Jagten på økonomisk uafhængighed – outsourcing vs insourcing

Jagten på økonomisk uafhængighed - outsourcing vs insourcing Frinans

Jagten på økonomisk uafhængighed består af mange forskellige elementer. Et af dem af dem er outsourcing vs insourcing.

🎬 YouTube

👷‍♂️ Outsourcing

Outsourcing som begreb kender du nok mest fra en anden og mere national kontekst. Der har fundet en outsourcing af produktion og mere lavtlønnet arbejde sted her fra vesten igennem mange år. Vi har outsourcet produktionen til steder med billig arbejdskraft.

  • Outsourcing er basalt set at få andre til at gøre-det-for-dig.

Når det gælder økonomisk uafhængighed, kan vi faktisk gøre brug af nogle af de samme principper.

Vi kan hive excelarket frem og regne på, om vi bruger vores tid fornuftigt i sådan et cost/benefit-agtigt lys. Lad os lege med tanken om, at du bruger en time om ugen på rengøring, men at du på den time kunne tjene 500 kr. Hvis en rengøringshjælp koster mindre end det pr. time, så kan du maksimere din indtægt ved at fokusere din tid på indtjening og outsource opgaven med rengøring.

Sådan lidt karikeret og firkantet sagt.

Dit fokus kan også være et andet og lidt mindre excel fokuseret. Tid er den dyrebareste ressource vi har og at bruge den på diverse lidt trivielle opgaver, såsom rengøring, kan føles som spild af den tid. Derfor kan det også med dette aspekt for øje give mening at outsource opgaven for til gengæld at få mere tid.

Vær i øvrigt opmærksom på, at det at bruge penge på forbedringer af huset og rengøring i nogen grad kan trækkes fra i skat.

Outsourcing er basalt set, at få andre til at gøre-det-for-dig.

🙋‍♂️ Insourcing

Modsat outsourcing så går insourcing ud på at trække opgaver ind til dig selv igen. Bruger du penge på rengøringshjælp, så insourcer du ved påtage dig opgaven selv.

  • Insourcing er basalt set at gøre-det-selv.

Her bliver fokus mindre på direkte at få fri tid tilbage, men derimod en blanding af at forbruge mindre og en tilfredsstillelse af at gøre tingene selv.

Indirekte bliver fokus dog på fri tid for fremtiden, fordi et mindre økonomisk behov har en kæmpe stor effekt på, hvor mange penge der skal tjenes og dermed behovet for indkomst. Dette er uanset om indtægten skal komme fra arbejde eller diverse passive indtægtskilder, såsom investering.

Et fokus på insourcing er dermed indirekte et fokus på at skabe mere tid, da det at gøre tingene selv kræver mindre indtægt.

Insourcing er også et begreb som Mr. Money Mustache har beskæftiget sig med, eksempelvis under titlen Domestic Outsourcing: Practical or Wussypants?

Fed titel.

Nu har vi kigget på rengøring, som et nemt og åbenlyst eksempel, men faktisk gælder det med mange flere ting, som du måske ikke lige ved første øjekast tænker på som et spørgsmål om insourcing.

Et eksempel er sådan noget som mad. Laver du maden selv, så har du insourcet selve det at tilberede maden. Spiser du ude, så outsourcer du tilberedningen af maden.

Noget kunne tyde på, at der her er tale om en mulighed for at gå et filosofisk spadestik dybere.

Ind træder… renæssancemennesket.

👨‍🎨 Renæssancemennesket

Renæssancemennesket i konteksten af FIRE er direkte beskrevet af Jacob i hans bog Early Retirement Extreme.

Som med det meste andet Jacob har beskæftiget sig med og skrevet om tager vi lige fat i spaden og graver et stykke dybere og så lidt til. Der er nemlig flere forskellige aspekter af dette. Jacob beskriver egenligt polymath, som er et gammel græsk begreb for, hvad der på latin hedder homo universalis, “universal man”.

Begrebet beskriver lærde eller intellektuelle, der besidder viden og evner på tværs af mange felter. Dette gjorde sig især gældende i renæssancen, hvorfor begrebet renæssancemennesket giver god mening som et mere almentnyttigt dækkende term. På engelsk er det i en nyere kontekst også kendt som en jack of all trades.

Tænk på en person som Leonardo Da Vinci. En mand der både malede, var arkitekt, opfinder og studerede anatomi på meget højt niveau. Da Vinci er nok det ultimative rennæssancemenneske.

🔙 Tilbage til Jacob Lund Fisker

Tilbage til Jacob. For ham er det et opgør med specialistviden, hvor du ved meget om lidt. Specialiseret viden indenfor et snævert felt. Jacob er selv et godt eksempel, atomfysiker. Et renæssancemenneske har en langt mere generaliseret viden på tværs af forskellige felter. Det har også været et af hans store fokuspunkter i hans jagt på økonomisk uafhængighed, at kunne mest muligt selv.

Det betyder, at der er penge at spare, fordi du kan mest muligt selv.

Det betyder dog også en enorm personlig tilfredsstillelse, fordi det ikke at være afhængig af andre og at kunne klare mest muligt selv booster egoet såvel som selvopfattelsen. Hvis der da er en forskel på de to.

Det beskriver også ret godt mig selv, da jeg netop ikke har en voldsomt stor specialistviden på noget område, men ved en del om mange ting.

Du ved sådan en type, der er irriterende god til Trivial Pursuit og kan svare på sprøgsmål i mange forskellige kategorier, i stedet for blot at være den bedste til sportskategorien.

🥊 Outsourcing vs insourcing

Hvis vi skal prøve at samle trådene lidt, så er der her ikke tale om et begreb, hvor det rigtige svar er åbenlyst.

Det er hverken rigtigt eller forkert at outsource.

Lige så vel som, at det hverken er rigtigt eller forkert at insource.

Når nu vi er i sammenhængen økonomisk uafhængighed, så er det klart, at der kan være et forskelligt fokus alt efter, om du koncentrerer dig om at øge indtjeningen eller sænke forbruget.

På den korte bane kan der godt være en fordel i at fokusere på at øge indtjeningen og kan du øge den mere end det koster dig at outsource noget, så vil excelarket nok fortælle dig, at det er en god idé.

Der er dog ingen tvivl om, at det at kunne mest muligt selv og at sænke udgifterne gør, at du hæver sandsynligheden for at blive så økonomisk fri, at du måske endda bliver økonomisk uafhængig.

Hvad der er sparet er tjent, husker du jo nok.

Dertil skal så lægges, den tilfredsstillelse det er at kunne mest muligt selv. Det er ikke nødvendigvis et økonomisk spørgsmål i den finansielle forstand, men for mange er det en værdi i sig selv.

Der er en vis frihed i at kunne klare tingene selv og det er vi jo nogle, der godt kan lide.

Hvad har du mest fokus på, at outsource eller insource? Skriv gerne en kommentar!


Reklame

💜 NORD.investments – Få en gratis investeringsplan
💰 Firi – Nordens største kryptobørs
📱 Lebara – Danmarks billigste mobilabonnement
🤕 Find forsikring – Få en billig forsikring

4 kommentarer til “Jagten på økonomisk uafhængighed – outsourcing vs insourcing”

  1. CopenhagenMustache

    Haha, jeg har også “outsourcet” rengøringen, og det er LUKSUS!
    Nyder det hver gang jeg kommer hjem.

    1. Haha 🙂 jeg kunne godt forestille mig, at det er en dejlig følelse! Jeg må overveje om der kan blive plads i budgettet på sigt 🙂

  2. Så vidt det er muligt (nødvendig viden og evner om emnet, tilgængelige ressourcer i form af arbejdskraft, redskaber og om nødvendigt materialer), lovligt (såsom det meste el-arbejde i huset), og tidsmæssigt forsvarligt (hvis opgaven haster og andre kan gøre det hurtigere end mig), så foretrækker jeg helt klart selv at klare så meget arbejde som muligt selv. Oftest er der mulighed for at spare lidt penge og så får man også den dejlige følelse af selv at have klaret en given opgave.

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.