Simpel investering Frinans

💰 Simpel investering

Simpel investering er den måde, jeg selv investerer på og dermed den passive indtægtskilde, der på sigt skal træde i stedet for et job i jagten på økonomisk uafhængighed.

Jeg har brugt flere år på at samle viden i form af tykke bøger, årtiers akademisk forskning og alt andet jeg har kunnet finde. Simpel investering er alt den viden kondenseret i et koncept for investering der er… simpelt.

Alle kan være med.

Siden indeholder reklamelinks for NORD.investments, Nordnet og The Many. De er enten markeret med teksten “reklame” eller *.

👋 Disclaimer

Jeg er nødt til lige at starte med at gøre opmærksom på, at jeg ikke er investeringsrådgiver. Det betyder, at jeg ikke måde yde individuel rådgivning og at du nok gør klogest i at betragte siden her, som inspiration.

Jeg og min hustru investerer selv præcist, som jeg fremlægger her på siden, så jeg kan personligt stå inde for alt, jeg skriver, men du gør klogt i at huske på at:

 • Dine penge er dit ansvar

🛠 Gør-det-selv vs. Gør-det-for-dig

Helt grundlæggene kan det siges, at der er to tilgange til investering.

 • Du kan gøre-det-selv
 • Du kan få andre til at gøre-det-for-dig

Hele formålet med simpel investering er at gøre dig i stand til at kunne tilvælge den første mulighed, at gøre-det-selv. Kig siden igennem og læs eventuelt nogle af mine indlæg om de forskellige dele af simpel investering for at få en fornemmelse for, om det kunne være noget for dig.

Hele Frinans.dk er fyldt med indlæg om de forskellige aspekter af investering, hvor jeg går mere i dybden. Siden her er mit ydmyge forsøg på en kondensering af alt det indhold. Er du mere til at sidde med det samlet og uden nogle former for reklamer og andre forstyrrelser, så scoll ned i bunden og hop videre til en boghandel, hvor du kan købe Simpel investering som… bog.

Har du hverken tid eller ressourcer til at kaste dig over at lære at klare det helt selv, er der ingen skam i det. I så fald leder du efter en løsning til at få andre til at gøre-det-for-dig.

Her vil jeg anbefale dig at se nærmere på NORD.investments*, som jeg samarbejder med, som er den første investeringsrobot, der ramte markedet i Danmark.

Det er en langt billigere og mere effektiv løsning, end du vil blive præsenteret for i din lokale bank. Du kan starte ud med at lave en gratis investeringsplan og få en fornemmelse for, om det i stedet kunne være en løsning for dig.

NORD.investment reklame

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er den bedste investeringsrobot på markedet, hvis du ønsker, at andre skal investere for dig. Det er nemt, du er hurtigt i gang og herefter kører alt automatisk. Nu også med pension. Lav din gratis investeringsplan i dag!

🎬 YouTube

Jeg har lavet eller laver videoer på YouTube til alt vedrørende simpel investering. Hop derover, hvis du er mere til video end tekst.

🧾 Opskrift på simpel investering

Da passiv investering trumfer aktiv investering, skal du bygge en diversificeret portefølje bestående af aktier og obligationer med forståelse for:

Du kan enten købe to passive fonde, én med globale aktier der følger verdensindekset og én med obligationer eller én blandet fond. Fordelingen skal baseres på din risikotolerance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer
 • Meget høj risiko: 100% aktier

Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging og renters rente. Vær bevidst om, hvordan du skal håndtere kriser, så du ikke går i panik. Er bæredygtighed vigtigt for dig, kan du sagtens sammensætte porteføljen med det for øje.

Du skal rebalancere porteføljen én gang årligt, hvilket passende kan gøres i forbindelse med udbetaling af udbytte i foråret. Gælder det en pension, så overvej at bruge ETFer, da alt beskattes ens i et pensionsdepot, men omkostningerne er lavere ved ETFer.

Simpel investering som det bør være.

Reklame

Nordnet

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje efter principperne for simpel investering. Nordnet er nemt at bruge, billigt og har nogle gode features, hvis du ønsker at gøre-det-selv med dine investeringer.

📊 Investering vs. Spekulation

Spekulation er kortsigtet og jagten på den store gevinst, hvorimod investering er langsigtet med fokus på langsomt, men sikkert, at blive rigere. Investering er udnytte matematikken bag renters rente.

“Get rich slowly vs. Get poor quickly”

Investering vs. Spekulation Frinans

Dit mål som investor bør være systematisk at blive rigere og ikke at lede efter en lottokupon.

Investering er en dyd og den dyd er tålmodighed.

🏛 Aktier, obligationer og ejendom

En portefølje er betegnelsen for dine samlede investeringer. De kunne eksempelvis bestå af disse aktiver:

En aktie er en andel i en virksomhed. Som aktionær er du medejer af virksomheden og kan tjene penge på to måder: Når virksomheden udbetaler udbytte eller ved at sælge aktierne ved en stigning i pris. Kendetegn: Høj risiko og højt afkast.

En obligation er basalt set et lån og der findes tre typer af dem: Statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Obligationer udbetaler en rente og kan stige og falde i pris. Kendetegn: Lav risiko og lavt afkast.

Ejer du den ejendom du bor i, er du allerede eksponeret overfor stigninger i ejendomsmarkedet. Alternativt kan du se nærmere på The Many*, en dansk fremadstormende platform for investering i ejendomme, sol og vind. Kendetegn: Middel risiko og middel afkast.

Reklame

 • 🤖 NORD.investments – Simpel investeringsrobot
 • 💵 Coinbase – Få 10$. App til køb, opbevaring og brug af bitcoins
 • 🏎 Fastspeed – Billigt og hurtigt internet
 • 📱 Greentel – Billigt og miljøbevidst mobilabonnement
 • 🏡 Kameo – Platform til ejendomsinvestering
 • 🏦 Lunar – En digital bank til en digital tidsalder
 • 🍎 HelloFresh – Lækre måltidskasser
 • 🎮 Proshop – Elektronik til billige priser
 • 💶 Mintos – Crowdlending

🌎 Verdensindekset

De fleste aktiver handles på en børs og dem er der mange af. Den mest kendte er nok NYSE, New York Stock Exchange, men de fleste lande har en eller flere nationale børser.

Verdens aktiemarkeder inddeles yderligere i en række indeks. Det bredeste er MSCI ACWI, MSCI er navnet på dem der laver indekset og ACWI står for All Country World Index. Det består af både MSCI World, de udviklede lande og MSCI Emerging Markets, udviklingslandene.

Ønsker du at investere i aktier og accepterer du præmissen om, at du ikke kan slå markedet, så er det for langt de fleste ønskværdigt at investere så bredt som muligt og det betyder investering i hele verdens aktiemarkeder. Det kan gøres ved at investere i verdensindekset.

Simpel investering Verdensindekset
Klik på billedet for zoom

🤷‍♂️ Aktiv vs. Passiv investering

Ved aktiv investering forsøges det at slå markedet, klare sig bedre end gennemsnittet, med risikoen for at tabe til markedet, klare sig dårligere end gennemsnittet. Ved passiv investering ønskes det at matche markedet og dermed opnå gennemsnitsudviklingen af markedet.

Med The Arithmetic of Active Management lærte William F. Sharpe os, at pga. de højere omkostninger ved aktiv investering, vil passive investorer i gennemsnit få et højere afkast. Det er simpelthen en matematisk naturlov.

Eugene F. Fama fik nobelprisen i økonomi for den efficiente markedshypotese som siger at:

“Prisen på et aktiv reflekterer al tilgængelig information om aktivet”

Du kan ikke have en fordel i markedet og det er usandsynligt, at du som aktiv investor slår markedet ved at udvælge enkeltaktier, så hvorfor ikke bare træffe det intelligente valg og være passiv investor?

☯️ Passive fonde til simpel investering

En fond indeholder mange aktiver, eksempelvis aktier. En passiv fond indeholder mange aktier og følger et givent indeks, eksempelvis et verdensindeks.

Én passiv fond til aktier der følger verdensindekset MSCI ACWI IMI og én passiv fond til obligationer er nok til at sammensætte en simpel portefølje.

Er du i tvivl om, hvordan du køber dem, så se sådan køber du en indeksfond på Nordnet.

Tre simple risikoprofiler

Find din balance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer
 • (Meget høj risiko: 100% aktier)

Husk, at du kan bruge NORD.investments* til at danne dig et indtryk af din risikoprofil ved at lave en gratis investeringsplan.

Som passiv invester er der tre områder, hvor du kan arbejde med at optimere dine samlede investeringer:

 • Omkostninger
 • Risikohåndtering
 • Skat

Lad os se lidt nærmere på hver af dem.

NORD.investment reklame

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er den bedste investeringsrobot på markedet, hvis du ønsker, at andre skal investere for dig. Det er nemt, du er hurtigt i gang og herefter kører alt automatisk. Nu også med pension. Lav din gratis investeringsplan i dag!

💸 Omkostninger

Groft sagt kan omkostninger deles ind i tre kategorier:

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

Depotomkostninger er forbundet med opbevaringen af investeringsporteføljen, det at åbne og have en konto.

Handelsomkostninger er forbundet med at købe og sælge på børsen igennem børshandleren. En af handelsomkostningerne er kurtage, den direkte pris, du betaler børshandleren for at lave en handel på børsen.

De løbende omkostninger gør sig gældende for fonde og ETF’er og er en betaling for, at andre gør noget for dig. De opgøres som hovedregel i ét samlet tal kaldet ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Eksempel på omkostningers effekt

Eksempel: Portefølje 1 har en ÅOP på 1.60% og portefølje 2 har en ÅOP på 0.60%. Begge porteføljer er ved start 1.000.000 kr. værd og forrentes med 7% om året over 30 år. Efter de 30 år er portefølje 1, 4.844.000 kr. værd og portefølje 2, 6.430.000 kr. værd.

simpel investering omkostninger

“Tag omkostningerne alvorligt, de har stor betydning.”

🌊 Risikohåndtering

I praksis består risikohåndtering af følgende:

Diversificering kan være horisontal, på tværs af aktiver, aktier og obligationer, og vertikal indenfor det enkelte aktiv, mængden af eksempelvis aktier.

Jo længere tidshorisont, jo højere risiko kan du som investor påtage dig.

Der skal være balance i porteføljen, hvilket opnås med fordelingen imellem aktier og obligationer.

Over tid skifter fordelingen, fordi aktiverne udvikler sig forskelligt og så gælder det at rebalancere porteføljen, så den igen afspejler ens risikotolerance.

Dollar Cost Average beskriver en systematik i at investere disciplineret hver måned.

2 typer af risiko

Risikohåndtering består af to typer af risiko, en økonomisk og en psykologisk. Den økonomiske kaldes passende for risikoevnen og den psykologiske for risikoviljen

Risikoevnen dækker ting som arbejdsevne, løn og kompetencer.

Risikoviljen dækker aspekter som angsten ved tab, evnen til at undgå panik og det at kunne håndtere det ukendte.

Risikoevne og risikovilje giver tilsammen en samlet risikotolerance. At basere sammensætningen af porteføljen på dette og løbende håndtere risikotolerancen i praksis, er risikohåndtering.

Reklame

Nordnet

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje efter principperne for simpel investering. Nordnet er nemt at bruge, billigt og har nogle gode features, hvis du ønsker at gøre-det-selv med dine investeringer.

Dollar Cost Average

Dollar Cost Average er vores afvisning af forsøget på at time markedet, da det ikke kan lade sig gøre med andet end held og overmenneskelige kræfter.

I stedet køber vi disciplineret for det samme beløb hver måned. Det sikrer, at vi køber mere, når det er billigt og mindre, når det er dyrt. Det er automatisk markedstiming, uden risikoen for at købe det hele på toppen. Skal det være så nemt som muligt, så brug Nordnets månedsopsparing.

“Time in the market > timing the market”

Frinans Dollar-Cost Average

💵 Skat

Formålet er at holde det simpelt og derfor fokuserer jeg på investering for frie midler og danske passive udbyttebetalende fonde. Frie midler er betegnelsen for et investeringsdepot, der ikke er låst til en pensionsalder.

Skat er kompliceret uanset, hvor meget det bliver skåret ud i pap. Sådan er det i Danmark.

Skat Frinans
Klik for zoom

Se også denne oversigt fra Sparindex.

beskatning Frinans

Følgende gælder for frie midler. Med en pensionsopsparing er der ikke forskel i beskatning, med hensyn til, hvilke aktiver du investerer i.

Simpel oversigt for aktier og obligationer

Aktier og aktiebaserede investeringsfonde 

 • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27% 
 • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42% 
 • Dobbelte grænseværdier for ægtefæller 

Obligationer og obligationsbaserede investeringsfonde 

 • Kapitalindkomstbeskattede 
 • Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42% 
 • Positiv nettokapitalindkomst kan fratrækkes negativ kapitalindkomst (eksempelvis renter på et lån)

Husk: At når der er tale om skat, er der tale om individuelle forhold og derfor bør du, så vidt muligt, forstå dine egne skatteforhold i forhold til investering. Tallene ovenover er baseret på satserne for 2020.

📖 Bogen Simpel investering

Vil du hellere med en god bog i den ene hånd og en kop kaffe eller the i den anden? Vil du gerne være fri for reklamer og andet og bare få den rene læseoplevelse? Så findes simpel investering også både som paperback og e-bog.

Paperback

E-bog

Reklame

 • 🤖 NORD.investments – Simpel investeringsrobot
 • 💵 Coinbase – Få 10$. App til køb, opbevaring og brug af bitcoins
 • 🏎 Fastspeed – Billigt og hurtigt internet
 • 📱 Greentel – Billigt og miljøbevidst mobilabonnement
 • 🏡 Kameo – Platform til ejendomsinvestering
 • 🏦 Lunar – En digital bank til en digital tidsalder
 • 🍎 HelloFresh – Lækre måltidskasser
 • 🎮 Proshop – Elektronik til billige priser
 • 💶 Mintos – Crowdlending

6 kommentarer til “💰 Simpel investering”

 1. Hej Sune
  Er lige faldet over din blog, og den er helt fantastisk. Tak for det! Spørgsmål:
  Nu skriver du jo tydeligt “ Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging og renters rente.”
  Jeg har endnu ikke investeret i noget, men vil gerne i gang med Nordnets månedsopsparing. Jeg har allerede har en sjat penge sat af til det (50-100.000 kr på en bankkonto). Hvad ville du anbefale – 1) at sætte f.eks. 30.000 eller 50.000 ind fra start og så overføre et par tusinde om måneden eller 2) ville du starte med DCA lige fra start, og altså overføre mindre beløb fra start?
  Tak på forhånd 🙂

 2. Hej Sune,

  Hvornår bliver man egentlig økonomisk uafhængig hvis man skal tage hensyn til skat af en aktier? Ens udbytte fra aktierne skal jo dække ens omkostninger, man der skal en større opsparing til for at opnå FIRE, hvis skat taget i betragtning?

  Mvh Niels

  1. Hej Niels,

   “Hvornår bliver man egentlig økonomisk uafhængig hvis man skal tage hensyn til skat af en aktier?”

   Det er et ekstremt svært spørgsmål at svare på, da skat er en uforanderlig størrelse og baseres på alle mulige forskellige input. Alene det, at der er forskellige satser alt afhængigt af størrelsen på beløbene og sammenhæng med anden indkomst gør det umuligt for mig at svare dig i forhold til din situation.

   En vigtig pointe er dog, at det ikke nødvendigvis bare er fra udbytte, at indtægten skal komme. Det kan også være fra salg.

   /Sune

 3. Hej Sune

  Jeg har globale aktier min riskiko og emerning markets på nordnets månedsopsparing.
  Hvad gør hvis jeg, hvis jeg gerne kun vil have globale aktier – skal jeg så sælge hvad jeg har i de to fonde og købe globale aktier – eller kan aktierne flyttes over i globale aktier?

  mvh
  Mikkel

  1. Hej Mikkel,

   Du kan ikke flytte noget på den måde. Hvis du gerne vil skifte, så må du sælge det du har og købe det du ønsker i stedet.

   /Sune

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.