Simpel investering

Om simpel investering

Med mit koncept simpel investering lærer du at tage kontrol over din egen investering. Det er billigt, enkelt og alle kan være med.

Simpel investering er den måde, jeg selv investerer på og dermed den passive indtægtskilde, der på sigt skal træde i stedet for et job i jagten på økonomisk uafhængighed. Jeg har brugt flere år på at samle viden i form af tykke bøger, årtiers akademisk forskning og alt andet jeg har kunnet finde. Simpel investering er alt den viden kondenseret i et koncept for investering der er… simpelt. Alle kan være med.

Reklamer er tydeligt markeret enten med teksten “reklame” eller *

🔨 Gør-det-selv vs. Gør-det-for-dig

Helt grundlæggene kan det siges, at der er to tilgange til investering.

 • Du kan gøre-det-selv
 • Du kan få andre til at gøre-det-for-dig

Hele formålet med simpel investering er at gøre dig i stand til at kunne tilvælge den første mulighed, at gøre-det-selv. Kig siden igennem, læs eventuelt nogle af mine indlæg om investering og få en fornemmelse for, om det kunne være noget for dig.

NORD.investment reklame

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er den bedste investeringsrobot på markedet, hvis du ønsker, at andre skal investere for dig. Det er nemt, du er hurtigt i gang og herefter kører alt automatisk. Nu også med pension. Lav din gratis investeringsplan i dag!

Har du hverken tid eller ressourcer til at kaste dig over at lære at klare det helt selv, er der ingen skam i det. Her vil jeg anbefale dig at se nærmere på NORD.investments*, som jeg samarbejder med, som er den første investeringsrobot, der ramte markedet i Danmark. Det er en langt billigere og mere effektiv løsning, end du vil blive præsenteret for i din lokale bank. Du kan starte ud med at lave en gratis investeringsplan* og få en fornemmelse for, om det i stedet kunne være en løsning for dig.

🎬 YouTube

📃 Opskrift på simpel investering

Da passiv investering trumfer aktiv investering, skal du bygge en diversificeret portefølje bestående af aktier og obligationer med forståelse for:

Du kan enten købe to passive fonde, én med globale aktier der følger verdensindekset og én med obligationer eller én blandet fond. Fordelingen skal baseres på din risikotolerance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer
 • Meget høj risiko: 100% aktier

Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging og renters rente. Vær bevidst om, hvordan du skal håndtere kriser, så du ikke går i panik. Er bæredygtighed vigtigt for dig, kan du sagtens sammensætte porteføljen med det for øje.

Du skal rebalancere porteføljen én gang årligt, hvilket passende kan gøres i forbindelse med udbetaling af udbytte i foråret. Gælder det en pension, så overvej at bruge ETFer, da alt beskattes ens i et pensionsdepot, men omkostningerne er lavere ved ETFer.

Simpel investering som det bør være.

Reklame

Nordnet

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje efter principperne for simpel investering. Nordnet er nemt at bruge, billigt og har nogle gode features, hvis du ønsker at gøre-det-selv med dine investeringer.

📈 Investering vs. Spekulation

Spekulation er kortsigtet og jagten på den store gevinst, hvorimod investering er langsigtet med fokus på langsomt, men sikkert, at blive rigere. Investering er udnytte matematikken bag renters rente.

“Get rich slowly vs. Get poor quickly”

Investering vs. Spekulation

Dit mål som investor bør være systematisk at blive rigere og ikke at lede efter en lottokupon. Investering er en dyd og den dyd er tålmodighed.

Spekulation a la Danmark i 90’erne

🏛 Aktier, obligationer og ejendom

En portefølje er betegnelsen for dine samlede investeringer. De kunne eksempelvis bestå af disse aktiver:

En aktie er en andel i en virksomhed. Som aktionær er du medejer af virksomheden og kan tjene penge på to måder: Når virksomheden udbetaler udbytte eller ved at sælge aktierne ved en stigning i pris. Kendetegn: Høj risiko og højt afkast.

En obligation er basalt set et lån og der findes tre typer af dem: Statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Obligationer udbetaler en rente og kan stige og falde i pris. Kendetegn: Lav risiko og lavt afkast.

Ejer du den ejendom du bor i, er du allerede eksponeret overfor stigninger i ejendomsmarkedet. Alternativt kan du se nærmere på Brickshare*, en dansk fremadstormende platform for ejendomsinvestering. Kendetegn: Middel risiko og middel afkast.

🥇 Aktiv vs. Passiv investering

Ved aktiv investering forsøges det at slå markedet, klare sig bedre end gennemsnittet, med risikoen for at tabe til markedet, klare sig dårligere end gennemsnittet. Ved passiv investering ønskes det at matche markedet og dermed opnå gennemsnitsudviklingen af markedet.

Med The Arithmetic of Active Management lærte William F. Sharpe os, at pga. de højere omkostninger ved aktiv investering, vil passive investorer i gennemsnit få et højere afkast.

Eugene F. Fama fik nobelprisen i økonomi for den efficiente markedshypotese som siger at:

“Prisen på et aktiv reflekterer al tilgængelig information om aktivet”

Du kan ikke have en fordel i markedet og det er usandsynligt, at du som aktiv investor slår markedet ved at udvælge enkeltaktier, så hvorfor ikke bare træffe det intelligente valg og være passiv investor? Se også SPIVAs rapport.

Listen to “Aktieinvestering er ren og skær astrologi [Lazy edition]” on Spreaker.

🌍 Verdensindekset

Aktiver handles på en børs og dem er der mange af. Den mest kendte er nok NYSE, New York Stock Exchange, men de fleste lande har en eller flere nationale børser.

Verdens aktiemarkeder inddeles yderligere i en række indeks. Det bredeste er MSCI ACWI, MSCI er navnet på dem der laver indekset og ACWI står for All Country World Index. Det består af både MSCI World, de udviklede lande og MSCI Emerging Markets, udviklingslandene.

Ønsker du at investere i aktier og accepterer du præmissen om, at du ikke kan slå markedet, så er det for langt de fleste ønskværdigt at investere så bredt som muligt og det betyder investering i hele verdens aktiemarkeder. Dette betyder investering i verdensindekset.

Simpel investering Verdensindekset
Klik på billedet for zoom

🙈 Passive fonde

En fond indeholder mange aktier. En passiv fond indeholder mange aktier og følger et givent indeks. Eksempelvis et verdensindeks. Passive fonde er det vi skal bruge, for at lave en simpel og passiv investeringsportefølje. Se indlæggene om de enkelte passive fonde:

Se også sådan køber du en indeksfond på Nordnet.

💰 Omkostninger

Groft sagt kan omkostninger deles ind i tre kategorier:

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

Depotomkostninger er forbundet med opbevaringen af investeringsporteføljen, det at åbne og have en konto.

Handelsomkostninger er forbundet med at købe og sælge på børsen igennem børshandleren. En af handelsomkostningerne er kurtage, den direkte pris, du betaler børshandleren for at lave en handel på børsen.

De løbende omkostninger gør sig gældende for fonde og ETF’er og er en betaling for, at andre gør noget for dig. De opgøres som hovedregel i ét samlet tal kaldet ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Eksempel på omkostningers effekt

Eksempel: Portefølje 1 har en ÅOP på 1.60% og portefølje 2 har en ÅOP på 0.60%. Begge porteføljer er ved start 1.000.000 kr. værd og forrentes med 7% om året over 30 år. Efter de 30 år er portefølje 1 4.844.000 kr. værd og portefølje 2, 6.430.000 kr. værd.

simpel investering omkostninger

“Tag omkostningerne alvorligt, de har stor betydning.”

Reklame

Nordnet

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje efter principperne for simpel investering. Nordnet er nemt at bruge, billigt og har nogle gode features, hvis du ønsker at gøre-det-selv med dine investeringer.

👩‍🚒 Risikohåndtering

I praksis består risikohåndtering af følgende:

Diversificering kan være horisontal, på tværs af aktiver, aktier og obligationer, og vertikal indenfor det enkelte aktiv, mængden af aktier. Jo længere tidshorisont, jo højere risiko kan man som investor påtage sig. Der skal være balance i porteføljen, hvilket opnås med fordelingen imellem aktier og obligationer. Over tid skifter fordelingen, fordi aktiverne udvikler sig forskelligt og så gælder det at rebalancere porteføljen, så den igen afspejler ens risikotolerance.

2 typer af risiko

Risikohåndtering består af to typer af risiko, en økonomisk og en psykologisk. Den økonomiske kaldes passende for risikoevnen og den psykologiske for risikoviljen. Risikoevnen dækker ting som arbejdsevne, løn og kompetencer. Risikoviljen dækker aspekter som angsten ved tab, evnen til at undgå panik og det at kunne håndtere det ukendte. Risikoevne og risikovilje giver tilsammen en samlet risikotolerance. At basere sammensætningen af porteføljen på dette og løbende håndtere risikotolerancen i praksis, er risikohåndtering.

Time markedet ved at lade være

Dollar Cost Average er vores afvisning af forsøget på at time markedet, da det ikke kan lade sig gøre med andet end held og overmenneskelige kræfter. I stedet køber vi disciplineret for det samme beløb hver måned. Det sikrer, at vi køber mere, når det er billigt og mindre, når det er dyrt. Det er automatisk markedstiming, uden risikoen for at købe det hele på toppen. Skal det være så nemt som muligt, så brug Nordnets månedsopsparing.

“Time in the market > timing the market”

Frinans Dollar-Cost Average

Tre simple risikoprofiler

Find din balance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer
 • (Meget høj risiko: 100% aktier)

Få hjælp til at finde frem til din risikoprofil med:

NORD.investment reklame

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er den bedste investeringsrobot på markedet, hvis du ønsker, at andre skal investere for dig. Det er nemt, du er hurtigt i gang og herefter kører alt automatisk. Nu også med pension. Lav din gratis investeringsplan i dag!

😭 Skat

Formålet er at holde det simpelt og derfor fokuserer jeg på investering for frie midler og danske passive udbyttebetalende fonde.

Skat er kompliceret uanset, hvor meget det bliver skåret ud i pap. Sådan er det i Danmark.

simpel investering Skat
Klik for zoom

Følgende gælder for frie midler. Med en pensionsopsparing er der ikke forskel i beskatning, med hensyn til, hvilke aktiver du investerer i.

Simpel oversigt for aktier og obligationer

Aktier og aktiebaserede investeringsfonde 

 • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27% 
 • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42% 
 • Dobbelte grænseværdier for ægtefæller 

Obligationer og obligationsbaserede investeringsfonde 

 • Kapitalindkomstbeskattede 
 • Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42% 
 • Positiv nettokapitalindkomst kan fratrækkes negativ kapitalindkomst (eksempelvis renter på et lån)

Husk: At når der er tale om skat, er der tale om individuelle forhold og derfor bør du, så vidt muligt, forstå dine egne skatteforhold i forhold til investering. Tallene ovenover er baseret på satserne for 2020.

Reklame

Nordnet

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje efter principperne for simpel investering. Nordnet er nemt at bruge, billigt og har nogle gode features, hvis du ønsker at gøre-det-selv med dine investeringer.

👑 Fonde til simpel investering

Én passiv fond til aktier der følger verdensindekset MSCI ACWI IMI og én passiv fond til lokale og stabile obligationer er nok til at sammensætte en simpel portefølje. Du kan lade dig inspirere af fordelingen fra de tre simple risikoprofiler. Billigst i ÅOP, men du skal selv stå for sammensætning.

Sparindex blandede fonde

En anden mulighed er Sparindex blandende fonde, som består af 3 forskellige fonde alt efter, hvilken risiko du ønsker i porteføljen:

 • Lav Risiko,
 • Mellem Risiko &
 • Høj Risiko

Det betyder, at du får en hel portefølje i én fond. Det er den nemmeste investering der findes, men du betaler lidt ekstra i omkostninger.

simpel investering afkast

📚 Bogen Simpel investering

Vil du hellere med en god bog i den ene hånd og en kop kaffe eller the i den anden? Vil du gerne være fri for reklamer og andet og bare få den rene læseoplevelse? Så findes simpel investering også både som paperback og e-bog.

Paperback

E-bog

✨ Alle indlæg om investering

The Black Swan Frinans

The Black Swan

Så er det blevet tid til en anmeldelse mere og denne gang gælder det bogen The Black Swan af Nassim Nicholas Taleb.
Bliv klogere
Krisehåndtering Frinans

Krisehåndtering

Har du overvejet din strategi for krisehåndtering? Hvad skal du gøre som investor, når du pludselig står midt i en økonomisk krise? Læs med og…
Bliv klogere
Rebalancering Frinans

Rebalancering

Hvad er rebalancering, hvorfor skal du gøre det og hvordan gør du det? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Sparindex blandede fonde Frinans

Sparindex blandede fonde

Investeringsforeningen Sparindex udbyder tre blandede fonde, der både består af aktier og obligationer. På den måde, kan du købe hele din portefølje i én fond.
Bliv klogere
Udbytte Frinans

Udbytte

Udbytte er et af de første begreber mange nye investorer støder på, men hvad er det? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Investering i sølv Frinans

Investering i sølv

Sølv har været anvendt som penge og til værdiopbevarelse i årtusinder. I dette indlæg, skal det handle om investering i sølv.
Bliv klogere
Passive fonde Frinans

Passive fonde

Jeg bliver relativt ofte spurgt til, om der er et sted, man kan læse om passive danske investeringsforeninger. Svaret er nej og ja. Men her…
Bliv klogere
Crowdlending med Mintos Frinans

Crowdlending med Mintos

Mintos er den mest seriøse spiller på det fremadstormende marked for crowdlending. Læs med og find ud, af om crowdlending med Mintos er en investering…
Bliv klogere
Bæredygtig investering Frinans

Bæredygtig investering

Du vil gerne investere, men det er vigtigt for dig, at der er tale om bæredygtig investering. Lyder det som dig? Læs med og find…
Bliv klogere
Bondora Frinans

Bondora

Bondora er en ret seriøs spiller, når det kommer til crowdlending. Om det er noget for dig, kan du finde ud af i dette indlæg.
Bliv klogere
Spræng boblen Frinans

Spræng boblen

Jeg har læst  Vincent F. Hendricks bog “Spræng boblen” og det skal dagens indlæg handle om.
Bliv klogere
Sparindex Globale Aktier Frinans

Sparindex Globale Aktier

Dette indlæg skal handle om en ganske særlig fond ved navn Sparindex globale aktier. Det er den aktiefond, jeg selv bruger og jeg vil vise…
Bliv klogere
Investering i guld Frinans

Investering i guld

Guld bliver set som den ultimative sikkerhedsventil, når det gælder investering under kriser. Derfor skal det i dette indlæg handle om investering i guld.
Bliv klogere
NORD investments Frinans

NORD investments

NORD investments var den første af de nye investeringsrobotter, men er det en løsning for dig? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Hvad er penge Frinans

Hvad er penge?

Kan du svare på spørgsmålet; Hvad er penge? Vi tænker ofte på dem og måler os selv efter, hvor mange vi har af dem. Jeg…
Bliv klogere
Omkostninger Frinans

Omkostninger

Hvorfor er omkostninger vigtige for din investering og hvor stor er betydningen? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Diversificering Frinans

Diversificering

Er du begyndt at investere eller overvejer du det, så har du sikkert hørt om begrebet diversificering, men, hvad er det og hvordan gør du?…
Bliv klogere
Copytrading Frinans

Copytrading

Er du også stødt på reklamer for copytrading, der lokker med at følge professionelle? Lad os se nærmere på det fænomen. Hint: Copytrading er aktiv…
Bliv klogere
Nordnet Frinans

Nordnet

Nordnet er en meget populær børsmægler, der mange gange har vundet prisen som årets børsmægler. Kender du ikke Nordnet? Så læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Renters rente Frinans

Renters rente

Hvad er renters rente , hvorfor er det så vigtigt og hvad har det med skak at gøre? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Aktier Frinans

Aktier

Har du undret dig over, hvad aktier er? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Risiko Frinans

Risiko

Risiko, risikotolerance og risikohåndtering er nogle af de mest centrale begreber for en investor, men hvad er det og hvordan gør du? Læs med og…
Bliv klogere
Skat Frinans

Skat

Det er kedeligt, men vigtigt og har en stor indflydelse på dit afkast. Det skal handle om skat.
Bliv klogere
Post-it challenge Frinans

Post-it challenge

Jeg har hørt noget om, at det er populært med challenges på youtube, så nu prøver jeg også en challenge i frinansregi.
Bliv klogere
Ejendomsinvestering Frinans

Ejendomsinvestering

En af mine inspirationskilder på min vej mod økonomisk uafhængighed hedder Casper og han ved en masse om ejendomsinvestering.
Bliv klogere
Aktiesparekontoen Frinans

Aktiesparekontoen

Fra starten af 2019 bliver det muligt for danskere at investere i aktier* igennem en aktiesparekonto, lad os kigge lidt nærmere på, hvad det er for noget.
Bliv klogere
Obligationer Frinans

Obligationer

I din søgen efter viden om investering er du sikkert stødt på obligationer, men, hvad er det og skal du investere i dem? Læs med…
Bliv klogere
Sparindex DJSI Frinans

Sparindex DJSI

Vil du gerne investere simpelt, igennem Nordnets månedsopsparing og med et fokus på bæredygtighed? Så er Sparindex DJSI fonden for dig.
Bliv klogere
Iconomi Frinans

Iconomi

Iconomi er en platform til investering i kryptovalutaer, lidt som vi kender det med fonde fra aktieverdenen. Læs med og bliv klogere på, om det…
Bliv klogere
Nordnets månedsopsparing Frinans

Nordnets månedsopsparing

Har du hørt om Nordnets månedsopsparing, men er du usikker på, hvad det er eller hvordan du bruger den? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Portefølje Frinans

Portefølje

Er investering nyt for dig, er du sikkert faldet over ordet portefølje, men hvad betyder det?
Bliv klogere
Dollar Cost Average Frinans

Dollar Cost Average

Hvad betyder Dollar Cost Average, hvorfor er det så god en strategi til at “time markedet” og hvordan gør du? Læs med og bliv klogere…
Bliv klogere
Crowdlending Frinans

Crowdlending

Crowdlending er en meget populær investeringsform grundet de høje afkast. Læs med og få et overblik over mulighederne.
Bliv klogere
Verdensindekset Frinans

Verdensindekset

Er du ny i investering, har du sikker hørt om verdensindekset. Hvad er verden, hvad består den af og hvordan kan du investere i det,…
Bliv klogere

2 tanker om “Simpel investering”

 1. Hej Sune
  Er lige faldet over din blog, og den er helt fantastisk. Tak for det! Spørgsmål:
  Nu skriver du jo tydeligt “ Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging og renters rente.”
  Jeg har endnu ikke investeret i noget, men vil gerne i gang med Nordnets månedsopsparing. Jeg har allerede har en sjat penge sat af til det (50-100.000 kr på en bankkonto). Hvad ville du anbefale – 1) at sætte f.eks. 30.000 eller 50.000 ind fra start og så overføre et par tusinde om måneden eller 2) ville du starte med DCA lige fra start, og altså overføre mindre beløb fra start?
  Tak på forhånd 🙂

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.