Forbrugerprisindekset

Forbrugerprisindekset består af priserne på varer og tjenester. Udviklingen i priserne bruges til at måle inflationen over tid i Danmark.

Forbrugerprisindekset består af priserne på varer og tjenester. Udviklingen i priserne bruges til at måle inflationen over tid i Danmark.


Forbrugerprisindekset fortæller os noget om udviklingen i de generelle priser og derfor om eller hvor meget dyrere det bliver at være dansker over tid.

Hvad er forbrugerprisindekset?

Forbrugerprisindekset er en metode til at måle udviklingen i inflation, som en konsekvens af udviklingen af priser indenfor to overordnede kategorier:

  • Varer
  • Tjenester

Forestil dig en kurv med varer og tjenester svarende til en gennemsnitlig danskers forbrug. Prisen for at købe indholdet af kurven måles for hver måned og på baggrund heraf måles derfor prisudviklingen.

Reklame

Styr på risikoen?

Med en gratis investeringsplan fra Norm Invest sikrer du, at dine investeringer passer til dig og din risikoprofil.

✓ Nemt
✓ Hurtigt
✓ Gratis

Hvem står bag?

Det er Danmarks Statestisk der står bag forbrugerprisindekset og du kan følge med i udviklingen her.

Hvad er fomålet?

Danmark Statistik beskriver det meget fornemt på deres egen side:

Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område og er en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal.

Kilde: Danmarks Statistik

Formålet er altså at belyse udviklingen i inflationen på baggrund af prisudviklingen i varer og tjenester.

Hvordan laves forbrugerprisindekset?

I praksis går det ud på at sammensætte en kurv af varer og tjenester der svarer til en gennemsnitlig danskers forbrug og følge udviklingen i pris.

De skriver selv:

Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser, der indsamles fra ca. 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne på de enkelte varer og tjenester indgår i forbrugerprisindekset med en vægt, der er baseret på deres andel af det samlede forbrug. Forbrugerprisindekset giver derved et mål for den gennemsnitlige prisudvikling på de forbrugsvarer og tjenester, som købes af husholdningerne.

Kilde: Danmarks Statistik


Reklame

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.