Gæsteindlæg: Gearing som redskab i dine investeringer

Gearing som redskab i dine investeringer Frinans

I dette gæsteindlæg fortæller Moneytalk.dk om, hvordan man bør betragte gearing og andre former for risikostyring som et redskab inden for investering.

Indlægget er en reklame

”Risk is like fire: If controlled it will help you; if uncontrolled it will rise up and destroy you”. Sådan sagde Theodor Roosevelt, 26. præsident i USA, tilbage i starten af 1900-tallet. Dette citat er helt centralt inden for risikostyring, hvor der omtales, at risiko er et redskab, der i investeringsøjemed kan sørge for, at afkastet på kontrolleret vis kan overstige det afkast man ellers ville have fået uden kontrolleret risiko. På samme vis omtales det, at ukontrolleret risiko i værste fald kan være årsag til, at hele investeringen går tabt.

Gearing

Der findes flere metoder til at påtage sig en forøget risiko i sine investeringer. Mange institutionelle forvaltere benytter en metode, hvor man allokerer sine investerede midler mod mere risikofyldte aktiver. For private investorer med færre ressourcer, er den letteste metode til at påtage sig en øget risiko at benytte gearing. Gearing er en betegnelse for at belåne en andel af sin portefølje, hvormed man påtager sig en forøget risiko. 

Kontrolleret risiko og tidshorisont

Som citatet understreger kan risiko kun hjælpe dig, hvis den benyttes under fuld kontrol. Metoden til at kontrollere risiko i praksis er på baggrund af historiske data. Her ser man blandt andet på, hvor stor volatilitet, der tidligere har været i bestemte aktiver, samt korrelationen mellem forskellige aktivklasser. Derudover kan man også beregne maximum drawdown, der betegner det maksimale fald fra toppen som et aktiv historisk har taget. Slutteligt kan man indsamle data på, hvor lang tid det maksimalt har taget for et aktiv at komme sig oven på et drastisk fald (recover period).

Som investor bør man altid definere sin risikoprofil og tidshorisont, samt indstille sig på at tage et kortsigtet tab, så man på længere sigt kan opnå det afkast, der matcher den valgte risikoprofil. Hvis man ikke kan tage det kortsigtede tab som ens portefølje historisk set har lavet, bør man revurdere sin investeringsstrategi, da irrationelle køb og salg uden en klar strategi kan have store konsekvenser for afkastet på din investering.

Bør jeg geare min investering?

På baggrund af ovennævnte informationer, er det muligt at lave en vurdering af om man bør geare sin investering. Hvis man eksempelvis kan se, at ens portefølje historisk set har et maximum drawdown på 50% og en recover period på 3 år, kan man påtage sig en højere kontrolleret risiko gennem gearing, såfremt den definerede risikoprofil kan klare et kortsigtet tab højere end maximum drawdown og tidshorisonten er længere end recover period. Grundet usikkerhed og det faktum, at der er tale om historiske data, bør man også altid lægge en buffer på sin faktiske investering og tidshorisont.

Gearing og investering for lånte penge, er ikke nødvendigvis en dårlig idé som mange investorer tror. Det er blot en anden metode til at påtage sig en højere risiko. Gearing af en portefølje er et redskab svarende til at allokere en andel af sin portefølje til et mere risikofyldt aktiv.