Simpel investering

Siden her er en kondensering af investeringskonceptet Simpel investering. Har du brug for at få tingene forklaret lidt mere pædagogisk, så har jeg også lavet simpel investering som kursus. Bogen går mere i dybden end her på siden, hvis du gerne vil forstå det hele mere dybdegående.

Formåler at sikre, at du ikke ender som de fleste investorer, men i stedet bliver en succesfuld investor.

An Emoji Guide to Investing

Kursus

Med Simpel investering som kursus tager jeg dig i hånden og igennem en række videoer lærer du, hvordan du kan investere helt simpelt. Alle kan være med.

Bog

Kan du bedst lide følelsen af at sidde med en fysisk bog, så findes Simpel investering i sin oprindelige form som en paperback udgave.

e-bog

Er du mere til at læse bøger på din tablet eller smartphone, så findes Simpel investering også som en billig e-bog i formaterne pdf og ePub.

Alle affiliate links er markeret med *

Ansvarsfraskrivelse

 • Jeg er ikke finansiel rådgiver,
 • Denne side er til inspiration &
 • Dine penge er dit ansvar

Om simpel investering

 • Nemt,
 • Billigt &
 • Effektivt

Investering vs. Spekulation

Spekulation er kortsigtet og jagten på den store gevinst, hvorimod investering er langsigtet med fokus på langsomt, men sikkert, at blive rigere.

“Get rich slowly vs. Get poor quickly”

Dit mål som investor bør være systematisk at blive rigere og ikke at lede efter en lottokupon. Investering er en dyd og den dyd er tålmodighed.

Investering vs. Spekulation
Spekulation a la Danmark i 90’erne

Aktier, obligationer og ejendom

En aktie er en andel i en virksomhed. Som aktionær er du medejer af virksomheden og kan tjene penge på to måder: Når virksomheden udbetaler udbytte eller ved at sælge aktierne ved en stigning i pris. Kendetegn: Høj risiko og højt afkast.

En obligation er basalt set et lån og der findes tre typer af dem: Statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Obligationer udbetaler en rente og kan stige og falde i pris. Kendetegn: Lav risiko og lavt afkast.

Ejer du den ejendom du bor i, er du allerede eksponeret overfor stigninger i ejendomsmarkedet. Alternativt kan du se nærmere på Brickshare*, en dansk fremadstormende platform for ejendomsinvestering. Kendetegn: Middel risiko og middel afkast.

Coinbase

Bitcoin er fremtidens digitale penge skabt til en digital tidsalder. Coinbase* er exchange og Wallet i én. Brug mit link og få 10$, hvis du køber for 100$.

Verdensindekset

Aktiver handles på en børs og dem er der mange af. Den mest kendte er nok NYSE, New York Stock Exchange, men de fleste lande har en eller flere nationale børser.

Verdens aktiemarkeder inddeles yderligere i en række indeks. Det bredeste er MSCI ACWI, MSCI er navnet på dem der laver indekset og ACWI står for All Country World Index. Det består af både MSCI World, de udviklede lande og MSCI Emerging Markets, udviklingslandene.

Er du interesseret i en dybere forklaring, har jeg skrevet et langt indlæg om verdensindekset.

Simpel investering Verdensindekset
Klik på billedet for zoom

Aktiv vs. Passiv investering

Ved aktiv investering forsøges det at slå markedet, klare sig bedre end gennemsnittet, med risikoen for at tabe til markedet, klare sig dårligere end gennemsnittet. Ved passiv investering ønskes det at matche markedet og dermed opnå gennemsnitsudviklingen af markedet.

Med The Arithmetic of Active Management lærte William F. Sharpe os, at pga. de højere omkostninger ved aktiv investering, vil passive investorer i gennemsnit få et højere afkast.

Eugene F. Fama fik nobelprisen i økonomi for den efficiente markedshypotese som siger at:

“Prisen på et aktiv reflekterer al tilgængelig information om aktivet”

Du kan ikke have en fordel i markedet og det er usandsynligt, at du som aktiv investor slår markedet ved at udvælge enkeltaktier, så hvorfor ikke bare træffe det intelligente valg og være passiv investor?

Passive fonde

En fond indeholder mange aktier. En passiv fond indeholder mange aktier og følger et givent indeks. Eksempelvis et verdensindeks, som vi så på tidligere. Passive fonde er det vi skal bruge, for at lave en simpel og passiv investeringsportefølje. Se sådan køber du en indeksfond på Nordnet. Der findes flere massive fonde på Nordnets månedsopsparing.

Brickshare

Vil du også gerne tilføje investering i det lukrative danske ejendomsmarked til din portefølje?

Brickshare* er fremtidens platform for investering i ejendom og så er den dansk.

Opretter du dig igennem mit link, bliver vi begge belønnet med andele til en værdi af 250 kr.

Omkostninger

Groft sagt kan omkostninger deles ind i tre kategorier:

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

Depotomkostninger er forbundet med opbevaringen af investeringsporteføljen, det at åbne og have en konto.

Handelsomkostninger er forbundet med at købe og sælge på børsen igennem børshandleren. En af handelsomkostningerne er kurtage, den direkte pris, du betaler børshandleren for at lave en handel på børsen.

De løbende omkostninger gør sig gældende for fonde og ETF’er og er en betaling for, at andre gør noget for dig. De opgøres som hovedregel i ét samlet tal kaldet ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Eksempel: Portefølje X har en ÅOP på 1.60% og portefølje Y har en ÅOP på 0.60%. Begge porteføljer er ved start 100.000 kr. værd og forrentes med 7% om året over 30 år. Efter de 30 år er portefølje X 484.000 kr. værd og portefølje Y 643.000 kr. værd.

“Tag omkostningerne alvorligt, de har stor betydning.”

Risikohåndtering

I praksis består risikohåndtering af 5 ting:

 • Diversificering,
 • Tidshorisont,
 • Balance,
 • Rebalancering &
 • Dollar Cost Averaging

Diversificering kan være horisontal, på tværs af aktiver, aktier og obligationer, og vertikal indenfor det enkelte aktiv, mængden af aktier. Jo længere tidshorisont, jo højere risiko kan man som investor påtage sig. Der skal være balance i porteføljen, hvilket opnås med fordelingen imellem aktier og obligationer. Over tid skifter fordelingen, fordi aktiverne udvikler sig forskelligt og så gælder det at rebalancere porteføljen, så den igen afspejler ens risikotolerance. Slutteligt er det vigtigt at forstå, at man ikke kan time markedet og at time in the market > timing the market, derfor giver det mest mening bare at købe systematisk hver måned a la dollar cost averaging.

Risikohåndtering består af to typer af risiko, en økonomisk og en psykologisk. Den økonomiske kaldes passende for risikoevnen og den psykologiske for risikoviljen. Risikoevnen dækker ting som arbejdsevne, løn og kompetencer. Risikoviljen dækker aspekter som angsten ved tab, evnen til at undgå panik og det at kunne håndtere det ukendte. Risikoevne og risikovilje giver tilsammen en samlet risikotolerance. At basere sammensætningen af porteføljen på dette og løbende håndtere risikotolerancen i praksis, er risikohåndtering.

Investeringsplan

Hos NORD.investments* kan du lave en investeringsplan helt gratis og blive klogere på din risikoprofil.

Tre simple risikoprofiler

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer

Frinans Dollar-Cost Average

Dollar Cost Average

Dollar Cost Average er vores afvisning af forsøget på at time markedet, da det ikke kan lade sig gøre. I stedet køber vi disciplineret for det samme beløb hver måned. Det sikrer, at vi køber mere, når det er billigt og mindre, når det er dyrt. Det er automatisk markedstiming, uden risikoen for at købe det hele på toppen.

Mintos

Mintos* er den største og mest seriøse spiller blandt de fremadstormende europæiske crowdlending-platforme.

De tilbyder adgang til det lukrative lånemarked og muligheden for et højt afkast.

Ønsker du at sprede dine investeringer yderligere, så er Mintos måske noget for dig.

Skat

Formålet er at holde det simpelt og derfor fokuserer jeg på investering for frie midler og danske passive udbyttebetalende fonde.

Skat af investeringer
Klik for zoom

Følgende gælder for frie midler. Med en pensionsopsparing er der ikke forskel i beskatning, med hensyn til, hvilke aktiver du investerer i.

Aktier og aktiebaserede investeringsfonde 

 • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27% 
 • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42% 
 • Dobbelte grænseværdier for ægtefæller 

Obligationer og obligationsbaserede investeringsfonde 

 • Kapitalindkomstbeskattede 
 • Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42% 
 • Positiv nettokapitalindkomst kan fratrækkes negativ kapitalindkomst (eksempelvis renter på et lån)

Husk: At når der er tale om skat, er der tale om individuelle forhold og derfor bør du, så vidt muligt, forstå dine egne skatteforhold i forhold til investering. Tallene ovenover er baseret på satserne for 2020.

Fonde til simpel investering

Én passiv fond til aktier der følger verdensindekset MSCI ACWI IMI og én passiv fond til lokale og stabile obligationer er nok til at sammensætte en simpel portefølje. Du kan lade dig inspirere af fordelingen fra de tre simple risikoprofiler. Billigst i ÅOP, men du skal selv stå for sammensætning.

Sparindex blandede fonde

En anden mulighed er Sparindex blandende fonde, som består af 3 forskellige fonde alt efter, hvilken risiko du ønsker i porteføljen:

 • Lav Risiko,
 • Mellem Risiko &
 • Høj Risiko

Det betyder, at du får en hel portefølje i én fond. Det er den nemmeste investering der findes, men du betaler lidt ekstra i omkostninger.

Opskrift på simpel investering

Da passiv investering trumfer aktiv investering, skal du med forståelse for de tre optimeringsparametre:

Købe enten to passive fonde, én med globale aktier og én med obligationer eller én blandet fond. Fordelingen skal baseres på din risikotolerance:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer

Lad være med at prøve at time markedet, men gør brug af Dollar Cost Averaging.

Hold dig fra spekulation.

Du skal rebalancere porteføljen én gang årligt, hvilket passende kan gøres i forbindelse med udbetaling af udbytte fra fondene, som typisk foregår i foråret.

Simpel investering som det bør være.

NORD.investments

Det kan faktisk gøres endnu simplere med NORD.investments*, som er en moderne alt-i-én investeringsrobot, men det er lidt dyrere i ÅOP. Et godt valg til dig, der ønsker at andre gør-det-for-dig.

Mine investeringer

Kursus

Med Simpel investering som kursus tager jeg dig i hånden og igennem en række videoer lærer du, hvordan du kan investere helt simpelt. Alle kan være med.

Bog

Kan du bedst lide følelsen af at sidde med en fysisk bog, så findes Simpel investering i sin oprindelige form som en paperback udgave.

e-bog

Er du mere til at læse bøger på din tablet eller smartphone, så findes Simpel investering også som en billig e-bog i formaterne pdf og ePub.

“Må din opsparingsrate være høj og dit afkast gennemsnitligt” 

– Sune, Frinans

Husk at dele siden med en du holder af

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.