Hvorfor falder aktiemarkedet i dag?

Hvorfor falder aktiemarkedet i dag? Et evigtgyldigt spørgsmål hver gang aktierne vender snuden nedad. Find ud af det her.

Hvorfor falder aktiemarkedet i dag? Et evigtgyldigt spørgsmål hver gang aktierne vender snuden nedad. Find ud af det her.


Er du mere til YouTube, så se med her:

Der skal være en forklaring

Vi mennesker søger en forklaring på stort set alt. Erkendelsen af, at der måske er mere mellem himmel og jord vil unægteligt blive efterfuldt af en undren over, hvad det så kan være.

Vi har simpelthen så uendeligt svært ved at leve i uvished.

Det er nok derfor, at et evigt tilbagevendende spørgsmål i aktiefora, aktiegrupper eller de professionelle medier om en sur dag på aktiemarkedet er:

Hvorfor falder aktiemarkedet i dag?

Der skal være en forklaring! Det kan jo ikke passe, at vi ikke ved hvorfor.

Efterfulgt af:

Bliver aktiemarkedet ved med at falde i morgen?

Det rigtige svar på det første spørgsmål er, at det kan vi faktisk ikke vide særligt præcist. Vi kan i bedste fald gætte mere eller mindre kvalificeret.

Det rigtige svar på det andet spørgsmål er, at de kan vi stensikkert ikke vide.

Ingen ved, om aktiemarkedet vil falde i morgen.

Men det her puslespil med en manglende brik kan de fleste mennesker simpelthen ikke holde ud. Der mangler et eller andet. Noget er uforløst.

Derfor ser vi os om efter nogen, der kan give os en forklaring.

Her kommer “eksperten” ind i billedet.

Reklame

Styr på risikoen?

Med en gratis investeringsplan fra Norm Invest sikrer du, at dine investeringer passer til dig og din risikoprofil.

✓ Nemt
✓ Hurtigt
✓ Gratis

“Eksperten” udtaler sig

Prøv at lægge mærke til, at når der sker store udsving på aktiemarkedet, er der altid en eller anden “ekspert”, der udtaler sig om hvorfor. Det gør de faktisk også, når der ikke sker noget.

“Ekspert” i “”, for de kender reelt set ikke svaret på spørgsmål. De gætter. De er bare gode til at bruge andre ord end “gætter”. Det kunne være noget i retning af; “vi tror…”, “det er nok fordi…”, “det kan være…” eller den rigtig pseudovidenskabelige; “vores model siger at…”

Men deres job er delvist at komme mest muligt i medierne og få navnet på den virksomhed de arbejder for eksponeret, så du kommer ikke til at høre dem sige “nej” til en udtalelse. Uanset om de reelt kender svaret eller ej.

Først får vi muligheden for at komme i medierne i hus, dernæst finder vi ud af, hvad vi skal sige.

Aktiemarkedet dækker millioner af handler hver dag. Alle handlerne indeholder både en købe og en sælger. En der sælger aktien, hvilket der kan være tusindevis af grunde til og en der køber aktien, hvilket der i sagens natur kan være lige så mange årsager til.

Der er derfor millioner, hvis ikke milliarder, af variabler, holdninger, meninger og behov i spil, når det gælder prisdannelsen på både den enkelte aktie og aktiemarkedet som helhed hver dag.

Puha, det er komplekst, det kan vi ikke lide. Det passer heller ikke så godt til en kort artikel med en clickbait overskrift eller et minut i aftenens tv-avis.

Hvad med om vi kogte det hele ned til én klar pointe? Det kan folk godt lide.

En ekspert fra bank x udtaler, at det er på grund af krigen.

Ahh… så kan vi ånde lettet op.

Nu ved vi hvorfor.

Det uforløste er forløst.

Men.

Så melder næste spørgsmål på banen sig, hvad så med i morgen?

Og sådan kan vi blive ved. Behovet for vished over uvished stopper aldrig.

Lad os lige vende tilbage til kompleksiteten.

Udbud og efterspørgsel

Aktiemarkedet er et relativt frit marked. Det betyder, at der i stor grad finder en fri prisdannelse sted på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Prisen på en aktie bestemmes af, hvad sælgeren af aktien vil have for den og hvad køberen er villig til at give. Den pris de bliver enige om, er det aktien handles for.

Denne lille øvelse kaldes også for prisdannelsen.

Den finder hele tiden sted. For nogle aktier gælder det tusindevis af gange i sekundet, for andre knap så tit.

Men øvelsen indeholder ikke en klar forklaring på, hvorfor sælger vil sælge eller køber vil købe. Der er maksimalt tale om en indirekte forklaring i form af et signal om retningen for prisdannelsen.

Søger prisen opad, fordi der er flere købere end sælgere og dermed konkurrence om at få fat i de eftertragtede aktier?

Eller går prisen nedad, fordi sælgerne står i kø og skal gøre sig til for de få købere?

Men intet sted opgøres det præcist, hvorfor hver part i handlen gør, som de gør.

Derfor kan vi pr. definition ikke vide, hvorfor aktiemarkedet bevæger sig i den ene eller anden retning.

Vi kan lave en analyse af tingenes tilstand. Vi kan komme med et gæt, nogle gange mere kvalificeret end andre, men et klart svar findes principielt ikke. Der er ingen, der er i stand til at overskue alt den information markedet indeholder og derfor er der ingen, der sidder med det komplette billede.

Investorerne er nervøse og derfor falder markedet!

Det er måske rigtigt, for dem der sælger, men, hvad med dem der køber? De køber vel ikke ekstra op, fordi de er nervøse?

Men, hvad skal du så gøre?

Find fred med uvisheden

Du skal finde fred med den erkendelse, at du ikke kan vide, præcist hvorfor noget sker på et marked, der er så komplekst som aktiemarkedet er.

Ingen kan overskue så mange bevægelige dele på én gang.

Forestil dig det indre af et urværk. Hvert lille tandhjul skubber en anden dimsedut, der trækker i en tredje himstregims osv. Nu kan du så gange det med en million og prøve at forklare, hvad der sker i den ene ende, når du trækker i den anden.

Det giver ikke nogen mening.

Følg med i nyhederne og diskutér markedets gang, hvis du synes, at det er sjovt og spændende. Men lad være med at tro, at du kan bruge det til noget aktivt. Det gør dig ikke til en bedre investor.

Uanset hvor meget viden du propper ind i hovedet, kommer du ikke til at kunne forudsige fremtiden.

Heller ikke på aktiemarkedet.

Hvad skal du så gøre?

Lær din risikoprofil at kende, sammensæt en investeringsportefølje af billige indeksfonde der matcher den og brug tiden på noget andet.

Dét er en evigt gyldig vinderstrategi, når det gælder investering.

Dét er simpel investering.

Så hvorfor falder aktiemarkedet i dag? Og hvornår vender aktiemarkedet? Who cares 🤷‍♂️


Reklame

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.