Obligationer

En obligation er et værdipapir, der basalt set er et lån. Låntager er den, der udsteder obligationen og långiver er ejeren af obligationen.

En obligation er et værdipapir, der basalt set er et lån. Låntager er den, der udsteder obligationen og långiver er ejeren af obligationen.


Når det gælder investering, kan det være, at der skal obligationer i porteføljen for at få den rigtige balance.

Hvad er en obligation?

En obligation er et værdipapir og basalt set et lån. Den der ønsker at låne penge, udsteder en obligation med en løbetid og en rente. 

  • Låntager er derfor den, der udsteder obligationen
  • Långiver er den, der ejer obligationen

Långiveren investerer på den måde i obligationen.

Løbetiden bestemmer, hvor længe obligationen skal gælde og renten, hvad ejeren af obligationen får som betaling hvert år, så længe obligationer gælder. 

Når løbetiden slutter modtager ejeren af obligationen det oprindeligt investerede beløb tilbage.

Eksempel

Den danske stat udsteder en obligation med en løbetid på 30 år og en rente på 1%. Obligationen koster 100 kr. at købe. En investor køber obligationen til 100 kr. og modtager 1% i rente, svarende til 1 kr., hvert år i 30 år. Når de 30 år er gået, får investoren de oprindelige 100 kr. igen.

Hvilke typer obligationer findes der?

Der findes mange afarter og undertyper af obligationer, men for nemhedens skyld kan vi opstille 3 overordnede typer:

  • Statsobligationer
  • Virksomhedsobligationer
  • Realkreditobligationer

En statsobligation er lån til en stat, en virksomhedsobligation er lån til en virksomhed og en realkreditobligation er lån til en bolig.

Ejer du din bolig, har realkreditinstituttet hjulpet dig med at udstede en obligation. Den har en løbetid og du betaler en rente. Et eller andet sted findes der en investor, der har købt den obligation og derfor tjener penge.

Obligationer er derfor i sig selv ikke komplicerede at forstå. 

Hvordan tjener du penge på obligationer?

Ligesom det er tilfældet med en aktie, er der to overordnede måder, du kan tjene penge på obligationer:

  • Renter
  • Kursændringer

Den mest åbenlyse måde du kan tjene penge på obligationer som investor, er renten. Ejer du en obligation, vil du modtage en rente. Ret enkelt. Risikoen er, at udstederen af obligationen ikke er i stand til at betale renten. Er der tale om en virksomhedsobligation, kunne det være fordi, at virksomheden er gået konkurs. 

Den anden måde at tjene penge på obligationer er igennem køb og salg, kursgevinster. Køber du til kurs 100 og sælger til kurs 105, har du tjent penge på en kursgevinst.

Hvem bestemmer kursen på en obligation?

Alle obligationer udstedes til kurs 100. Afhængigt af udbud og efterspørgsel, kan kursen ændrer sig. Det rigtige svar er derfor, at kursen bestemmes af køberne og sælgerne. Men hvad, har indflydelse på det?

Hvad der har en indflydelse på kursen, kan være meget komplekst, men et eksempel kunne være renten. 

Lad os bruge eksemplet fra tidligere. Det ene år udsteder den danske stat en obligation med en løbetid på 30 år og en rente på 1%.

Året efter udsteder den så en obligation med en løbetid på 30 år, men en rente på 2%. 

Obligationen med en rente på 2% er mere værd, da den giver investoren et større afkast. Værdien af obligationen med en rente på 1% bliver derfor mindre. Der er færre investorer, der ønsker at købe den obligation, fordi de kan få en højere rente et andet sted. 

Kursen på obligationen med 1% i rente falder derfor. 

Der er mange ting på spil, når det kommer til kursen og prisen på obligationer, så det er faktisk ret komplekst, hvad indflydelse forskellige hændelser har. Når det kommer til renten, spiller Danmarks Nationalbank en stor rolle.

Hvorfor skal du eje obligationer?

Obligationer som aktivklasse, anses som værende forbundet med en lavere risiko end aktier. Der er naturligvis stor forskel på de enkelte obligationer, så dykker vi lidt dybere ned i risikoen, bliver det hele mere mudret.

De seneste år har renterne været historisk lave, nogle endda negative og det betyder, at nyere obligationer ikke har givet det store afkast. Ældre obligationer med en høj rente, har til gengæld været en guldgrube for investorer at eje, i takt med at renterne er faldet.

Det kan stadig være en rigtig god idé at eje obligationer som en samlet del af en portefølje, da de den lavere risiko set i forhold til aktier, er med til at bringe balance i investeringsporteføljen. 

Dit mål som investor er at forstå din risikoprofil og matche denne i dine investeringer. En portefølje kun med aktier og uden obligationer er for høj en risiko for de fleste investorer.

Hvordan køber du en obligation?

Det er svært for private investorer at få adgang til at købe de enkelte obligationer selv. Derfor er det mest almindelige at købe fonde, der investerer i obligationer.

Det kan være aktive fonde, der prøver at forudsige fremtiden og jagte et merafkast. 

Men det kan også være passive fonde, der sammensætter et passende benchmark for en obligationsportefølje og blot har til opgave at følge det, så billigt som muligt.

Den enkelte fond består så af en masse forskellige obligationer, som kan være vidt forskellige i løbetid, renter, kurs og risiko.

Ofte stillede spørgsmål

Gå tilbage til investeringsordbogen.

2 kommentarer til “Obligationer”

  1. Med en positiv rente på 0,1% i Santander, og obligationers sidste 10 års historik, så tænker jeg at pengene står bedre i banken, end i obligationer?? Men man (jeg) kan kun gætte herpå.

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.