Sparindex DJSI World

DJSI er en passiv indeksfond fra Sparindex. Fokus er på bæredygtighed, hvilket betyder, at en del aktier bliver sorteret fra.

DJSI er en passiv indeksfond fra Sparindex. Fokus er på bæredygtighed, hvilket betyder, at en del aktier bliver sorteret fra.


DJSI er en meget populær fond til investering. Vi starter ud med, hvad det mere præcist er.

Hvad er Sparindex DJSI World?

Sparindex DJSI World er en passiv indeksfond fyldt med aktier. Fondens fulde navn er Sparindex Dow Jones Sustainability World, ofte blot forkortet DJSI.

Fonden har skiftet navn af et par omgange, men refereres oftest bare til med forkortelsen DJSI.

Skal du søge efter fonden hos din børshandler, så brug fondens tickerkode i stedet. En tickerkode er en slags nummerplade for fonde og aktier.

 • Tickerkode: SPIDJWKL

DJSI er et aktieindeks. Det der gør indekset særligt, er det fokus, indekset har.

DJSI er et indeks med en særlig opmærksomhed på bæredygtighed. Da denne Sparindex fond investerer i netop dét indeks, får fonden samme opmærksomhed.

Reklame

Styr på risikoen?

Med en gratis investeringsplan fra Norm Invest sikrer du, at dine investeringer passer til dig og din risikoprofil.

✓ Nemt
✓ Hurtigt
✓ Gratis

Hvorfor skal du investere i Sparindex DJSI?

Du skal investere i netop denne fond, hvis du dels gerne vil investere passivt i aktier og dels gerne vil have et ekstra fokus på bæredygtighed.

Det med at investere passivt er en god idé for alle, det vender vi tilbage til.

I forhold til det bæredygtige element er det mere individuelt, hvorvidt det er noget, investorer ønsker et ekstra fokus på.

Det kan ikke undre nogen, at der er stor opmærksomhed på netop dette i øjeblikket.

Youtube

Er du mere til YouTube? Så se videoen her i stedet.

Passiv investering

DJSI er en passiv indeksfond.

Det betyder, at fonden følger et indeks. Der er derfor ingen opblæste egoer, der prøver at time markedet eller udvælge de aktier, de tror mest på.

Fonden indeholder bare de aktier, i det forhold, indekset gør.

Det gør, at fonden er meget billigere end aktive fonde og netop omkostningerne har en kæmpe betydning for dit afkast.

Du får derfor det afkast, som aktierne i indekset giver, minus omkostningerne.

En aktiv fond derimod har som mål at slå markedet, slå gennemsnittet og deraf slå de passive fonde og de andre aktive investorer.

Det er dyrt og meningsløst.

Reklame

Omkostningerne

Noget af det vigtigste, når det gælder investering, er omkostningerne. Dit mål som investor er at have en portefølje, der er bred og billig.

Tidligere brugte vi begrebet ÅOP i Danmark til både at beskrive de årlige omkostninger ved et lån, men også omkostningerne i forbindelse med investering.

Det er vi dog gået væk fra i starten af 2023, hvor PRIIP, Packaged Retail Investment and Insurance-based Products, er trådt i stedet.

Finanstilsynet har i samarbejde med Finans Danmark og Dansk Aktionærforening udarbejdet en forbrugerorienteret guide.

Summa summarum, omkostningerne består af fire ting nu og for Sparindex DJSI World er de:

 • Handelsomkostninger 0,05 %
 • Adm. omk. 0,50 %
 • Emissionstillæg 0,14 %
 • Indløsningsfradrag 0,10 %

Det er i den lave ende for fonde og ret standard for indeksfonde i Danmark.

De lave omkostninger sikrer, at du ender med mere af afkastet i sidste ende.

DJSI og Bæredygtig investering

Vi har været inde på, at der er tale om en fond, der følger et indeks med et fokus på bæredygtighed.

Men, hvordan kommer det til udtryk?

I faktaarket står der følgende:

Benchmark-indekset fokuserer på verdens 2.500 største virksomheder. De måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på 51 lande. Alle selskaber screenes for en række kriterier, som bygger på et ansvar for udviklingen af samfundets værdier. Efter optagelse bliver selskaberne fortsat overvåget for deres “corporate sustainability performance”. Det skal sikre, at de overholder de udstukne retningslinjer. Samtidig er der anvendt en etisk screening der indebærer at selskaberne ikke har aktiviteter inden for en række uetiske forretningsområder, som blandt andet våben, tobak og alkohol.

Kilde: Sparindex faktaark for fonden

Er det lig med bæredygtighed?

Bæredygtig investering er et svært emne, fordi bæredygtighed er et svært emne. Hvad er bæredygtighed og hvornår er noget bæredygtigt?

Det er et meget subjektivt spørgsmål og jeg har desværre ikke det endelige svar. Dan dig din egen holdning på baggrund af det, Sparindex skriver om indekset og fonden eller køb den for din samvittigheds skyld.

DJSI har “høj” risiko

Fonden har “høj” risiko, hvilket vil være tilfældet for alle aktiefonde, da aktier er lig med relativt høj risiko.

Uanset, hvor mange aktier en fond indeholder eller hvordan de er sat sammen, så vil 100% aktier altid være høj risiko.

Vil du sænke risikoen yderligere, skal du have fat i en fond med obligationer.

Af faktaarket fremgår det, at fonden har en risikoscore på 6 af 7 mulige. Det er helt i tråd med, at det er en fond, der indeholder aktier fra hele verden, men kun aktier.

I dokumentet central investorinformation står der følgende om risikoscoren:

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt ved udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoindikatoren. Små udsving er lig med lav risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

Kilde: Sparindex

Så risikoscoren er ikke fast og kan ændre sig over tid.

Da jeg første gang skrev om fonden for nogle år siden, havde den en score på 5 af 7, så risikoen er steget siden da.

Hvordan beskattes DJSI?

Fonden er udbyttebetalende, hvilket dels betyder, at du som investor vil modtage et udbytte en gang om året, typisk i foråret, men det har også indflydelse på beskatningen.

Investerer du for frie midler, vil du med denne fond blive beskattet efter realisationsprincippet og som aktieindkomst.

Realisationsprincippet dækker beskatning ved udbytte og når du sælger investeringsbeviser i fonden. Med aktieindkomst gælder det for 2023 at:

 • < 58.900 kr. = 27% i skat
 • > 58.900 kr. = 42% i skat
 • Dobbelte grænseværdier for ægtefæller

På et pensionsdepot er der altid tale om lagerbeskatning og tilmed PAL-skat, så her er fonden ikke særlig på nogen måde.

Det historiske afkast

Det er altid umuligt at vide, hvad en given fond eller aktie vil give af afkast i fremtiden.

Fonden følger et globalt indeks, dog med et særligt fokus, så du vil få det afkast, indekset og deraf de underliggende aktier giver.

Minus omkostningerne.

Men derfor kan vi jo godt se tilbage på, hvordan afkastet historisk har været.

Screenshot taget d. 23. marts 2023

I billedet fremgår tre kategorier.

 • Fonden
 • Benchmark
 • Morningstar kategori

Fonden viser det afkast, selve fonden Sparindex DJSI har givet. Der er tale om akkumuleret afkast, hvilket betyder, at udbyttet er talt med og uden skat. Det er derfor ikke præcist det afkast, du ville have fået, hvis du havde investeret i fonden.

Benchmark viser, hvordan det indeks fonden følger har klaret sig. Når der er tale om en passiv indeksfond, er dens fornemste opgave at følge benchmark så tæt som muligt, så billigt som muligt. Fonden og benchmark skal derfor gerne være så tætte på hinanden som muligt.

Morningstar kategori viser, hvordan gennemsnittet af fonde i samme kategori har klaret sig. Kategorien er Aktier – Globale Large Cap Blend. Da kategorien indeholder aktive fonde, som har det med at klare sig dårligere end gennemsnittet, vil en passiv fond oftest have et noget højere afkast end gennemsnittet af kategorien.

Sidstnævnte er guld værd at forstå. Ved at acceptere, at du ikke kan slå markedet og dermed, at du bare skal være gennemsnitlig, vil du få et afkast, der er langt højere end den gennemsnitlige investor. 😳

Investerer du i fonden Sune?

Nej, det gør jeg ikke.

Det er der hovedsageligt 3 grunde til.

 • Fraværet af emerging markets
 • Koncentreret risiko
 • Det er ikke bæredygtighed

Fonden følger det indeks, der kaldes for World. Paradoksalt nok er det ikke at opfatte som verdensindekset, da det ikke indeholder emerging markets. Jeg ønsker at investere i netop verdensindekset og derfor er fonden ikke interessant for mig.

DJSI har en meget koncentreret risiko, hvilket jeg ikke er interesseret i. Den virksomhed, der fylder mest, er Microsoft og den fylder over 10% af fonden. Det er ikke risikospredning nok efter min smag.

Sidst, men ikke mindst, er der bæredygtighedselementet. For mig at se, har investering i aktier meget lidt med bæredygtighedsdagsordenen at gøre.

Når du køber en aktie, så giver du ingen penge til virksomheden bag. De fik pengene, da virksomheden blev børsnotet. Når du køber den, er det sælger, som kan være hvem som helst, der får pengene. Dine penge går derfor kun indirekte til at støtte virksomheden bag.

Vil du gerne fremme bæredygtighed, så stem med fødderne, i forhold til, hvor du handler og med pengepungen i forhold til, hvad du handler. Det er min holdning til den dagsorden og derfor giver det ikke nogen mening for mig at have et særligt fokus på bæredygtighed i forhold til investering.

Men er fremtiden ikke bæredygtig og derfor vil der være et højere afkast?

Måske ja til det første. Nej, til det sidste.

Det vil jeg lade Ben Felix om at forklare.

Hvis bæredygtighed er vigtigt for dig, ville jeg nok hellere kigge på den bæredygtige udgave af Sparindex Globale Aktier.


Reklame

17 kommentarer til “Sparindex DJSI World”

 1. Henrik Jensen

  Hej
  Hvad har fået dig til at skifte fra tidligere Sparinvest globale aktier minimal risiko indeks fond til denne her.
  Hvad ser du som de største forskelle på disse 2 fonde

   1. Hej Sune.

    Hvorfor/Hvad er årsagen at du udelukkende gøre brug af Sparindex Globale Aktier frem for f.eks de 2 andre som i skrev om?

    1. Hej Hans,

     Med Sparindex Globale Aktier kan jeg opnå eksponering mod det bredest mulige verdensindeks i én fond. Det kan ikke gøres simplere og det er et stort plus i min bog. De andre fonde er i nogen grad et taktisk bet på et bestemt filter lagt ovenpå verdensindekset, det er jeg ikke umiddelbart interesseret i. Jeg vil bare gerne eksponeres mod markedet bred og billigt, ikke ud fra en bestemt tese om udvikling i en særlig retning.

     /Sune

  1. Forskellen er klart fokus for fonden, altså det form for filter der lægges ovenpå et verdensindeks.

   – DJSI har fokus på bæredygtighed
   – Glob. aktier. min. risk har fokus på lav volatilitet

   /Sune

 2. Hej Sune

  Vil Nordnet’ nye fond – Nordnet Indeksfond Global, der følger MSCI World Index med årlige omkostninger på 0,3% ikke være mere attraktiv end Sparindex Globale Aktier?

  Mvh. Ole 🙂

  1. Hej Ole,

   Det synes jeg bestemt ikke. Omkostningerne er lave ja, men:

   – Den beskattes som kapitalindkomst, hvis den bruges i depot for frie midler
   – Den er syntetisk, hvilket betyder, at fonden ikke nødvendigvis ejer aktierne, men bruger instrumenter der tracker værdien
   – Den er lagerbeskattet

   Alle tre ting er noget, jeg ikke ønsker. Jeg kan ikke se, hvad den nye fond skulle kunne, som man ikke kan få med en ETF. De er oven i købet billigere.

   /Sune

  1. Hej Tobias,

   Der er tale om aktive fonde og derfor har det ingen interesse. Fonden du linker til består af andre Sparindex fonde og ETFer, så ville jeg da hellere bare købe ETFerne selv og spare en masse omkostninger eller bruge en af de blandede fonde fra Sparindex.

   /Sune

   1. Tak for svar Sune- jeg synes det er svært at finde rundt i, så det er lækkert at du smider de her forskellige blog indlæg op og gør det mere tydeligt for os andre 😀

    God dag
    Tobias

 3. Søren Østergaard

  Hej Sune

  Kan nedenstående bruges, hvis min søn under 18 år gerne vil starte en månedsopsparing og gøre brug af sit personfradrag? Hvis ikke har du andre bud, hvor du er eksponeret på samme måde og ikke skal bøvle med skat fra en udenlandsk fond/eft?

  https://www.frinans.dk/sparindex-globale-aktier/

  Mvh

  Søren

  1. Hej Søren,

   Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke ret meget om beskatning for personer under 18. Har du prøvet at skrive til Sparindex?

   /Sune

 4. Peter Vestergaard

  Hej Sune
  Du virker meget overbevist om at Sparindex Globale Aktier er den bedste investering for dig. Hvorfor vælger du ikke fx Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d, der, som jeg læser det har flere fordele; lavere ÅOP, lavere ind- og udtrædelsesomkostninger?

  Jeg kan se at den også følger et MSCI index, der vist ikke tager emerging markets med, men det er vist også det hele

  Er der noget jeg har overset?

  Venlig hilsen
  Peter

  1. Hej Peter,

   Nej du har ikke overset noget, den følger kun de “udviklede” lande og er derfor ikke sådan rigtig global. Jeg ønsker en fond, der følger ACWI, altså hele verden, det er der kun én dansk fond, der gør, derfor investerer jeg i dén.

   /Sune

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.