Året der gik 2017

Året der gik 2017 Frinans

Året 2017 er, lige om lidt, gået og 2018 trådt i stedet. Det betyder, at det er tid til at se tilbage på, hvordan året gik i forhold til frinanserne.

2017

2017 har været et ret begivenhedsrigt år i forhold til mit frinans-projekt. En meget læst artikel på june.dk og min første forside vidner om, at der må være noget interesse for mit projekt. Det er ikke fordi, at det er vigtigt, hvad andre synes om det, men det giver da blod på tanden i forhold til at blogge videre og dele ud af min viden om og indblik i, hvad jeg laver. Jeg bruger da en del timer på bloggen og endnu flere på at blive klogere på verden, så det er da rart, at dette ikke kun er for egen vindings skyld. Yderligere har jeg holdt et oplæg om frinans og investering, hvilket var rigtig sjovt og spændende at prøve. For ikke så længe siden var der en ung kvinde der prikkede mig på skulderen og sagde ‘er du ikke ham der med investeringerne’? Det var også nyt for mig, men en rigtig sjov oplevelse. I det hele taget er der sket mange ting i forbindelse med frinans.dk, jeg ikke havde tænkt på da jeg startede, så det bliver spændende at se, hvad 2018 bringer af nye sjove muligheder. Der er allerede lidt forskelligt i støbeskeen, som jeg glæder mig til at vise jer.

Jeg havde også en kortere periode, hvor jeg var overbevist om at frinans.dk skulle foregå på engelsk, men det fik jeg heldigvis lavet om på igen. Det har dog medført, at der nu findes en underside med forklaring på og indblik i frinans.dk på engelsk. Det er jeg godt tilfreds med og synes er passende. Så kan det være, at jeg på sigt skal tilføje et par indlæg, men i og for sig er det forklarende nok som det er.

Mål for 2017

I mit indlæg om målene for 2017, jeg skrev tilbage i starten af året, opremsede jeg et mål for året. Det gik ganske enkelt på, at min portefølje på Nordnet skulle krydse 250.000 DKK. Det har den gjort, så der kan sættes et mentalt flueben dér. Det er faktisk nogle måneder siden det skete, og det var en dejlig følelse. Et ‘skjult’ mål for året var en opsparingsrate på 60%, men vi må vente til senere i dette indlæg med at finde ud af om jeg lykkedes med det.

Derudover satte jeg mig også et mål i forbindelse med artiklen om mig på june.dk som jeg skrev om i oktober-opdateringen. Jeg ville ligge øverst over deres mest læste artikler. Jeg synes faktisk, at jeg skulle have været mere præcis, for i skrivende stund er det både lykkedes og mislykkedes. Jeg lå nummer et i noget tid, men er siden blevet overgået af De fleste danskere investerer “forkert”. Det er selvfølgelig også en god overskrift, så det kan jeg godt leve med. Det til trods vælger jeg at opfatte min mission som en succes. Jeg lykkedes med at ligge nummer et og artiklen er blevet læst over 30.000 gange. Det havde jeg ikke lige regnet med, da jeg blev ringet op af June fra June. Der må jo være andre der finder mit projekt interessant så.

Blogindlæg udgivet dette år

Som den følgende lange liste kommer til at vise, så har jeg været både produktiv og haft en god disciplin i år. Jeg har skrevet en, synes jeg selv, kæmpe bunke indlæg her på siden. Da jeg skulle opsætte listen gik det op for mig, hvor meget jeg egentlig har fået skrevet i løbet af året.

Aktie- og obligationsporteføljen

Overordnet set har det været en lidt kedelig omgang med porteføljen. Mine enkeltaktier har blødt i 2017 og den globale aktieforening har også haft det svært til tider ikke mindst på grund af en faldende dollarkurs. Alt i alt er jeg dog ret godt tilfreds med porteføljen. Jeg synes også jeg kan ane nogle af de store fordele ved at have en simpel, men meget diversificeret portefølje. Den rykker sig mindre hastigt og er langt nemmere at overskue. Det eneste der skærer lidt i mine øjne når jeg tjekker min portefølje, er mine enkeltaktier. Det kan være det at skille sig af med dem, giver peace of mind. Jeg er nede på kun en enkelt nu, så det kan være det hjælper på det.

Handler

Selvom min portefølje efterhånden er meget forsimplet, har der dog været nogle handler. Dels skilte jeg mig af med tre investeringsforeninger i løbet af året, en ren dansk forening, en med amerikanske vækstaktier og en bestående af emerging markets. Sidstenævnte har selvfølgelig haft et forrygende år efter jeg solgte den. Skæbnens ironi. Derudover har jeg købt flere obligationer, så porteføljen har den vægtning jeg ønsker og så har jeg naturligvis købt et globalt aktieindeks en gang om måneden.

Link til handler vist på Shareville

Beholdning

Ved starten af året så beholdningen således ud:

Sparinvest INDEX USA Growth KL 6,5%

Sparinvest INDEX Globale Akt Min. Ris KL 62,6%

Sparinvest INDEX Emerging Market KL 5,7%

Sparinvest INDEX OMX C25 KL 6,0%

Thin Film Electronics 5,4%

Hugo Games 0,8%

Likvide midler 2,4%

Gående ind i 2018 ser beholdningen således ud:

Sparinvest INDEX Globale Akt Min. Ris KL 76,9%

Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL 20,7%

Thin Film Electronics 2,0%

Likvide midler 0,4%

Året der gik 2017 Frinans

Udvikling

Udviklingen i porteføljen har ikke været imponerende i 2017 og det er der flere grunde til. Dels er porteføljen ret ung og da jeg kontinuerligt investerer hver måned, så er der er en stor del af de investerede penge der endnu ikke har haft ret længe at arbejde i. Dette vil betyde mindre for hvert år der går, men her tidligt i porteføljens levetid har det en ret stor betydning. Dertil skal lægges udviklingen i dollarkursen overfor DKK/EUR. Dollaren er blevet svækket en del i 2017 og da en meget stor del af min portefølje er en global aktieinvesteringsforening som igen består af en meget stor del amerikanske aktier, så har det naturligvis haft en stor effekt. Ydermere har begge mine enkeltaktier kun gået een vej, nedad. Så alt i alt har min portefølje ikke klaret sig så godt i 2017. Jeg tror dog ikke, at 2018 bliver et år med store forandringer fra min side. Fra 2019 træder nye regler vedrørende ETFer og Aktiesparekontoen i kraft og jeg skal selvfølgelig have fundet helt ud af, om de nye regler gør at jeg skal omlægge porteføljen. Her tænker jeg umiddelbart mest på, om jeg skal skifte investeringsforeningerne ud med ETFer. Det må vi se om vi kan blive klogere på i 2018. Jeg har svært ved at finde ud af den reelle udvikling for porteføljen i procent fra Nordnet, da jeg ser forskellige tal forskellige steder. Shareville giver et andet tal end porteføljeværktøjet på Nordnet. Jeg kan ikke lige gennemskue, hvordan disse udregninger kalkulerer med udbytte, men jeg tror det er her forskellen er. Jeg bliver desværre ikke klogere af at besøge Sparinvests hjemmeside, da tallene her er med udbytte inkluderet og der derfor ikke er korrigeret for udbytteskat. Jeg ved ikke, hvorfor det skal gøres så besværligt og uigennemskueligt.

Andre investeringer

Som det efterhånden må være de fleste læsere kendt, så har jeg også andre investeringer, omend de stadig er små. Lad os kigge lidt på, hvad der er kommet til i løbet af 2017.

Mintos

Mintos er en ny investeringsform jeg kastede mig over i slutningen af 2017. Det betyder, at jeg nu også inkluderer crowdlending i mine samlede investeringer, hvilket jeg er rigtig godt tilfreds med.

June

Jeg lavede en konto hos June i starten af året på det lavest mulige beløb, 100 DKK. Det er ikke med et sigte om at blive millionær, at jeg gjorde dette, men for bedre at forstå platformen og produktet. Selve indpakningen er jeg meget imponeret over og for mig at se, er det et meget stærkt produkt til visse kundegrupper. Man kan hurtigt blive investor og det er det absolut simpleste investeringsprodukt på markedet, hvis du spørger mig. Grundet beskatning af ETFer, som June består af, samt de naturlige omkostninger ved et produkt der gør det meste for dig, er det ikke interessant for mig som investeringsalternativ. Hvis det var lovligt for mig at anbefale produkter, tror jeg nok, at dette investeringsprodukt ville ligge meget højt på listen for mange af dem der spørger mig om hjælp til at komme i gang. Men jeg må ikke anbefale specifikke investeringer, så det lader jeg være med. Men alt i alt har min June investering klaret sig ret godt.

Hav lige in mente, at der ikke er betalt skat af den urealiserede gevinst endnu.

Ædelmetaller

2017 var også året, hvor jeg kom i gang med investering i ædelmetaller, i form af købet af en sølvmønt. Det er selvfølgelig ikke noget der rykker ved noget som helst, men jeg synes det er sjovt og flot det er den!

Opsparing

Som faste læsere ved, så består min opsparing af to ting, kontanter, som egentlig ikke er kontanter, men likvide midler, og Bitcoin.

Jeg overfører et fast beløb til en opsparingskonto hver måned til, hvad Luksusfælden ville kalde uforudsete udgifter. Siden jeg begyndte på det, har der ikke været nogle uforudsete udgifter, så indtil videre vokser den bare. Hvis det bliver ved sådan er der måske til et bryllup eller en del af udbetaling til et hus en dag. Jeg har ikke umiddelbart noget bestemt i tankerne, så vi får se, hvad det bliver til. Derudover har jeg en lille smule kontanter syet ind i madrassen, hvis nu dankort-maskineret skulle gå ned i længere tid, således, at vi stadig kan få lidt at spise. Ja, det er måske sølvpapirshatten der taler her.

Gæld

2017 har været et år, hvor jeg er begyndt på tilbagebetaling af SU gæld, som jeg har en mindre del af. Det fylder ikke specielt meget, hverken i budgettet eller bevidstheden.

Budget og forbrug

Jeg har selvfølgelig også dels haft et budget og dels holdt øje med mit forbrug. Lad os se lidt nærmere på disse to aspekter.

Budget

For 2017 så mit budget således ud:

Indtægter: 18150 kr.

Faste udgifter: 6150 kr.

Diverse udgifter: 1500 kr.

Opsparing: 1000 kr.

Investering: 9500 kr.

Opsparingsrate: 58%

Det var stort set det samme som 2016, men med en lille opgang i opsparingsraten. Helt generelt er det svært at lave stort om på mit budget fordi det i forvejen er, hvad mange nok ville tænke på som skrabet. Var jeg begyndt at blogge om min privatøkonomi før jeg blev færdiguddannet, kunne det have været sjovt at følge udviklingen i mit budget og forbrug. Jeg begyndte dog først, da jeg var færdiguddannet og i nogen grad godt i gang med hele det her eventyr, så den del er ikke blevet dokumenteret. Men grafisk tog budgettet for 2017 sig således ud:

2017 Budget Frinans

Forbrug

Hvis vi ser på selve forbruget, så tog det sig således ud:

2017 forbrug frinans

Forskellen er ikke voldsom, men diverse udgifterne var højere end budgetteret. En højere telefonregning, grundet køb af ny mobil spredt over 12 måneder samt det, at jeg medregnede afbetaling på SU gæld som en diverse post har været medvirkende til at gøre udfaldet. Det må jeg se om jeg ikke kan få rettet lidt op på i 2018. Jeg ser dog ikke noget problematisk mønster i mit forbrug. Eksempelvis var min største ugiftspost under diverse rent faktisk SU gæld, så grafen lyver måske en smule. Men ikke desto mindre kommer jeg nok til at have lidt fokus på at minimere diverse udgifterne lidt.

Opsparingsrate

Som beskrevet indledningsvist havde jeg et skjult mål, som vel egentlig bare betyder uofficielt, om at ramme en opsparingsrate på 60%. Det lykkedes ikke helt, for opsparingsraten for hele året lød på: 57%. Jeg må se, om det er muligt at hæve den lidt næste år. 60% var også et meget ambitiøst mål, så det at ramme lige i nærheden af det budgetterede er rigtig godt. Det er jeg overordnet set godt tilfreds med.

Det var det for i år. Godt nytår til alle der har læst med i 2017. Jeg vender stærkt tilbage i 2018, faktisk allerede i morgen, da det jo er d. 1. og der derfor kommer en frinansopdatering.

Reklame

👉 Norm Invest – Få en gratis investeringsplan
👉 Firi – Køb bitcoins hos Nordens største kryptobørs
👉 TaxHelper+ Undgå en skatteregning til næste år
👉 Nordnet – Automagisk investering med månedsopsparingen
👉 YouGov – Din mening er penge værd
👉 Freedom24 – Stort udvalg af aktier til lave priser

8 kommentarer til “Året der gik 2017”

 1. Nikolaj Jensen

  Hej. Tak for artiklen!
  Jeg har selv kigget lidt på Iconomi og kan ret godt lide konceptet, smider måske også en mindre sum efter én af deres porteføljer, når jeg kan bestemme mig for, hvilken det skal være.
  Men jeg mener, at omkostningerne er ret høje, ikke sandt?
  Desuden holder jeg øje med Crypto20, en form for index fond som de regner med kommer på en børs i midten af januar, med 0,5%/år.
  Jeg er dog ikke så vild med at have en stor position i btc længere, da der er så mange andre hurtigere, mere spændende og mere nyttige coins.

  1. Hej,

   Der er ret stor forskel på omkostningerne, men heldigvis står meget tydeligt for hver DAA, så det er nemt og overskueligt. Jeg synes også Crypto20 er yderst interessant. I det hele taget er alt det her jo en meget ung branche, så der kommer sikkert mange nye muligheder til også.

   /Sune

 2. Jeg blev inspireret og tjekkede lige mit afkast over det sidste år på Shareville – 13,38%. Det danske C20 er gået godt 🙂 Jeg har ikke fået tjekket mit pensionsdepot ved PFA der er mere globalt, men det er nok ikke helt så godt 🙂

 3. Når du skriver at det er bitcoin du har med at gøre, er det så fordi det udelukkende er disse du handler, eller har du spredt dig over flere forskellige coins og tokens?

  1. Hej Simon,

   Jeg jeg har stort set kun Bitcoin og så en lille investering igennem Iconomi, som jeg skriver om. Jeg ligger ikke og handler imellem forskellige tokens og har ikke spredt mig yderligere… endnu i hvert fald.

   /Sune

 4. Godt gået, Sune! 2017 har været et stærkt år for Frinans med forside, artikel på June, Bitcoin-madness og en opsparingsrate på 57%! Jeg endte selv på 40% for året, så jeg skal også have den højere næste år 🙂

  1. Hej Carl,

   Ja der er sket meget i 2017 på den front 🙂 Og 40% synes jeg nu også godt du kan klappe dig selv på skulderen over! Jeg er sikker på, at du godt kan få hævet den lidt i 2018 😉

   /Sune

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.