Forskudsopgørelse 2024

Forskudsopgørelse 2024. Skat har åbnet op og vi skal se på, hvordan jeg udfylder den i forhold til indkomst, renter og aktier.

Forskudsopgørelse 2024. Skat har åbnet op og vi skal se på, hvordan jeg udfylder den i forhold til indkomst, renter og aktier.


Forskudsopgørelsen for 2024 er åben, du kan tilgå din her.

I dette indlæg ser vi nærmere på min forskudsopgørelse for 2024.

Hvad er en forskudsopgørelse?

Skat har lavet en fin illustration af forskellen på forskudsopgørelsen og årsopgørelsen, hvis du ligesom mange andre har lidt svært ved at finde rundt i det hele.

Forskel på forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Forskudsopgørelsen er til for at indtaste dine forventede indtægter og eventuelt udgifter, du kan få fradrag for.

Indtægter kunne være indkomst, renter, aktier og obligationer af forskellig art.

En udgift kunne være renter på forskellige typer af gæld.

Samlet set er mængden af de felter jeg skal forholde mig til skrumpet. Jeg har ingen lønindkomst og ingen indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret pension.

Jeg skal derfor forholde mig til min indkomst, mine renteindtægter, aktier og eventuelt lidt indbetalinger til a-kassen.

Det er til at overskue.

I forhold til min forskudsopgørelse for 2024 starter vi lige med at se på indkomsten.

Reklame

Styr på risikoen?

Med en gratis investeringsplan fra Norm Invest sikrer du, at dine investeringer passer til dig og din risikoprofil.

✓ Nemt
✓ Hurtigt
✓ Gratis

Indkomst på min forskudsopgørelse 2024

Jeg har to typer af indkomster i 2024.

 • Dagpenge
 • Selvstændig virksomhed

Havde jeg haft lønindkomst, skulle jeg have udfyldt rubrik 201, men den eksisterer ikke længere i min verden.

Vi kan lige starte med dagpengene.

Dagpenge

Jeg har fået dagpenge som bibeskæftiget noget 2023 og det kan jeg også få i noget af 2024. Jeg kan i alt få 30 ugers dagpenge som bibeskæftiget.

I runde tal kan jeg derfor få dagpenge i 3 måneder i 2024.

Det er ikke sikkert, at jeg ønsker at få det i alle månederne. Måske jeg afmelder mig og bare koncentrerer mig 100 pct. om Frinans.

Det ved jeg ikke endnu.

Regnestykket her er lidt kompliceret, fordi jeg ikke bare får fulde dagpenge, men dagpengesatsen minus det jeg har arbejdet i Frinans.

Det kan derfor svinge helt vildt.

Jeg går ud fra 14.500 kr. i dagpenge om måneden før skat i tre måneder.

Det skal jeg indtaste i rubrik 304.

Selvstændig virksomhed

Derudover er der jo så Frinans, hvor jeg skal prøve at gætte mig til, hvad mit overskud i virksomheden bliver.

Tidligere betalte jeg bare skatten løbende igennem min a-skat på løn, men nu har jeg jo ikke noget lønarbejde og derfor får jeg nok en stak ratebetalinger fra Skat, så jeg kan betale min skat løbende.

Mit bedste gæt er et gennemsnitligt overskud på 15.000 kr. om måneden før skat.

Det skal jeg indtaste i rubrik 221.

Det kan være, at det er helt ved siden af. Jeg kommer nok til at ændre i min forskudsopgørelse for 2024 flere gange i løbet af året.

Så er der renterne.

Kapitalindkomst på min forskudsopgørelse 2024

Kapitalindkomst på min forskudsopgørelse for 2024 består af to ting:

 • Renteindtægter fra banken
 • Udbytte fra obligationsfond

Renterne og udbyttet kan ændre sig i løbet af året, så der bliver i bedste fald tale om et kvalificeret gæt.

Renteindtægter fra banken

Jeg har en opsparingskonto hos Nordnet plus lidt løst på min konto hos Lunar. I runde tal er der nok tale om 150.000 kr. og jeg antager en rente på 2,0 pct.

Det giver en renteindtægt på 3.000 kr.

Obligationer

Jeg har obligationer for lidt over 100.000 kr., men har ingen anelse om, hvor meget udbytte de udbetaler. Der er en masse faktorer i spil her og det bliver en umulig opgave at estimere præcist.

For nemhedens skyld antager jeg derfor bare 2,0 pct. på 100.000 kr., hvilket giver 2000 kr.

Det betyder, at jeg regner med en kapitalindkomst på 5.000 kr. i alt i 2024 før skat.

Det indtaster jeg i rubrik 233.

Har du eksempelvis renteudgifter til lån såsom forbrugslån, realkreditlån, billån og studielån er det oftest felterne 481, 483 og 489 du skal bruge.

Så er der aktierne.

Aktier på min forskudsopgørelse 2024

Sidst, men ikke mindst, er der aktierne.

Det er en smule kompliceret.

Dels er der tale om tre forskellige typer af depoter.

 • Aktiedepot
 • Aktiesparekonto
 • Pension

Og derudover er der tale om forskellige typer af aktieprodukter, som ligeledes beskattes forskelligt.

 • Udbyttebetalende dansk investeringsforening
 • Akkumulerende udenlandske ETFer
 • Amerikans aktie
 • Dansk aktie noteret på First North

Wow.

Vi starter lige med at sortere ting fra, da det er den nemmeste måde at gøre det hele lidt enklere.

Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen er et særskilt beskatningsmiljø. Her bliver skatten trukket i februar og efterfølgende kan du enten sælge aktier for at dække skatten eller lave en indbetaling.

Det betyder, at jeg ikke skal forholde mig til aktiesparekontoen på min forskudsopgørelse.

Nemt.

Pension

Jeg har en arbejdsmarkedspension, der består af en livrente og en ratepension samt en aldersopsparing jeg selv administrerer.

Pensioner er ligeledes et særskilt beskatningsmiljø, hvor skatten bliver trukket i januar.

Med arbejdsmarkedspensionen sørger pensionsselskabet for at sælge ud, så skatten kan betales og på min aldersopsparing sætter jeg bare det maksimale beløb ind i starten af januar, lader Nordnet trække skatten og investerer resten.

Jeg skal derfor ikke forholde mig til min pension på min forskudsopgørelse.

Nemt.

Det efterlader aktiedepotet.

Aktiedepot

Når det gælder aktiedepoter, har jeg to.

 • Aktiedepot hos Norm Invest
 • Aktiedepot hos Nordnet

Vi starter lige med den nemmeste for mig.

Aktiedepot hos Norm Invest

Jeg har en investering på ca. 10.000 kr. igennem Norm Invest.

Her er der tale om ETFer, der dog ikke udbetaler noget udbytte. Ydermere har jeg bare 100% aktier og derfor ingen obligationer at forholde mig til.

Det bliver beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet.

Da investeringen er så lille, er jeg ligeglad med at oplyse den i min forskudsopgørelse, da det beløb jeg kan komme tjene ikke er ret stort.

Det bliver indberettet af Saxo Bank, så jeg kan bare betale skatten i forbindelse med min årsopgørelse i marts.

Nemt.

Og så videre til den del, der måske er lidt mere kompliceret.

Aktiedepot hos Nordnet

Mit aktiedepot hos Nordnet er lidt mere kompliceret.

Her har jeg en udbyttebetalende dansk investeringsforening med aktier, en udbyttebetalende dansk investeringsforening med obligationer (den har vi ordnet i forbindelse med renterne), en amerikansk aktie og en dansk aktie optaget til handel på First North.

Kort sagt:

 • Sparindex globale aktier
 • MicroStrategy
 • Norm Invest

Vi kigger lige på hver af dem.

Sparindex globale aktier

Jeg har ikke planer om at sælge ud af Sparindex globale aktier, så her skal jeg bare betale skat af udbyttet.

Jeg aner naturligvis ikke, hvad udbyttet ender med at blive for 2024, men jeg har læst mig til, at på en stor global fond kan man bruge tommelfingerreglen 1-3 pct. i udbytte.

Jeg har pt. lidt over 1.2 mio. kr. i foreningen og bruger 2 pct. i udbytte som tommelfingerregel.

Det betyder, at jeg regner med 24.000 kr. i udbytte fra Sparindex globale aktier.

Det indtaster jeg i rubrik 501.

MicroStrategy

MicroStrategy har ikke for vane at udbetale et udbytte og jeg har ikke nogle planer om at sælge ud af aktierne, så her skal jeg ikke foretage mig noget.

Nemt.

Norm Invest

Mine aktier i Norm Invest er klart det mest komplicerede i forhold til skat.

Ikke min investering igennem Norm Invest, men aktier direkte i selskabet, som jeg har optjent retten til at købe billigt, imens jeg var ansat der.

For det første er der forskel på, om Skat anser aktierne som modtaget i henhold til ”Medarbejderaktieordningen”, også kendt som ligningslovens § 7 P, eller ej.

Det burde de, men det kan jeg jo ikke vide med sikkerhed.

Er aktierne ikke omfattet af medarbejderaktieordningen, bliver jeg beskattet som lønindkomst, hvilket bliver noget rigtig rod, så det håber jeg sandelig ikke er tilfældet.

Er aktierne omfattet af ordningen, bliver de beskattet som almindelig aktieindkomst ved salg.

Her vil beskatningen derfor være afhængig af, om jeg sælger aktierne.

Det er jeg ikke helt afklaret omkring endnu, blandt andet fordi Norm Invest prøver at få aktien taget af First North børsen.

Sker det vil jeg stå tilbage med unoterede aktier, som er væsentligt sværere at sælge og som det koster 99 kr. i kvartalet at opbevare hos Nordnet.

Besværligt.

For nu forholder jeg mig derfor ikke til dem i forhold til min forskudsopgørelse, men det er et godt eksempel på en ting, jeg måske gør noget ved i løbet af året og som derfor kræver en redigering af min forskudsopgørelse for 2024.

Jeg har derfor valgt den nemme løsning i forhold til det aspekt, som måske ender med at være det mest komplicerede.

Det var dét for min forskudsopgørelse 2024.

Har du brug for hjælp til din forskudsopgørelse, så se siden her fra skat.dk eller få hjælp af TaxHelper.

Må din opsparingsrate være høj og dit afkast gennemsnitligt – Sune


Reklame

1 kommentar til “Forskudsopgørelse 2024”

 1. Hej Sune, tak for informativ video, indskud på aldersopsparing er i 2024 hævet til 9100,- kr.

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.