Lagerbeskatning

Lagerbeskatning er et af de to principper for beskatning, der gør sig gældende ved investering. Lagerbeskatning er skat af afkast for året.

Lagerbeskatning er et af de to principper for beskatning, der gør sig gældende ved investering. Lagerbeskatning er skat af afkast for året.


Uanset om du er gør-det-selv investor eller bruger en formueplejeløsning til investering, så løber du ind i begrebet lagerbeskatning på et tidspunkt.

Hvad er lagerbeskatning

Lagerbeskatning er den ene af de to skatteprincipper, der eksisterer, når det gælder investering.

Et skatteprincip fortæller noget om modellen eller metoden for skattebetalingen, men ikke selve satsen.

Det andet princip er realisationsbeskatning.

Lagerbeskatning er skat af urealiseret gevinst eller afkast.

Det er svært at forstå uden et eksempel.

Reklame

Styr på risikoen?

Med en gratis investeringsplan fra Norm Invest sikrer du, at dine investeringer passer til dig og din risikoprofil.

✓ Nemt
✓ Hurtigt
✓ Gratis

Eksempel på lagerbeskatning

Vi forestiller os, at vi har åbnet en aktiesparekonto, da det netop er en investeringskonto, der lagerbeskattes på årlig basis.

I starten af året overfører vi 100.000 kr. til kontoen og investerer pengene i en global akkumulerende aktiefond.

Akkumulerende betyder bare, at den ikke udbetaler noget udbytte.

Når året er omme, er vores investering vokset til 120.000 kr.

Ikke dårligt.

Det betyder, at vi har haft et afkast på 20% svarende til 20.000 kr. Der er tale om en urealiseret gevinst, fordi vi ikke har solgt noget eller på anden vis trukket pengene ud. Vi har den samme investering, vi købte i starten af året, den er bare steget i værdi.

Den værdistigning, skal vi beskattes af, da der er tale om lagerbeskatning.

På aktiesparekontoen er skattesatsen 17% og vi skal derfor betale 17% af stigningen på 20.000 kr. for det år, hvilket svarer til 3.400 kr.

Hvilke investeringer lagerbeskattes?

Skat er utroligt kompliceret i Danmark og det bliver ikke mindre kompliceret, når det gælder investering.

Alle pensionsdepoter er lagerbeskattede efter det, der kaldes PAL-skat. Her er skattesatsen 15.3% og der betales lagerskat for året før i midten af januar.

Husk på, at du kan undgå topskat ved at indbetale til en ratepension.

Alt investering på en aktiesparekonto er ligeledes lagerbeskattet og her er skattesatsen 17%.

Investerer du i stedet for frie midler er alle ETF’er lagerbeskattede, men, hvorvidt der er tale om aktieindkomst eller kapitalindkomst afhænger af, om fonden findes på Skats positivliste. Findes fonden på listen, beskattes den som aktieindkomst.

  • Aktieindkomst: 27% > 61.000 kr. < 42%

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte.

De 61.000 kr. er også kendt som knækgrænsen, da det er her, at den højere skat på aktier træder i kraft. Satsen på de 61.000 kr. er for 2024. Den ændres typisk hvert år.

  • Kapitalindkomst: ≈ 40%

Kapitalindkomst er afhængigt af en række faktorer, hvoraf mange er individuelle, så det er umuligt at opstille en præcis procentsats.

Hvordan betaler jeg lagerbeskatningen?

Der er forskel på, hvordan skatten i praksis betales alt efter kontotypen.

Gælder det en pension, bliver pengene trukket fra kontoen i midten af januar. Du eller din bank/børsmægler skal derfor sørge for, at der står kontanter nok til at betale for skatten. Du kan ikke indskyde kontanter med det formål at betale skatten.

Er der tale om en aktiesparekonto skriver skat:

Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

Kilde: skat.dk

Jeg har ikke kunnet få et ordenligt svar fra Nordnet på, om vi må indskyde penge til at betale skatten med. Så der må jeg være svar skyldig.

Køber du lagerbeskattede ETF’er eller bruger du en lagerbeskattet formueplejeløsning som Norm Invest, er det op til banken/børsmægleren, om de indberetter til Skat på dine vegne.

Det gør danske banker, børsmæglere som Nordnet eller Saxo og de danske investeringsrobotter.

Du vil derfor kunne se det indberettede afkast på din årsopgørelse og skatten bliver indregnet i din samlede skattebetaling.

Husk, at det stadig er dit ansvar, at tallene på din årsopgørelse er korrekte.

Lagerbeskatning vs. Realisationsbeskatning

Hvad er bedst, lagerbeskatning eller realisationsbeskatning?

Det har jeg undersøgt i indlægget lagerbeskatning vs. realisationsbeskatning.


Reklame

✔️ Norm Invest – Få en gratis investeringsplan
✔️ YouGov – Tjen penge på at udfylde undersøgelser
✔️ Firi – Køb bitcoins hos Nordens største kryptobørs

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.