet, men bare en global ETF. Jeg ville også inkludere virksomhedsobligationer. Jeg har faktisk skrevet om netop ETFer fra Nordnet, men stadig i månedsopsparingen, her: https://www.frinans.dk/millionaerklubsportefoeljen-3-etfer-i-maanedsopsparingen/

   /Sune

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.