Investering for begyndere #1 – Hvad er investering?

Jeg har længe gået og overvejet om ikke, jeg skulle lave en serie af blogindlæg om det mere basale vedrørende investering, så alle kan være med og forstå de ting jeg skriver om. Det her er første indlæg i den serie, som i første omgang bliver på ti indlæg.

Det betyder, at den her serie af indlæg nok primært henvender sig til, hvad man kunne kalde for nybegyndere. Vi starter helt fra bunden og lader med vilje være med at gå for hurtigt frem. Det er meningen, at alle skal kunne være med og få en basal forståelse for nogle af de valg der skal træffes, når man står på dørtærsklen til at blive investor. Jeg håber naturligvis også, at det kan være med til at give folk, der endnu ikke har kastet sig ud i investering, mod på at blive investorer. Det er vigtig for mig at pointere, at der i den her serie, såvel som altid, ikke findes dumme spørgsmål. Mit mål med serien af indlæg er at lære dig og jer om investering. Kan I lære mig noget tager jeg naturligvis imod det med kyshånd også, men det betyder, at materialet er til for jer. Er der noget jeg ikke forklarer godt nok eller tager jeg simpelthen fejl, så kommentér. Det eneste krav jeg stiller er, at I lige skimter overskrifterne på indlæggene og overvejer om jeg mon kommer ind på det I har spørgsmål til i et af de andre indlæg. Der vil være overlap de forskellige indlæg imellem fordi det næsten er umuligt sådan at dele tingene fuldstændigt op. Jeg har dog alligevel forsøgt mig med en opdeling således, at det ikke bliver en alt for stor mundfuld på een gang. Det her er ikke ti-hurtige-linjer-og-så-er-du-i-gang, men derimod en serie på indlæg, hvor vi prøver at gå lidt mere i dybden, dog uden, at det bliver en hel roman. Er du mere interesseret i den lidt hurtigere udgave, så se min side investering.

Og lad os så komme i gang, jeg har glædet mig til det her.

TLDR: Investering handler om at få penge til at vokse på den lange bane, pengene skal tjene penge. Er banen kort, er der ikke tale om investering, men derimod spekulation.

Er du kvinde, så start med at melde dig ind i Moneypenny – Kvinder som investerer på

Investering for begyndere

Du kan se alle indlæg i serien her

 1. Investering for begyndere #1 – Hvad er investering?
 2. Investering for begyndere #2 – Hvad kan man investere i? 
 3. Investering for begyndere #3 – Risiko
 4. Investering for begyndere #4 – Omkostninger
 5. Investering for begyndere #5 – Alt-i-en-løsninger
 6. Investering for begyndere #6 – Porteføljehåndtering
 7. Investering for begyndere #7 – Aktier, foreninger og ETFer
 8. Investering for begyndere #8 – Skat
 9. Investering for begyndere #9 – Strategi
 10. Investering for begyndere #10 – Investeringsordbog

Investering vs. spekulation

Helt kort, så handler investering om at få penge til at vokse, at blive til flere. Du har sikkert hørt folk bruge frasen, at pengene skal ud at arbejde. Det er en god analogi, for det er lige præcis det, det handler om. Hermed har vi svaret på, hvad investering egentlig går ud på og hvad investering er:

 • At pengene skal tjene penge

Når det handler om investering er der samtidig tale om den lange bane, forstået som om nogle år. Hvor mange år der skal være tale om, før noget kan siges at være en investering er en smagssag, men du vil lægge mærke til, at mange investeringsforeninger skriver noget om antallet af år. Vi kan passende kigge på den globale aktieforening jeg benytter som eksempel: Sparinvest Index Globale Aktier minimum Risiko – central investorinformation. Her står der ordret:

“Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.”

5 år går ofte igen i mange andre investeringsprodukter også, så lad os derfor bruge det som et godt pejlemærke for en art minimumstidshorisont når det gælder investering.

Men hvad så, hvis tidshorisonten er kortere, er der så ikke tale om investering? Det er et rigtig godt spørgsmål og med fare for at blive for firkantet, så lad mig alligevel klart og tydeligt svare med ‘nej!’. Køber man noget med henblik på at sælge det indenfor relativt kort tid, er der ikke tale om investering, men derimod spekulation. I dette tilfælde spekulerer man i, at en given vare, ting eller aktiv vil stige i pris på en relativt kort bane. Det er der ikke noget galt i, slet ikke. Det er der masser af mennesker der tjener penge på og det er der intet problem i. Det har bare ikke noget med investering at gøre. Vi kan blive lidt i samme lingo som tidligere og tage frasen, “de skal ud og arbejde” frem igen. Den korte tidshorisont giver pengene mindre tid at arbejde i og det er tvivlsom om de kan nå at udrette noget intentionelt på kort tid. Således er der netop mere tale om en art væddemål, en spekulation, som går på at ydre faktorer eller en allerede bestemt kurs vil gøre at pengene bliver til flere. For at pengene rigtigt kan siges at have arbejdet, skal de have tid til at finde sig til rette og gøre arbejdet ordenligt. Gamle dyder skinner ligesom igennem her med slogans som “ting tager tid”, “tålmodighed er en dyd” og “alt godt kommer til den der venter”. Hvis jeg skulle prøve med en anden metafor, så kan man sige, at spekulation er en sprintdisciplin og investering et marathon. Igen, det er ikke fordi der er noget galt med den ene, det er bare vigtigt at have for øje, at der er en forskel. Men for ikke at kridte banen for hårdt op, så lad os sige, at der også eksisterer et grænseland imellem spekulation og investering. Med en given handel kan det være svært at skelne det ene fra det andet og det tager vi med os. Derfor kan vi opstille, hvornår der er tale om det ene og det andet.

 • Spekulation: Under 3 år
 • Spekulation/Investering: Mellem 3 år og 5 år
 • Investering: Over 5 år

Med den lille oversigt i baglommen kan vi nu skelne spekulation fra investering. Det hjælper, hvis det er sådan, at man er ude efter at lære mere om investering, hvilket er, hvad jeg gerne vil beskæftige mig med. Ønsker du at foretage hurtige handler, er denne serie nok ikke noget for dig. Og husk, du er selvfølgelig fuldstændig i din ret til at være uenig med mig. Og ja, det er selvfølgelig lidt firkantet sådan at putte begreberne i kasser, men det hjælper ofte, når man skal lære noget nyt. Det meste korrekte vil nok være at sige, at jo kortere en tidshorisont der er tale om, jo mere har det med spekulation at gøre og jo længere tidshorisont, jo mere kan det siges at være en investering. Den slags vage og mere filosofisk korrekte udtalelser er dog ofte svære at forholde sig til, hvis man skal lære noget om et helt nyt felt. Her hjælper det, at starte med at være lidt mere firkantet og opsætte reglerne lidt mere hårdt for forståelsens skyld. Så kan man altid på et senere tidspunkt, når det lærte sidder mere på rygraden begynde at åbne op for en bredere forståelse.

Det vil sige, at vi nu kan svare på 2 af 3 “hv” spørgsmål, nemlig “hvad er investering” og “hvornår er noget investering”. Det betyder, at vi mangler at svare på, “hvorfor” vi bør investere. Denne del er dog fuldstændig individuel og subjektiv, om end mange nok vil svare det samme. Det betyder også, at jeg ikke kan give dig svaret, men jeg vil gerne give dig mit svar. Jeg investerer for at blive rigere og dermed søger jeg to udfald: At sikre mig selv og mine nærmeste i fremtiden samt at åbne døre og muligheder på baggrund af den rigdom. Sidstnævnte betyder i mit tilfælde at kunne arbejde istedet for at skulle arbejde, arbejde her forstået som et job. Et langt nemmere svar på det spørgsmål er dog, at grundet inflation, væksten i den totale pengemængde der overstiger den reelle produktionsudvikling, gør, at de penge du har stående på bankbogen hele tiden bliver mindre værd. Relativt set bliver du derfor fattigere over tid, hvis du bruger penge som opbevaring af værdi.


Reklame

NORD.investments er en alt-i-en roboadvisor til investering.

Brickshare er en dansk fremadstormende platform for ejendomsinvestering.

Fremtidens bank er digital, fremtidens bank er Lunar.


Inflation

Den store danske definerer inflation således: Inflation, inden for økonomi en proces, der er karakteriseret ved vedvarende stigninger i priserne og resulterer i en faldende real købekraft af et givent nominelt pengebeløb. Jeg ville sige det sådan her:

 • Inflation: Pengemængden øges, også uden produktivitetsøgning, og penge bliver derfor reelt mindre værd

Nordea forklarer det således:

Et meget kort svar på, hvorfor vi bør interessere os for investering og hvorfor vi måske bør investere, hvis vi har penge der ikke går til forbrug er derfor ganske enkelt:

 • Inflation

Tålmodighed

Som jeg kort skrev i det tidligere afsnit, er der med investering tale om en række dyder som alle sammen har én ting til fælles, tålmodighed. I og med, at vi har gøre med et succeskriterie der tæller år, så må det også stå ganske klart, at tålmodighed er vigtigt. Laver man mange handler, skifter ofte strategi og lader ens følelser bestemme, at man skal træffe valg på den korte bane, ja så siger vores definition, at der i højere grad er tale om spekulation. Tålmodighed kan være svært at lære, men jo hurtigere desto bedre, sjovt nok. Selv lavede jeg en del handler, da jeg begyndte og min start på mit investeringseventyr bar derfor nok mere præg af spekulation end investering. Dermed også sagt, at jeg på ingen måde er det perfekte eksempel på en tålmodig investor. Hertil tænker jeg, at alt begyndelse er svær og jeg tillader mig selv at lave nogle fejl, fordi det at lave fejl er en naturlig del af at lære. Det betyder også, at det er svært at have den korrekte strategi og forstå sig selv som investor fra dag et. Har man ikke foretaget en investering før, men kaster sig ud i det med 100.000 kr., for så den efterfølgende måned at se værdien dykke til 80.000 kr., så er det svært at forberede sig på, på forhånd, hvordan man reagerer på den slags. Man kan have læst alt der er skrevet om, hvordan det ikke betyder noget og at man skal holde følelserne ude, fordi de ofte irrationelle, men de fleste vil stadig føle et sug eller en knude i maven, når de første gang ser deres hårdt tjente penge tabe værdi. Det er menneskeligt og det er okay. Der er nogle følelser og noget psykologi her man skal lære at forstå, håndtere og forholde sig til og den læren kan man ikke udelukkende læse sig til. Omvendt er der også en rus forbundet med at se et plus på kontoen og forståelsen af, at man er blevet rigere “uden at have gjort noget”. Selve det at komme i gang med en investering ser vi på i et senere indlæg.

Jeg vil dog også lige introducere begrebet renters rente, eller hvad Einstein omtalte som det ottende vidunder. Renters rente er nemlig med til at forklare, hvorfor det at have fokus på at noget stiger procentuelt i værdi, er så kraftfuldt som tilfældet er. I stedet for at skrive om den del, vil jeg i stedet lade Nordea om en nærmere forklaring.

Nordea om renters rente:Tilføjelser til vores investeringsordbog

Se iøvrigt siden ordbog for flere forklaringer

 • Inflation: Pengemængden øges, også uden produktivitetsøgning, og penge bliver derfor reelt mindre værd
 • Investering: At penge tjener penge over en længere tidshorisont, jeg mener minimum 5 år
 • Spekulation: Et væddemål på en relativt kort bane, jeg mener alt under 3 år

Det har vi lært

Tillad mig at opsummere, hvad vi sammen har været igennem i dette indlæg og derfor, hvad vi nu ved om investering.

Hvad er investering: At pengene skal tjene penge

Hvornår er der tale om investering: Når tidshorisonten er over 5 år

Hvorfor investere: Svaret er individuelt, så det spørgsmål skal man selv finde svaret på. Hint: Inflation 

Ekstra: Lær dig selv at være tålmodig og accepter, at du ikke er fejlfri. Læs eksempelvis indlægget om skumfiduser.

Hvorfor vil du gerne investere?


10 tanker om “Investering for begyndere #1 – Hvad er investering?”

 1. God artikel, tak for det.
  Det lyder spændende med den serie artikler om investering du vil skrive, glæder mig til at læse dem.

  Renters rente effekten burde være noget vi fik ind med “modermælken” og blev oplyst om i skolen, hjemmefra og gennem uddannelses systemet.

  Hvis f.eks. forældre indbetalte bare 100 kr. om måneden fra et barn blev født til det blev 18 år og personen selv fortsat indbetalte 100 kr. om måneden frem til det fyldte 70 år, vil der via renters rente være omkring 1 million på kontoen med bare 5,7% i rente. Ialt er der kun over de 70 år blevet indbetalt 84000 kr. resten er renters rente.

  Det ville løse mange problemer med opsparing til pension, alderdommen mm. Håber virkelig at mange flere får øjnene op for renters rente effekten, som Einstein også kaldte den største kraft i universet.

  1. Hej Tony,

   Tak for det, jeg hygger mig også ret meget med at lave serien. Jeg er helt enig med dig i forhold til renters rente effekten. Jo tidligere man kommer i gang, jo større bliver effekten.

   /Sune

 2. Dejligt indlæg.
  Jeg nyder at følge lidt med herinde, og jeg er også ny her.

  Selv har jeg lavet en del “spekulationer” for små 13 år siden, hvor jeg i mine sabbats år efter efter HHx, begyndte at spekulerer meget ignorant, bare på føles af hvad C20 kunne tilbyde mig, og jeg tabte en hel del penge. Efter en del år under uddannelse, blev der sat en stop for at mine penge skulle ud at arbejde, det eneste sted de arbejdede var til studiebøger og byture.

  Nu er jeg blevet små 33 år, og er igen begyndt at tænke meget over hvordan mine likvider skal formøbles, nu og på den lange bane.
  Jeg har åbnet en konto hos Sparindex, hvor jeg har besluttet at satse på Blandede fonde Høj Risiko (75% aktier 25% obligationer) – den minder lidt om dine, med Globale Aktier og Emerging markets, krydret med Stabile Obligationer. Mit valg med Blandede fonde Høj Risiko, var egentligt mening med, at jeg kan nøjes med at investerer mine penge i bare én indexfond, i stedet for at købe flere – det kan også siges lidt at det måske er lidt dovenskab, men behøver det at være en skidt ting? Har du selv overvejet denne fond?

  Jeg har også valgt at allokerer en del af min formue i køb af lejligheder, som på den lange bane er en meget sikker, lidt konservativ, men fornuftig investering. Lejlighederne bliver udlejet, og med fuld månedlig afdrag på mit banklån samt real kredit lån, og en lejeindtægt der får denne investering til at gå i 0 for mig hver måned, dvs. for hver 0kr jeg bruger tjener jeg ca. 3500kr hver måned, hvor på sigt (efter afdrag af banklånet), begynder jeg allerede at kunne ligge penge til side fra lejeindtægten. Har du aldrig selv tænkt at investerer dine likvider i fastejendom?

  Glæder mig fortsat at følge din blog.

  Mvh,

  Anders

  1. Hej Anders,

   Jeg har ikke overvejet den fond fordi den er dyrere på omkostninger end den måde jeg investerer og jeg er mere gør-det-selv type for at få det billigere end at købe noget nemt og betale lidt mere. Men jeg kan sagtens forstå folk der køber en af de tre blandede fonde fra Sparinvest. Det er både nemt og en god måde at investere på.
   Jeg har tænk på ejendom som investering også, men det bliver ikke på nuværende tidspunkt. Skulle det være til at udleje vil jeg ikk gøre det mens jeg også har andet arbejde. Jeg er dog ikke helt afvisende på sigt.
   Det glæder mig, at du kan bruge det jeg skriver! Hav en dejlig dag.

   /Sune

  2. Det skal jeg lige forstå… Hvis een af dine lejligheder står tom i een måned, har du et minus på 3500kr, som du skal dække af egen lomme? Det kan da hurtigt blive en giftig cocktail, hvis det drejer sig om flere lejligheder, der står tomme i flere måneder, og det samtidigt sker på et tidspunkt, hvor luften er gået ud af boligmarkedet.

   1. Hej Mikael,

    Godt spørgsmål. Ja, hvis lejligheden ikke bliver lejet ud, er der kun én til at dække udgifterne, nemlig mig. Men det er ikke ens betydning med at jeg har et minus på 3500,- hver måned, da jeg reelt set, hvis jeg selv står med udgiften, stadigvæk afdrager de 3500kr – jeg betaler derfor bare selv afdraget.
    Men jeg er nu aldrig bange for ikke at kunne udleje, da en udlejningsbolig er meget nem at udleje, da der er stor efterspørgsel for lejeboliger, især den type jeg har.

    // Anders

 3. Hejsa

  Fedt med alt dette læsestof

  Vedr mintos, hvordan fungere det så ift til skattefar? Hvad skal der registreres? Og vælger man bare selv det lån man ønsker at give, uden nogen form for sikkerhed?

  1. Hej,

   Mange tak.

   Jeg har skrevet et længere indlæg om Mintos, som besvarer nogle af dine spørgsmål: Crowdlending med Mintos

   I forhold til skat, så er der andre, der har skrevet mere indgående om dette og jeg er ikke skatteekspert, så der vil jeg nødigt give råd, men du skal betale kapitalskat af dit overskud.

   /Sune

 4. Svend Buchardt

  Hej Sune.

  Spændende projekt du har gang i – og meget genkendeligt 🙂
  Jeg startede med præcis det samme for 10 år siden og er pensionsklar til næste år – også som 45 årig.

  Mine investeringer har været i ejendomme i stedet men filosofien har været helt den samme.
  Tror jeg ender med faste udgifter på 2500 om md eller der omkring til næste år og en passiv indkomst på ca. 25.000 pr. md efter skat. Så er der frihed til at gå alle de veje jeg har lyst til.

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.