Simpel investering

Formålet med simpel investering er at få dine penge til at arbejde for dig, så du ikke skal arbejde for dem resten af livet. Det skal ske på en simpel måde med afsæt i, hvad der historisk og empirisk har fungeret bedst, men tilpasset dig og din situation.

God fornøjelse 🥳

Siden indeholder reklame i form af affiliatelinks til:

Alle links dertil er reklamelinks. Ydermere er jeg ansat hos NORD.

👋 Disclaimer

Jeg er nødt til lige at starte med at gøre opmærksom på, at jeg ikke er investeringsrådgiver. Det betyder, at jeg ikke må yde individuel rådgivning og at du nok gør klogest i at betragte siden her, som inspiration.

Du kan derfor ikke kontakte mig og få individuel hjælp til at tilpasse en strategi til dig.

Jeg og min hustru investerer selv præcist, som jeg fremlægger her på siden, så jeg kan personligt stå inde for alt, jeg skriver, men du gør klogt i at huske på at:

 • Dine penge er dit ansvar ⚠️

Derudover er jeg ansat hos NORD.investments og det bør du selvfølgelig også lige vær opmærksom på.

🛠 Gør-det-selv vs. Gør-det-for-dig

Helt grundlæggene kan det siges, at der er to måder at investere på.

 • Du kan gøre-det-selv
 • Du kan få andre til at gøre-det-for-dig

Der findes ikke én rigtig måde at gøre det på.

Har du hverken tid, lyst eller er komfortabel med at kaste dig over investering selv, så skal du have fat i nogle, der kan gøre-det-for-dig.

💜 NORD.investments

Her vil jeg anbefale dig at se nærmere på NORD.investments, som er den første investeringsrobot, der ramte markedet i Danmark.

Det er ikke bare den første, det er også den eneste uvildige, som derfor ikke har nogle tråde, der trækker tilbage til en bank eller anden finansiel institution med særinteresser, som helst bare vil sælge dig deres egne dyre fonde.

Det er en langt billigere og mere effektiv løsning, end du vil blive præsenteret for i din lokale bank. Du kan starte ud med at lave en gratis investeringsplan og få en fornemmelse for, om det kunne være den rigtige løsning for dig.

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er en investeringsrobot til private, pension eller virksomhed.

👍 Nemt
👍 Billigt
👍 Automatisk

Spørger du mig er denne type løsning underbelyst og rigtig mange kaster sig ud i at gøre-det-selv, men er i virkeligheden overhovedet ikke komfortable med det.

 • Hvilke fonde skal jeg købe?
 • Skal jeg sælge nu?
 • Hvorfor falder markedet i dag?

Skal du gøre-det-selv, skal du lære at navigere i investeringsverdenen, træffe dine beslutninger selv og dermed også tage ansvaret selv. Det er ikke for alle og det er helt okay.

🧾 Opskrift på simpel investering

Har du mod på at gøre-det-selv, er der en del forskellige ting du skal overveje og have styr på.

Da passiv investering trumfer aktiv investering, skal du bygge en diversificeret portefølje bestående af aktier, obligationer og måske ejendom, med forståelse for:

Du køber to passive fonde, én med globale aktier der følger verdensindekset og én med obligationer. Fordelingen skal baseres på din risikotolerance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer
 • Meget høj risiko: 100% aktier

Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging og renters rente igennem en månedsopsparing. Vær bevidst om, hvordan du skal håndtere kriser, så du ikke går i panik. Er bæredygtighed vigtigt for dig, kan du sagtens sammensætte porteføljen med det for øje.

Du skal rebalancere porteføljen én gang årligt, hvilket passende kan gøres i forbindelse med udbetaling af udbytte i foråret. Gælder det en pension, så overvej at bruge ETFer, da alt beskattes ens i et pensionsdepot, men omkostningerne er lavere ved ETFer.

Simpel investering som det bør være.

📊 Investering vs. Spekulation

Spekulation er kortsigtet og jagten på den store gevinst, hvorimod investering er langsigtet med fokus på langsomt, men sikkert, at blive rigere. Investering er udnytte matematikken bag renters rente.

“Get rich slowly vs. Get poor quickly”

Investering vs. Spekulation Frinans

Dit mål som investor bør være systematisk at blive rigere og ikke at lede efter en lottokupon.

Dit mål bør være at blive en god investor og ikke en spekulant.

Investering er en dyd og den dyd er tålmodighed.

🏛 Aktier, obligationer og ejendom

En portefølje er betegnelsen for dine samlede investeringer. De kunne eksempelvis bestå af disse aktiver:

En aktie er en andel i en virksomhed. Som aktionær er du medejer af virksomheden og kan tjene penge på to måder: Når virksomheden udbetaler udbytte eller ved at sælge aktierne efter en stigning i pris. Kendetegn: Høj risiko og højt afkast.

En obligation er basalt set et lån og der findes tre typer af dem: Statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Obligationer udbetaler en rente og kan stige og falde i pris. Kendetegn: Lav risiko og lavt afkast.

Ejer du den ejendom du bor i, er du allerede eksponeret overfor stigninger i ejendomsmarkedet. Du kan overveje at investere ekstra i ejendom igennem Kameo som er en dansk crowdlending-platform. Kendetegn: Middel risiko og middel afkast.

🌎 Verdensindekset

De fleste aktiver handles på en børs og dem er der mange af. Den mest kendte er nok NYSE, New York Stock Exchange, men de fleste lande har en eller flere nationale børser.

Verdens aktiemarkeder inddeles yderligere i en række indeks. Det bredeste er MSCI ACWI, MSCI er navnet på dem der laver indekset og ACWI står for All Country World Index. Det består af både MSCI World, de udviklede lande og MSCI Emerging Markets, udviklingslandene.

 • ACWI er at betragte som verdensindekset.

Ønsker du at investere i aktier og accepterer du præmissen om, at du ikke kan slå markedet, så er det for langt de fleste ønskværdigt at investere så bredt som muligt og det betyder investering i hele verdens aktiemarkeder. Det kan gøres ved at investere i verdensindekset.

Simpel investering Verdensindekset
Klik på billedet for zoom

🤷‍♂️ Aktiv vs. Passiv investering

Ved aktiv investering forsøges det at slå markedet, klare sig bedre end gennemsnittet, med risikoen for at tabe til markedet, klare sig dårligere end gennemsnittet. Ved passiv investering ønskes det at matche markedet og dermed opnå gennemsnitsudviklingen af markedet.

Med The Arithmetic of Active Management lærte William F. Sharpe os, at pga. de højere omkostninger ved aktiv investering, vil passive investorer i gennemsnit få et højere afkast. Det er simpelthen en matematisk naturlov.

Eugene F. Fama fik nobelprisen i økonomi for den efficiente markedshypotese som siger at:

“Prisen på et aktiv reflekterer al tilgængelig information om aktivet”

Du kan ikke have en fordel i markedet og det er usandsynligt, at du som aktiv investor slår markedet ved at udvælge enkeltaktier, så hvorfor ikke bare træffe det intelligente valg og være passiv investor?

Derfor bygger NORD.investments strategi også på passiv investering.

Mindst lige så godt var det, da selvsamme Morten var i Millionærklubben.

☯️ Passive fonde til simpel investering

En fond indeholder mange aktiver, eksempelvis aktier. En passiv fond indeholder mange aktier og følger et givent indeks, eksempelvis et verdensindeks.

Én passiv fond til aktier der følger verdensindekset MSCI ACWI IMI og én passiv fond til obligationer, er nok til at sammensætte en simpel portefølje.

Er du i tvivl om, hvordan du køber dem, så se sådan køber du en indeksfond på Nordnet.

Gælder det i stedet en pension og du ønsker at bruge ETFer, så overvej:

Den følger også ACWI, men har lavere omkostninger. Den slags kommer vi til.

Er bæredygtighed vigtigt for dig, så overvej den nyere:

 • Sparindex INDEX Bæredygtige Global KL

Se eventuelt med her.

Se også obligationsfonden Grønne Obligationer fra Maj Invest. Her skal du dog være opmærksom på, at fonden er aktivt forvaltet.

Tre simple risikoprofiler

Find din balance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer
 • (Meget høj risiko: 100% aktier)

Husk, at du kan bruge NORD.investments til at danne dig et indtryk af din risikoprofil ved at lave en gratis investeringsplan.

Som passiv investor er der tre områder, hvor du kan arbejde med at optimere dine samlede investeringer:

 • Omkostninger
 • Risikohåndtering
 • Skat

Lad os se lidt nærmere på hver af dem.

💸 Omkostninger

Groft sagt kan omkostninger deles ind i tre kategorier:

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

Depotomkostninger er forbundet med opbevaringen af investeringsporteføljen, det at åbne og have en konto.

Handelsomkostninger er forbundet med at købe og sælge på børsen igennem børshandleren. En af handelsomkostningerne er kurtage, den direkte pris, du betaler børshandleren for at lave en handel på børsen.

De løbende omkostninger gør sig gældende for fonde og ETF’er og er en betaling for, at andre gør noget for dig. De opgøres som hovedregel i ét samlet tal kaldet ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Eksempel på omkostningers effekt

Lad os se lidt på omkostningernes effekt på dit afkast.

Eksempel: Portefølje 1 har en ÅOP på 1.60% og portefølje 2 har en ÅOP på 0.60%. Begge porteføljer er ved start 1.000.000 kr. værd og forrentes med 7% om året over 30 år. Efter de 30 år er portefølje 1, 4.844.000 kr. værd og portefølje 2, 6.430.000 kr. værd.

simpel investering omkostninger

“Tag omkostningerne alvorligt, de har stor betydning.”

🌊 Risikohåndtering

I praksis består risikohåndtering af følgende:

Diversificering kan være horisontal, på tværs af aktiver, aktier og obligationer, og vertikal indenfor det enkelte aktiv, mængden af eksempelvis aktier.

Spredning er redning 😂

Jo længere tidshorisont, jo højere risiko kan du som investor påtage dig. Som ung bør du have en højere risiko og som gammel en lavere.

Der skal være balance i porteføljen, hvilket opnås med fordelingen imellem aktier og obligationer, eventuelt krydret med ejendom eller Bitcoin, hvis du er mere eventyrlysten.

Over tid skifter fordelingen, fordi aktiverne udvikler sig forskelligt og så gælder det at rebalancere porteføljen, så den igen afspejler ens risikotolerance.

Dollar Cost Average beskriver en systematik i at investere disciplineret hver måned.

2 typer af risiko

Risikohåndtering består af to typer af risiko, en økonomisk og en psykologisk. Den økonomiske kaldes passende for risikoevnen og den psykologiske for risikoviljen. 

Risikoevnen dækker ting som arbejdsevne, løn og kompetencer.

Risikoviljen dækker aspekter som angsten ved tab, evnen til at undgå panik og det at kunne håndtere det ukendte.

Risikoevne og risikovilje giver tilsammen en samlet risikotolerance. At basere sammensætningen af porteføljen på dette og løbende håndtere risikotolerancen i praksis, er risikohåndtering.

Risiko er det absolut vigtigste at have styr på som gør-det-selv investor og samtidigt det sværeste. Det er uden tvivl det aspekt, jeg ser de fleste gør-det-selv investorer hav mindst styr på. Hjælp til at styre risikoen og sørge for, at du ikke træffer dårlige beslutninger er noget af det du får, hvis du lader andre gøre-det-for-dig.

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er en investeringsrobot til private, pension eller virksomhed.

👍 Nemt
👍 Billigt
👍 Automatisk

Dollar Cost Average

Dollar Cost Average er vores afvisning af forsøget på at time markedet, da det ikke kan lade sig gøre med andet end held og overmenneskelige kræfter.

I stedet køber vi disciplineret for det samme beløb hver måned. Det sikrer, at vi køber mere, når det er billigt og mindre, når det er dyrt. Det er automatisk markedstiming, uden risikoen for at købe det hele på toppen.

“Time in the market > timing the market”

Frinans Dollar-Cost Average

💵 Skat

Formålet er at holde det simpelt og derfor fokuserer jeg på investering for frie midler og danske passive udbyttebetalende fonde. Frie midler er betegnelsen for et investeringsdepot, der ikke er låst til en pensionsalder.

De fleste steder hedder det bare et aktiedepot.

Skat er kompliceret uanset, hvor meget det bliver skåret ud i pap. Sådan er det i Danmark.

Skat Frinans
Klik for zoom

Se også denne oversigt fra Sparindex.

beskatning Frinans

Følgende gælder for frie midler. Med en pensionsopsparing er der ikke forskel i beskatning, med hensyn til, hvilke aktiver du investerer i.

Simpel oversigt for aktier og obligationer

Aktier og aktiebaserede investeringsfonde 

 • < 56.500 kr. årligt beskattes med 27% 
 • > 56.500 kr. årligt beskattes med 42% 
 • Dobbelte grænseværdier for ægtefæller 

Obligationer og obligationsbaserede investeringsfonde 

 • Kapitalindkomstbeskattede 
 • Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42% 
 • Positiv nettokapitalindkomst kan fratrækkes negativ kapitalindkomst (eksempelvis renter på et lån)

Husk: At når der er tale om skat, er der tale om individuelle forhold og derfor bør du, så vidt muligt, forstå dine egne skatteforhold i forhold til investering. Tallene ovenover er baseret på satserne for 2021.

Jeg har kun inkluderet skat i forhold til det at købe to typer af fonde, en dansk udbyttebetalende fond med aktier og en dansk udbyttebetalende fond med obligationer.

Det er de to typer af fonde, du skal bruge, hvis du vil åbne et aktiedepot og investere for frie midler i henhold til simpel investering.

Vælger du andre typer af fonde eller andre typer af depoter, vil skatten sandsynligvis være anderledes.

🥳 Min første million

Der skulle måske have stået din første million.

Jeg har lavet et lille print-out, du kan hente gratis i kaffeshoppen.

Tanken er, at du kan tracke din vej til den første million. Farv et felt hver gang porteføljen er vokset med 1.000 kr.

Når du alle felterne igennem, er du millionær.

Tillykke 🥳

Min første million Frinans

Når du farver det sidste felt, er det obligatorisk lige at fejre det og klappe dig selv på skulderen!

Hvorfor lige en million?

Der er et eller andet mytisk over det med den første million og det at blive en del af millionærklubben.

📖 Bogen Simpel investering

Vil du hellere sidde med en god bog i den ene hånd og en kop kaffe eller the i den anden?

Vil du gerne være fri for reklamer og andet og bare få den rene læseoplevelse?

Så findes simpel investering også som både paperback og e-bog. Her har jeg sat emnerne sammen i et flow, så du bliver guidet igennem alt du skal vide, for at gøre-det-selv med dine investeringer. Du skal ikke selv springe imellem indlæg og videoer og stykke de forskellige ting sammen til et hele. Alt er lige ved hånden.

Jeg har med vilje holdt prisen meget lav, så alle kan være med.

Paperback

E-bog

😎 Konklusionen

 1. Åbn et aktiedepot
 2. Opsæt en månedsopsparing der afspejler din risikotolerance med en eller to fonde
 3. Lav en fast overførsel til dit depot, hver gang du får løn
 4. Rebalancér en gang om året

Det er i princippet dét. Alt det andet på siden her og alle andre indlæg på frinans.dk, der handler om investering, går ud på, at du skal kunne forstå, hvorfor opskriften er, som den er.

Hvorfor og hvordan det kan gøres så simpelt.

Så kan du altid med tiden lege med, om dine investeringer skal indeholde noget andet eller mere.

Det kunne være ejendom i form eksempelvis Kameo eller Bitcoin igennem Coinbase.

Er du ikke tryg ved at stå med ansvaret for dine investeringer selv? Det er der ingen skam i. Så bruger du bare investeringsrobotten fra NORD.investments.

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er en investeringsrobot til private, pension eller virksomhed.

👍 Nemt
👍 Billigt
👍 Automatisk

Reklamelink

 • 🤖 NORD.investments – Simpel investeringsrobot
 • 💡 GoSwitch – Spar penge på din elregning
 • 🏡 Kameo – Dansk platform til ejendomsinvestering
 • 💵 Coinbase – Simpel app til Bitcoins. Få 10$ i Bitcoin.
 • 💸 Tax Helper – Få penge tilbage i skat på kun 15 min.
 • 👷‍♂️ Findforsikring – Spar penge på dine forsikringer

10 kommentarer til “Simpel investering”

 1. Hej Sune
  Er lige faldet over din blog, og den er helt fantastisk. Tak for det! Spørgsmål:
  Nu skriver du jo tydeligt “ Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging og renters rente.”
  Jeg har endnu ikke investeret i noget, men vil gerne i gang med Nordnets månedsopsparing. Jeg har allerede har en sjat penge sat af til det (50-100.000 kr på en bankkonto). Hvad ville du anbefale – 1) at sætte f.eks. 30.000 eller 50.000 ind fra start og så overføre et par tusinde om måneden eller 2) ville du starte med DCA lige fra start, og altså overføre mindre beløb fra start?
  Tak på forhånd 🙂

  1. Hej Sune
   Har du tidligere skrevet en blog om investering af børneopsparing og investering af frie midler udover til børn? Jeg har en børneopsparing til min datter i banken, som jeg investerer i div. indeks. Derudover har jeg en månedsopsparing til hende på Nordnet, hvor jeg investerer i ETF’er. Jeg har haft svært ved at finde sparring på området. Hvad er dine tanker om opsparing og investering til sine børn?

 2. Hej Sune,

  Hvornår bliver man egentlig økonomisk uafhængig hvis man skal tage hensyn til skat af en aktier? Ens udbytte fra aktierne skal jo dække ens omkostninger, man der skal en større opsparing til for at opnå FIRE, hvis skat taget i betragtning?

  Mvh Niels

  1. Hej Niels,

   “Hvornår bliver man egentlig økonomisk uafhængig hvis man skal tage hensyn til skat af en aktier?”

   Det er et ekstremt svært spørgsmål at svare på, da skat er en uforanderlig størrelse og baseres på alle mulige forskellige input. Alene det, at der er forskellige satser alt afhængigt af størrelsen på beløbene og sammenhæng med anden indkomst gør det umuligt for mig at svare dig i forhold til din situation.

   En vigtig pointe er dog, at det ikke nødvendigvis bare er fra udbytte, at indtægten skal komme. Det kan også være fra salg.

   /Sune

 3. Hej Sune

  Jeg har globale aktier min riskiko og emerning markets på nordnets månedsopsparing.
  Hvad gør hvis jeg, hvis jeg gerne kun vil have globale aktier – skal jeg så sælge hvad jeg har i de to fonde og købe globale aktier – eller kan aktierne flyttes over i globale aktier?

  mvh
  Mikkel

  1. Hej Mikkel,

   Du kan ikke flytte noget på den måde. Hvis du gerne vil skifte, så må du sælge det du har og købe det du ønsker i stedet.

   /Sune

 4. Frederik Rostrup

  Hej Sune

  De globale aktier du anbefaler har en ÅOP på 0,55% og et afkast sidste år på 31%. (SPVIGAGKL)
  Mens de aktier der følger OMX 25 har ÅOP på 0,33% og afkast sidste år på 42%. (SPIC25KL)

  Er der en grund til at du ikke anbefaler SPIC25KL?

  Tak for en spændende blog,

  Frederik

  1. Hej Frederik,

   Ja 🙂

   Afkast på den korte bane er ligegyldigt. Det kan ikke bruges til noget som helst i forhold til at vælge investeringer for fremtiden.

   I virkeligheden skal man starte et helt andet sted. Hvad er det for en risiko, man ønsker at eksponeres mod?

   Sparindex Globale Aktier følger det bredest tænkelige index, ACWI, verdensindekset. Alt andet som koncentrerer investeringen mere, hvad end det er geografisk eller i forhold til sektorer, er en afvigelse og en øget risiko, men uden et empirisk grundlag for større afkast.

   Det eneste jeg ønsker, er markedsafkastet fra ACWI og det får jeg med Sparindex Globale aktier.

   Tjek https://www.frinans.dk/verdensindekset/

   /Sune

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.