Sparindex Stabile Obligationer Frinans

Sparindex Stabile Obligationer

Dette indlæg skal handle om Sparindex Stabile Obligationer, som er en dansk passiv obligationsfond.

Sparindex Stabile Obligationer er en dansk passiv obligationsfond. Risikoen er i den lave ende og den indeholder hovedsageligt stats- og realkreditobligationer med en lav rente og en kort løbetid. Omkostningerne er ligeledes i den lave ende med en ÅOP på 0.22%.

Disclaimer: Jeg har selv investeret en stor del af mine penge i denne fond.

Fonden kan bruges til at skabe den rette balance i porteføljen helt efter principperne for simpel investering, således, at du afspejler din risikotolerance i balancen mellem aktier og obligationer. Du kan med fordel kombinere fonden med Sparindex Globale Aktier. Det gør jeg selv.

🎬 Youtube

👨‍🏫 Om Sparindex Stabile Obligationer

Dokumentet Central Investorinformation giver os tre interessante oplysninger om fonden.

 • Den er passiv,
 • Den er udbyttebetalende &
 • Den har en lav risiko

Der tale om en passiv fond. Det betyder, at investeringsforeningen bag fonden ikke har mange dyre herrer i smarte jakkesæt til at sidde og gætte på, hvad der skal investeres i og hvornår.

Passiv investering er også væsentligt billigere end aktiv investering og omkostninger holdes derfor til et minimum. Det har en stor positiv effekt på afkastet over tid og det er vi som investorer selvfølgelig interesserede i.

Fonden er udbyttebetalende og som investorer, kan vi derfor forvente et udbytte en gang om året.

Sidst, men ikke mindst, er fonden klassificeret med en risikofaktor 2 på en 7-trins-skala. Det betyder, at vi befinder os i den lave ende, som også er forventet med en passiv fond med stabile obligationer.

Sparindex Stabile Obligationer risiko

Den relativt lave risiko gør, at anbefalingen fra Sparindex lyder således:

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Central Investorinformation

🇩🇰 Indekset

Sparindex Stabile Obligationer er altså en passiv fond, der følger et indeks, men hvilket indeks?

Sparindex Stabile Obligationer Frinans

Når det kommer til aktier, er der mange og vidt brugt indeks at følge såsom et verdensindeks. Historien er en lidt anden med obligationer. Der er indeks, men langt færre af dem er brugt på samme måde, som det gælder aktier.

Med aktier kan vi godt tillade os at sige, at MSCI World eller MSCI ACWI er verdensindekset, selvom der findes flere. Det samme gør sig ikke gældende med obligationer. Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg ikke er helt sikker på hvorfor, men jeg tror det har noget at gøre med, at der dels ikke har været samme opmærksomhed på at skabe indeksprodukter til obligationer og at det er et marked, der ganske enkelt er lidt overset.

De to obligationsindeks jeg er stødt på flest gange og som umiddelbart virker som de mest oplagte kandidater til titlen som obligationsmarkedets verdensindeks er:

Problemet er bare, at der ikke findes nogen passiv dansk obligationsfond, der følger et indeks med obligationer fra verden, så skal man over i en aktiv fond eller finde en ETF. Førstnævnte er aktiv investering og det er vi ikke interesserede i og sidstnævnte lagerbeskattes og det er heller ikke alle, der er interesseret i det.

Det er så her, at Sparindex Stabile Obligationer kommer ind i billedet, da det er den eneste frit tilgængelig passive danske obligationsfond. Den følger et indeks sammensat af danske obligationer:

 • 20% Nordea Constant Maturity 2 years Govt Bond Index + 30% Nykredit Lange Plus Index + 50% Nordea CM 3 NC (DKK) (SPI)

Så her har investeringsforeningen sammensat sit eget index og det er så det, den følger. En pose blandede bolcher i forhold til indholdet sørger for, at der bliver tale om diversificering.

NORD.investment reklame

Reklame

NORD.investments

NORD.investments er den bedste investeringsrobot på markedet, hvis du ønsker, at andre skal investere for dig. Det er nemt, du er hurtigt i gang og herefter kører alt automatisk. Nu også med pension. Lav din gratis investeringsplan i dag!

💁‍♂️ Infoarket

Lad os se lidt nærmere på infoarket ud fra tre overskrifter.

 • Afkast,
 • Indhold &
 • Omkostninger
Sparindex Stabile Obligationer infoark

📈 Afkast

Første del af Infoark fokuserer egentlig på tre ting:

 • Investeringsstrategi,
 • Risiko &
 • Afkasthistorik
Sparindex Stabile Obligationer afkast

Investeringsstrategien

Investeringsstrategien har vi været inde på. Der er tale om en passiv fond, som følger et indeks og i dette tilfælde er det et indeks, de selv har sammensat. Det kan i øvrigt ses under overskriften Benchmark i billedet ovenover.

Risiko

Risiko-delen er relativt kompleks og ikke noget jeg synes, at man behøver at dykke ned i, når man har en forståelse for, at formålet med fonden er at skygge et indeks. Der er måske et enkelt tal, der kan være værd at kigge på, nemlig tracking error. Det beskriver, hvor præcist fonden evner at følge indekset.

Da formålet er at følge indekset så præcist som muligt, så ønskes det deraf, at tracking error er så lav som muligt. Fra Central Investorinformation kunne vi se, at der var tale om en fond der scorer 2 af 7 mulige i forhold til risiko og det er en simpel og god indikator for risiko.

Afkasthistorikken

Afkasthistorikken er det, de fleste vil kigge på og som jeg var inde på helt i starten, så er den ikke prangende. Det er der en meget simpel forklaring på. Verdens centralbanker, inklusiv den Europæiske, i daglig tale ECB, har i mange år opereret med en rekord lav rente, i flere instanser endda minusrenter.

En stor del af afkastet på obligationer kommer fra renterne og da de er meget lave eller sågar negative, så er afkastet også derefter. Den anden del af afkastet kommer fra en stigning i kursen på obligationerne, alt efter, hvor eftertragtede de er. Da renterne ikke rigtig kan falde mere, så er der ikke mange stigninger at komme efter. I grafen og tallene vist ovenover er inkluderet udbytte, så hvis du, ligesom jeg, har haft fonden i din portefølje, vil udviklingen dér muligvis se anderledes ud, da udbyttet som oftest ikke inkluderes her.

Over de sidste 5 år har fonden skabt et afkast på 0.71% om året i gennemsnit. Benchmarket lyder på 1.03%, så fonden er en smule fra dens benchmark, hvilket også kan ses af grafen. Det er ikke noget, jeg ville tillægge stor værdi, da selve afvigelsen er ret lille, den virker bare betydelig rent visuelt, da afkastet er så småt.

Så tænker du måske, hvorfor overhovedet investere i sådan en fond, når afkaster er tæt på ingenting? Det er en god tanke og helt på sin plads. Det vender jeg tilbage til mod slutningen, så du må lige vente i spænding indtil da.

🎁 Indhold

Vi skal også have en forståelse for, hvad det er vi køber, når vi køber denne fond. Hvad indeholder den nærmere bestemt. Der fremgår en række oplysninger af infoarket og det er muligt at få en ret omfattende forståelse for indholdet, men vi dykker ned i fire ting:

 • Obligationsfordeling,
 • Kupon,
 • Kreditkvalitet &
 • Løbetid
Sparindex Stabile Obligationer indhold

Obligationsfordelingen

Obligationsfordelingen fortæller os noget om, hvad det er for nogle typer af obligationer der findes i fonden. Her fremgår det, at ca. 18% er statsobligationer og ca. 80% er realkreditobligationer (Dækkede obligationer). Der er altså i overvejende grad tale om investering i lån til boligmarkedet krydret med lån til staten.

Kupon

Kupon er et gammel navn for rente og endnu et eksempel på, at finanssektoren skyder sig selv i foden ved at være så dårlige til kommunikation. Hvorfor ikke bare kalde det rente? Vi kan se, at de obligationer fonden har investeret i stort set udelukkende betaler en rente i lejet 0%-4%. Det er en stor del af forklaringen på det lave afkast.

Kreditkvaliteten

Kreditkvaliteten kan vi bruge til at se, hvordan de obligationer der findes i fonden, er vurderet i forhold til kvalitet. Der er i absolut overvejende grad tale om AAA, hvilket er den højeste rating, der findes. De fleste af obligationerne er udstedt i Danmark, som har en meget høj kreditværdighed, så der finder vi nok forklaringen. Kreditkvalitet er også et udtryk for risiko og da risiko er lig med afkast, så finder vi også en del af forklaringen på det lave afkast her. Høj kvalitet er lig med lavere risiko og dermed lavere afkast.

Løbetid

Løbetid er den sidste information, vi skal se på her og den fortæller os noget om, hvor længe de obligationer fonden investerer i løber. Vi kan se, at obligationerne fordeler sig mest indenfor 1 år til 3 år, 3 år til 5 år og 20 år til 30 år. Dette er faktisk også et udtryk for risiko, da længere løbetid er forbundet med større risiko i form af uvished. Da der hovedsageligt er obligationer med kort løbetid, så er det et udtryk for lav risiko. Endnu en faktor i forklaringen på det lave afkast.

💸 Omkostninger

Den sidste del af infoarket indeholder lidt forskelligt information om management og omkostninger. Vi koncentrerer os om omkostninger.

Sparindex Stabile Obligationer omkostninger

Omkostninger er simplest forstået og sammenligneligt på tværs af fonde med ét tal, ÅOP. De årlige omkostninger i procent er en form for samlet omkostning ved eje fonden. Mit råd vil være at glemme de andre tal og nøjes med at fokusere på ÅOP, når det gælder omkostninger ved fonde. For Sparindex Stabile Obligationer gælder det at:

 • ÅOP: 0.22%

Fondens rolle i porteføljen

Nu har vi set nærmere på fonden og har fået en god og grundlæggende forståelse for det historiske afkast, indholdet og omkostningerne. Her vil mange vælge fonden fra p.g.a. det lave afkast, men det mener jeg, er en fejl.

Det er et udtryk for, at man tænker i afkast før risiko og det kan være problematisk. På denne måde kommer du let til at ende med en portefølje, der har en meget højere risiko, end du er komfortabel med. Det kan have den konsekvens, at du ikke er i stand til psykisk at stå imod paniksalg, når markedet ind i mellem falder. I dårlige tider gælder det at have præcis samme strategi som i gode tider. En højere risiko end du er komfortabel med, kan betyde, at du ender med at træffe paniske beslutninger.

Mit råd er derfor at tænke risiko før afkast. Det betyder i praksis, at du skal arbejde med at afdække din risikotolerance og dernæst investerer i en portefølje, der afspejler din risikotolerance. Det betyder også, at du blot skal acceptere det afkast din portefølje generere på baggrund af din risikotolerance.

Afdæk din risikotolerance, afspejl denne i din porteføljesammensætning og acceptér det afkast markedet giver dig i stedet for at jagte det højest mulige afkast med fare for at påtage dig langt mere risiko end du er komfortabel med.

Den simpleste måde at afspejle risiko i porteføljesammensætningen er ved fordelingen obligationer og aktier imellem. Her kan du passende tage udgangspunkt i en af de tre simple risikoprofiler:

 • Lav risiko: 25% aktier og 75% obligationer
 • Mellem risiko: 50% aktier og 50% obligationer
 • Høj risiko: 75% aktier og 25% obligationer

Fonden Sparindex Stabile Obligationer kan dække behovet for eksponering mod obligationer og kan således tælle som den ene del porteføljen. Sparindex Globale Aktier kan bruges til den anden. Det kan du alt sammen lære meget mere om med simpel investering.

Reklame

Nordnet

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje efter principperne for simpel investering. Nordnet er nemt at bruge, billigt og har nogle gode features, hvis du ønsker at gøre-det-selv med dine investeringer.

👉 Konklusion

Sparindex Stabile Obligationer er en dansk passiv obligationsfond. Risikoen er i den lave ende og den indeholder hovedsageligt stats- og realkreditobligationer med en lav rente og en kort løbetid. Omkostningerne er i den lave ende med en ÅOP på 0.22%. Fonden kan bruges til at skabe den rette balance i porteføljen helt efter principperne for simpel investering, således, at du afspejler din risikotolerance i balancen mellem aktier og obligationer. Du kan med fordel kombinere fonden med Sparindex Globale Aktier. Det gør jeg selv.

Hvilken fond er din foretrukne obligationsfond? Skriv i kommentaren

Følg med på Facebook, hvor jeg deler en masse gode ting om økonomisk uafhængighed og investering eller tjek min YouTube kanal, hvis du er mere til video. Vil du bare gerne læse mere? Så tjek bloggen eller arkivet.

Nyhedsbrev

8 tanker om “Sparindex Stabile Obligationer”

 1. Christina Petersen

  Kære Sune. Tusind tak for mange brugbare tips, råd og informationer. Jeg vil rigtig gerne have denne obligationsfond, som en del af min portefølje i min månedsopsparing i Nordnet. Jeg kan imidlertid ikke finde via månedsopsparingen. Er det, fordi den ikke kan tilknyttes månedsopsparingen? På forhånd mange tak for svar.

  Bh Christina

  1. Hej Christina,

   Tak for de pæne ord 🙂

   “Er det, fordi den ikke kan tilknyttes månedsopsparingen?”
   Desværre ja. Der er ikke nogen dansk passiv obligationsfond i månedsopsparingen. Skal købet laves igennem månedsopsparingen har du derfor to muligheder, enten at købe en aktiv fond eller at købe en ETF.

   /Sune

 2. Hej Sune

  Jeg er med på pointen med at opdele porteføljen i X% aktier og Y% obligationer, for at opnå den risikoprofil, man ønsker.

  Men når obligationsrenten nærmer sig 0%, kan man så ikke ligeså godt blot have obligations-pengene kontant?

  Mvh
  Peter

  1. Hej Peter,

   Jo det kan man godt argumentere for. Medmindre man skal betale minusrenter, det er der jo mange der skal.

   Men så er dit fokus også på lige nu. Lige nu er situationen sådan. Med de lange briller på, kan situationen jo se ganske anderledes ud.

   /Sune

 3. Hej Sune,

  Køber du Sparindex Stabile obligationer på Nordnet? Eller direkte på Sparindex hjemmeside?

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.