Sparindex Emerging Markets

Dagens indlæg skal handle om en fond jeg selv investerer i, det gælder Sparindex emerging markets.

Disclaimer: Jeg har selv investeret en del af mine penge i denne fond

Links

Herunder finder du links til to simple og overskuelige dokumenter om fonden:

Investeringsforeningen bag

Bag fonden står Sparindex, som er en selvstændig enhed af Sparinvest. Sparindex er en investeringsforening der tilbyder investering i en række passive fonde og en af disse er altså Sparindex emerging markets. Sparindex er klart den investeringsforening med flest forskellige passive fonde.

Indeks og indhold

Det indeks, benchmark, fonden søger at spejle er MSCI Emerging Market

Det er et indeks der er temmelig volatilt sammenlignet med forskellige typer af verdensindekset:

I inforarket indgår også information om indholdet i fonden:

I øverste del af midten kan vi se, at der hovedsageligt er tale om gigantiske virksomheder, en del store virksomheder, nogle mellemstore og enkelte små. Nederst til venstre kan vi se top 10 aktier, hvoraf den største position er Alibaba, hvor et lille ikon fortæller os, at der er tale om en aktie der kategoriseres som cyklisk forbrug. I midten nederst kan vi se sektorfordelingen, som er overvejende cyklisk og følsom, hvilket bidrager til den større volatilitet. Helt til højre fremgår den geografiske fordeling, hvor det er tydeligt, at vi har at gøre med emerging markets økonomier.

Ydermere er det muligt at se, at fonden i alt indeholder 339 aktier.

Beskatning

I indlægget her ser vi på beskatningen ved frie midler.

Frie midler er betegnelsen betegnelsen for et investeringsdepot, hvor der er betalt skat af indbetalingen til depotet. Det er med andre ord din lønindkomst efter skat.

Fonden er udbyttebetalende, hvilket betyder, at den beskattes som følger:

 • Aktieindkomst
 • Realisationsprincippet

Skattesatser aktieindkomst (2020)

 • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27%
 • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42%

Husk: Grænserne er det dobbelte for ægtefæller.

Her skal du betale skat af udbetalt udbytte og fortjeneste ved salg. Sælger du med tab, kan det trækkes fra i anden aktieindkomst.

Reklame

Jeg bruger Nordnet til at bygge min frihedsportefølje.

Brickshare er en dansk fremadstormende platform for ejendomsinvestering.

Fremtidens bank er digital, fremtidens bank er Lunar.

Omkostninger

Der findes tre omkostninger, du skal holde dig for øje ved investering i en fond:

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

Depotomkostninger har intet med fonden at gøre, men hvad det koster dig at have et depot hos en bank eller børshandler.

Handelsomkostninger består i princippet af tre ting:

 • Kurtage
 • Engangsomkostninger
 • Valutaveksling

Kurtagen bestemmes af handelsplatformen og har derfor intet med fonden at gøre. Valutaveksling er omkostningerne forbundet med at købe et aktiv i en anden valuta og da fonden her er dansk og kommer du fra Danmark, er det også irrelevant. Det efterlader engangsomkostningerne. Morningstar skriver følgende om engangsomkostninger:

“Engangsomkostninger omfatter emissionstillæg og indløsningsfradrag, der betales når investeringsforeningerne henholdsvis udsteder nye beviser eller indløser eksisterende beviser. Emissionstillægget lægges oven i den indre værdi når investeringsforeningen udsteder nye beviser. En del går til at dække omkostningerne ved at købe nye papirer, således at eksisterende investorer ikke belastes af nye. Den største del af emissionstillægget er formidlingsprovision til distributører, typisk 1,25 pct. for aktiefonde og noget lavere for obligationsfonde. Indløsningsfradraget træder i kraft ved salg ved at der trækkes en procentdel fra den indre værdi når beviset indløses hos investeringsforeningen. Hovedparten eller hele indløsningsfradraget går til at holde eksisterende investorer skadefrie når foreningen skal sælge papirer i forbindelse med indløsningen.

Stort set alle danske investeringsforeninger til private investorer er børsnoterede, så investorerne handler til børskurser i stedet for indre værdier. Når køberne er i overtal, vil børskurserne nærme sig den indre værdi plus emissionstillægget og på samme vis vil børskurserne nærme sig indre værdi minus indløsningsfradrag når der er en overvægt af sælgere i markedet. De to omkostningsposter slår altså igennem selvom fondene er børsnoterede, men bare ikke en til en i forhold til den individuelle investor.

Den enkelte investor kan således være heldig at købe når andre sælger og derved slippe for emissionstillæg og ligeså have mulighed for at sælge til en højere kurs end indre værdi i perioder, hvor andre ønsker at købe.”

Emissionstillægget og indløsningsfradraget fremgår faktisk af faktaarket:

 • Maks. emissionstillæg 0,59%
 • Maks. indløsningsfradrag 0,55%
 • Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,82%
 • Indirekte handelsomkostninger 0,00%
 • Seneste adm. omk. 0,67%
 • Løbende administrationsomk.(CI) 0,65%

Det bliver hurtigt meget teknisk og en øvelse i at have tilstrækkelig rygdækning for investeringsforeningen. Når jeg alligevel dykker lidt ned i det, så er det for, at du kan få en lidt bedre forståelse og bredere viden om, hvad det er du køber. Som jeg skriver i indledningen til min bog Simpel investering, så skal investering foretages på et oplyst grundlag og det forpligter jo lidt til at oplyse.

Skal det gøres simpelt, så skal du som investor i en fond blot koncentrere dig om ét tal, ÅOP.

ÅOP for fonden: 0.82%

Kort opsummering

Hvorfor investerer jeg i fonden

Jeg tænker, at det vil være god stil lige at sætte et par ord på, hvorfor jeg selv investerer i fonden.

 • Som supplement til Sparindex globale aktier minimum risiko
 • Den kan købes igennem månedsopsparingen
 • (Jeg tror på emerging markets på sigt)

Som jeg beskriver i bogen Simpel investering er det alt rigeligt, at benytte en enkelt global fond for at få eksponering mod aktiemarkedet. Da jeg begyndte at investere, var der ikke ret mange andre muligheder end Sparindex globale aktier minimum risiko, hvis jeg ønskede at benytte en passiv fond med et globalt fokus. Dog ønsker jeg også eksponering mod større dele af verden, ACWI fremfor bare World, og derfor supplerer jeg med fonden Sparindex Emerging markets. På denne måde kombinerer jeg to fonde for at få et mere globalt fokus end med blog Sparindex globale aktier minimum risiko.

Fonden er tilgængelig for handel igennem månedsopsparingen hos Nordnet* og jeg slipper derfor for at skulle betale kurtage ved køb.

Den tredje og sidste grund står i () fordi det faktisk ikke giver mening. Jeg tror på, at emerging markets vil kapre markedsandele fra resten af verden og blive en stadig voksende del af den globale økonomi. Grunden til, at det ikke giver mening at inkludere det som en grund, er, at det er en påstand uden belæg. Det ved jeg jo i grunden ikke noget som helst om. Denne påstand er derfor i nogen grad udtryk for en spekulation. Det mener jeg, at man i grunden bør holde sig fra, men skal jeg være ærlig, så tror jeg på det og derfor skriver jeg det her. Vi mennesker er ikke så rationelle som alle går og tror, det gælder også mig.

Skulle jeg foretage en engangsinvestering eller var den tilgængelig igennem månedsopsparingen, ville jeg i stedet anvende Sparindex globale aktier der følder ACWI. Dermed kunne jeg nøjes med blot én forening for at få eksponering mod hele verden, også emerging markets. Jeg gør brug af Sparindex globale aktier på min aldersopsparing. Hvad der giver mest mening for dig, må du selv afgøre. Jeg synes her, at jeg har gjort mulighederne og mine bevæggrunde ret klare.

Hvordan købes fonden

Fonden er tilgængelig for handel hos en bank eller en børshandler som Nordnet*. Jeg har ikke hørt om en dansk bank, hvor det ikke skulle være muligt at købe fonden. Det kræver, at du åbner et investeringsdepot og køber investeringsbeviser i fonden derigennem.

En anden metode er at oprette et investeringsdepot igennem sparindex.dk. De samarbejder med Saxo Bank, så i praksis bliver dit investeringsdepot oprettet hos Saxo Bank, men du kan tilgå det igennem sparindex.dk. Ulempen er, at du kun kan investere i fonde fra Sparindex.

Personligt bruger jeg Nordnet* til min investeringsportefølje.

12 tanker om “Sparindex Emerging Markets”

 1. Tak for gode opslag!

  Hvordan betales omkostningerne egentlig i en indexfond?

  Er de indeholdt i kursværdien eller kommer der en regning i en eller anden form, som skal dækkes med kontanter/frasalg?

 2. Du skriver at du bruger Emerging Markets som et supplement til Globale Aktier min risk.
  Hvordan er din relative fordeling mellem de to?

 3. Hej Sune. Ved du hvordan fortjeneste ved salg opgøres? Hvis jeg fx køber en aktie til kurs 1 i år 0 og en nye aktie til kurs 2 i år 1, og så sælger 1 aktie i år 2 til kurs 3, kan min fortjeneste jo både opøres til 1 eller 2 – alt afhængig hvilken af mine to aktier, man tager udgangspunkt i. Dermed kan beskatningen også variere. Ved du, om der er nogle principper for dette? Antages der fx at man altid sælger sine ældste aktier?

  Håber det giver meningen – tak 🙂

  Vh Johan

  1. Hej,

   Det opgøres som gennemsnit af prisen købt. har du købt til 1 og 3, så er din gennemsnitspris 2. Sælger du en til 3, er fortjenesten 3-2 = 1.

   /Sune

 4. Hej 🙂
  Tak for den interessante gennemgang.
  Jeg har på fornemmelsen at der kommer flere gennemgange af fonde 😉 Kunne du ikke komme ind på ETF’ere på et tidspunkt ? Altså hvordan man i Danmark kan bruge dem på en simpel måde i forbindelse med skat og lignende praktiske ting.

 5. Hej Sune, tak for din simpel forklaring og kritisk tilgang til passiv investering. Kan se du ikke har emerging markets ind på shareville, men stabile obligationer og globale aktier, til at supplere globale aktier min risk. Vil du sige nogle ord om hvorfor du har rebalanceret på denne måde? 🙂

  Vh Jonathan

 6. Hej Sune,

  Tak for indlægget.

  Hvordan står der til med at “komme ud af” sådan en fond som denne? Kan du give et ca. beløb for, hvornår at man ikke bare lige kan komme ud af investeringen, hvis man skulle ønske dette på et tidspunkt? Jeg er klar over at man kan tjekke fondens markedsværdi, men jeg er ikke så skarp i at tjekke daglige handler, mm. (ved ikke hvad der er relevant at kigge på). Min frygt er blot at jeg anvender månedsopsparingen via en lang årrække og derefter ikke kan realisere værdien til kontant, hvad tænker du om dette?

  Mange tak og god dag.

  /Carsten

  1. Hej Carsten,

   Når ikke hele verden er ved at falde fra hinanden, er danske fonde meget likvide, fordi investeringsforeningerne har aftaler med banker, der er market makers. For Sparindex er det Jyske Bank pt., men mon ikke Nykredit tager over på et tidspunkt. Det betyder i praksis, at de hele tiden har både købs- og salgsordre i markedet og således er der “altid” likviditet. Altid kommer lige i “” fordi det kræver, at indre værdi kan udregnes og i øjeblikket med de ekstreme udsving, er det svært. Jeg kan ikke give dig et beløb, jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle udregne det, men det må være temmelig højt.

   /Sune

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.