Aktiver

Aktiver er det vi investerer i. De findes i forskellige aktivklasser og aktivallokeringen er vores taktik for, hvordan vi fordeler dem.

Aktiver er det vi investerer i. De findes i forskellige aktivklasser og aktivallokeringen er vores taktik for, hvordan vi fordeler dem.


Når det handler om aktiver, er der to måder at bruge ordet eller betegnelsen.

Der er forskel på, om det handler om den enkelte virksomheds aktiver eller aktiver i investeringssammenhæng.

Vi snakker om investering her.

Hvad er aktiver?

Aktiver er betegnelsen for det vi investerer i.

Det kunne være aktier, obligationer eller ejendomme.

Ejer du en aktie, består din portefølje af det aktiv. Ejer du en aktie og en obligation, består din portefølje af to aktiver.

Jeg er med på, at det virker fjollet at udpensle noget så banalt for nu, men det bliver vigtigt i næste afsnit.

De bliver nok kaldt for aktiver, fordi de aktiverer dine penge, så de kan komme ud at arbejde for føden ligesom dig selv.

Medmindre du er økonomisk uafhængig selvfølgelig.

I regnskabssammenhæng har vi modsætningen passiver, men det er ikke relevant i den her sammehæng, da passiv har en helt anden betydning, når det gælder investering.

Lad os lige blive lidt mere specifikke her, for der er et par ekstra ord vi skal have i spil for at få det fulde billede.

Den enkelte aktie er et aktiv, men, hvad med aktier mere bredt set?

Reklame

Styr på risikoen?

Med en gratis investeringsplan fra Norm Invest sikrer du, at dine investeringer passer til dig og din risikoprofil.

✓ Nemt
✓ Hurtigt
✓ Gratis

Aktivklasser

Hvis den enkelte aktie er et aktiv, er aktier samlet set en aktivklasse.

Ejer du en aktie, ejer du derfor et aktiv indenfor aktivklassen aktier.

Ejer du en obligation, ejer du et aktiv indenfor en anden aktivklasse kaldet obligationer.

Aktivklasser er et godt begreb at bruge, fordi det hjælper os til at adskille de forskellige typer af aktiver, da de kan noget forskelligt i investeringssammenhæng og også opfører sig ret forskelligt.

Aktier som aktivklasse er eksempelvis forbundet med større risiko, hvilket vil sige større volatilitet, end aktivklassen obligationer.

Vi prøver med et praktisk eksempel i forhold til det at sprede din risiko.

Spredning er redning, siger vi.

Og smågriner lidt.

Det kaldes også for diversificering, hvis vi skal lyde lidt klogere.

Vi sænker risikoen ved at investere i 1.000 aktier fremfor 1.

Vi hæver faktisk også det forventede afkast, så what’s not to like.

Men, der er en begrænsning for, hvor stor risikospredning vi kan få, så længe vi holder os til én aktivklasse.

Jeg kalder det diversificering i dybden.

Diversificering af aktiver i dybden indenfor den enkelte aktivklasse

For at opnå en større diversificering, skal vi tilføje aktiver fra en anden aktivklasse.

På den måde opnår vi diversificering i bredden.

Kalder jeg det.

Diversificering af aktiver i bredden på tværs af aktivklasser

Der er derfor forskel på, hvordan vi laver den spredning af risikoen.

Det fører os videre til den taktiske brug af dagens ord, aktivallokering.

Aktivallokering

Aktivallokering er den taktiske tilgang til investering i aktiver med et blik på aktivklasserne.

Hvordan skal fordelingen være?

Vi starter lige med en fejl, jeg ofte ser beskrevet på sociale medier.

Der er meget få gør-det-selv investorer, der har fanget det her med de to typer af diversificering, som jeg før beskrev.

Jeg har set tonsvis af kommentarer på sociale medier, hvor der bliver argumenteret for, at det at købe en bred passiv indeksfond fyldt med aktier er lig med lav risiko, fordi der er stor spredning.

Det er forkert!

Det er en god idé at gøre, bevares, globale passive indeksfonde med aktier er nok den bedste investering, du kan foretage dig, hvis du er langsigtet.

Men…

Aktier som aktivklasse er forbundet med høj risiko.

Derfor vil vi altid have en høj risiko, hvis vi kun har aktier som aktiv i vores investeringsportefølje.

En aktivallokering med 100% aktier er lig med en høj risiko.

Hvis du kun diversificerer dig i dybden med aktier, har du en høj risiko.

Nu burde det være slået fast.

Så, hvis du skal sænke risikoen yderligere skal der ikke bare flere og andre aktiver til, der skal aktiver fra en anden aktivklasse til.

Det er at være taktisk i forhold til din aktivallokering.

Og det er altså de færreste, der har en risikoprofil, der passer til 100% aktier.

Vil du blive lidt klogere på at sammensætte dine investeringer selv? Så tjek simpel investering.

Må din opsparingsrate være høj og dit afkast gennemsnitligt – Sune


Reklame

✔️ Norm Invest – Få en gratis investeringsplan
✔️ YouGov – Tjen penge på at udfylde undersøgelser
✔️ Firi – Køb bitcoins hos Nordens største kryptobørs

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.