Sparindex Globale Aktier Minimum Risiko

Dagens indlæg skal handle om en fond, endda en særdeles populær en af slagsen, Sparindex globale aktier minimum risiko.

Links

Herunder finder du links til to simple og overskuelige dokumenter om de to forskellige udgaver af fonden.

Globale Aktier Min. Risiko

Den udbyttebetalende udgave

Globale Aktier Min. Risiko Akk.

Den akkumulerende udgave

Vi starter med noget af det svære, nemlig forskellen på de to. Det gør vi, så vi i resten af indlægget kan nøjes med at forholde os til én fond, den udbyttebetalende.

Udbyttebetalende vs. Akkumulerende

Der findes to forskellige udgaver af fonden, en udbyttebetalende og en akkumulerende.

 • Den udbyttebetalende fond udbetaler et udbytte til dit depot med udgangspunkt i reglerne herfor. Det kommer fra udbytte fra de underliggende aktier og kapital fra køb og salg af de underliggende aktiver for at tracke indexet bedst muligt.
 • Den akkumulerende fond udbetaler intet udbytte og udbytterne fra de underliggende aktier bliver derfor i fonden.

Den væsentligste forskel som investor er, at de to typer af fonde beskattes forskelligt, når der investeres for frie midler. Når det gælder pension beskattes alt på samme måde og det kan derfor være en fordel at gøre brug af den akkumulerende fond, da man som investor ikke selv skal stå for at geninvestere udbytte.

Men lad os se lidt nærmere på den skattetekniske forskel ved investering for frie midler.

Frie midler er betegnelsen betegnelsen for et investeringsdepot, hvor der er betalt skat af indbetalingen til depotet. Det er med andre ord din lønindkomst efter skat.

Udbyttebetalende

 • Aktieindkomst
 • Realisationsprincippet

Skattesatser aktieindkomst (2020)

 • < 55.300 kr. årligt beskattes med 27%
 • > 55.300 kr. årligt beskattes med 42%

Husk: Grænserne er det dobbelte for ægtefæller.

Her skal du betale skat af udbetalt udbytte og fortjeneste ved salg. Sælger du med tab, kan det trækkes fra i anden aktieindkomst.

Akkumulerende

 • Kapitalindkomst
 • Lagerprincippet

Fra Nykredits side:

“Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, du har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet. Avancer og tab beskattes eller fradrages i kapitalindkomsten. Det indebærer en beskatning på mellem ca. 26% og ca. 42% – afhængigt af den øvrige kapitalindkomst og personlige indkomst.”

Du skal med andre ord betale skat, kapitalindkomst, af selve kursudviklingen hvert år, lagerprincippet.

Om fradrag fra Jyske Invest:

Fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst er ca. 25% eller 33%.

Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42% (2020). Positiv nettokapitalindkomst under en bundgrænse på 45.800 kr. (91.600 kr. for ægtefæller) beskattes maksimalt med 37%.

I resten af indlægget, vil jeg kun forholde mig til den udbyttebetalende udgave af fonden. Skal vi gøre det helt simpelt så:

 • Frie midler: Sparindex globale aktier minimum risiko
 • Pension: Sparindex globale aktier minimum risiko akkumulerende

Reklame

Fastspeed er internet med maksimal hastighed og minimal pris.

Greentel har Danmarks billigste mobilabonnement og de hjælper med at redde regnskoven, win-win.

BookBeat har som mål at skabe markedets bedste service for digitale bøger.

Investeringsforeningen bag

Bag fonden står Sparindex, som er en selvstændig enhed af Sparinvest. Sparindex er en investeringsforening der tilbyder investering i en række passive fonde og en af disse er altså Sparindex globale aktier minimun risiko. Sparindex er klart den investeringsforening med flest forskellige passive fonde og netop dagens hovedperson er lidt at betragte som deres flagskib.

Indeks og indhold

Det indeks, benchmark, fonden søger at spejle er en afart af verdensindekset: MSCI World Minimum Volatility Optimized in EUR

Indekset er skabt med henblik på at opnå lavere volatilitet, men de seneste mange år, har det faktisk også klaret sig bedre end verdensindekset:

Her vil jeg lige kort indskyde, at verdensindekset er lidt et kapitel for sig. Her menes MSCI World, som omfatter de industrialiserede lande og ikke hele verden. Skal hele verden tælles med, kalder MSCI det for ACWI, All Country World Index. Jeg er helt med på, at det kan være lidt forvirrende.

Sektorfordeling og regionsfordeling

Ovenover ses en fordeling af indholdet i fonden, aktierne, på forskellige sektorer og regioner. Det er selvfølgelig svært at gennemskue noget som helst ud af det her, hvis man ikke er vant til at forholde sig til det eller sammenligner med noget andet.

 • Se indlægget om Sparindex Globale Aktier (ikke udgivet endnu)

Jeg kan afsløre, at der i forhold til MSCI World er skruet ned for indholdet af følsomme aktier og op for indholdet af de defensive.Det giver også god mening, hvis formålet er mindre volatilitet.

Sammenlignet med MCSI World er der hovedsageligt skruet ned for Asien og især nye markeder, men op for Europa. Igen, set i lyset af fokus på mindre volatilitet giver det god mening.

Det fremgår også, at der samlet set er 318 aktier i fonden.

Jeg kan klart anbefale at kigge lidt nærmere på sådan nogle faktaark for forskellige fonde. Det er en rigtig måde at blive klogere og forstå, hvad det er man køber.

Omkostninger

Der findes tre omkostninger, du skal holde dig for øje ved investering i en fond:

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

Depotomkostninger har intet med fonden at gøre, men hvad det koster dig at have et depot hos en bank eller børshandler.

Handelsomkostninger består i princippet af tre ting:

 • Kurtage
 • Engangsomkostninger
 • Valutaveksling

Kurtagen bestemmes af handelsplatformen og har derfor intet med fonden at gøre. Valutaveksling er omkostningerne forbundet med at købe et aktiv i en anden valuta og da fonden her er dansk og kommer du fra Danmark, er det også irrelevant. Det efterlader engangsomkostningerne. Morningstar skriver følgende om engangsomkostninger:

“Engangsomkostninger omfatter emissionstillæg og indløsningsfradrag, der betales når investeringsforeningerne henholdsvis udsteder nye beviser eller indløser eksisterende beviser. Emissionstillægget lægges oven i den indre værdi når investeringsforeningen udsteder nye beviser. En del går til at dække omkostningerne ved at købe nye papirer, således at eksisterende investorer ikke belastes af nye. Den største del af emissionstillægget er formidlingsprovision til distributører, typisk 1,25 pct. for aktiefonde og noget lavere for obligationsfonde. Indløsningsfradraget træder i kraft ved salg ved at der trækkes en procentdel fra den indre værdi når beviset indløses hos investeringsforeningen. Hovedparten eller hele indløsningsfradraget går til at holde eksisterende investorer skadefrie når foreningen skal sælge papirer i forbindelse med indløsningen.

Stort set alle danske investeringsforeninger til private investorer er børsnoterede, så investorerne handler til børskurser i stedet for indre værdier. Når køberne er i overtal, vil børskurserne nærme sig den indre værdi plus emissionstillægget og på samme vis vil børskurserne nærme sig indre værdi minus indløsningsfradrag når der er en overvægt af sælgere i markedet. De to omkostningsposter slår altså igennem selvom fondene er børsnoterede, men bare ikke en til en i forhold til den individuelle investor.

Den enkelte investor kan således være heldig at købe når andre sælger og derved slippe for emissionstillæg og ligeså have mulighed for at sælge til en højere kurs end indre værdi i perioder, hvor andre ønsker at købe.”

Emissionstillægget og indløsningsfradraget fremgår faktisk af faktaarket:

 • Maks. emissionstillæg 0,29%
 • Maks. indløsningsfradrag 0,28%
 • Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,59%
 • Indirekte handelsomkostninger 0,00%
 • Seneste adm. omk. 0,50%
 • Løbende administrationsomk.(CI) 0,50%

Det bliver hurtigt meget teknisk og en øvelse i at have tilstrækkelig rygdækning for investeringsforeningen. Når jeg alligevel dykker lidt ned i det, så er det for, at du kan få en lidt bedre forståelse og bredere viden om, hvad det er du køber. Som jeg skriver i indledningen til min bog Simpel investering, så skal investering foretages på et oplyst grundlag og det forpligter jo lidt til at oplyse.

Skal det gøres simpelt, så skal du som investor i en fond blot koncentrere dig om ét tal, ÅOP.

ÅOP for fonden: 0.59%

Kort opsummering

Se også indlægget Liste over passive fonde for at se nærmere på eventuelle konkurenter til dagens hovedperson.

Hvorfor investerer jeg i fonden

Jeg tænker, at det vil være god stil lige at sætte et par ord på, hvorfor jeg selv investerer i fonden.

 • Den følger et globalt indeks
 • Det var en af de få fonde der følger et globalt indeks da jeg startede som investor
 • Den kan købes igennem månedsopsparingen

For det første, så er der tale om en global indeksfond. Det betyder, at den investerer i aktier i hele verden i henhold til et globalt indeks. Som jeg også beskriver i Simpel investering er det alt rigeligt, at benytte en enkelt global fond for at få eksponering mod aktiemarkedet.

Den anden grund skal helt simpelt findes i, at da jeg begyndte at investere, var der ikke ret mange andre muligheder, hvis jeg ønskede at benytte en passiv fond med et globalt fokus. Dog ønsker jeg også eksponering mod større dele af verden, ACWI fremfor bare World, og derfor supplerer jeg med fonden Sparindex Emerging markets.

Fonden er den eneste danske passive fond med et globalt fokus der er tilgængelig igennem månedsopsparingen på Nordnet* og da jeg er rigtig glad for at benytte månedsosparingen har jeg holdt fast i denne fond, selvom der efterhånden er kommet et lidt større udvalg til.

Skulle jeg foretage en engangsinvestering eller var den tilgængelig igennem månedsopsparingen, ville jeg i stedet anvende Sparindex globale aktier der følder ACWI. Dermed kunne jeg nøjes med blot én forening for at få eksponering mod hele verden, også emerging markets. Jeg gør brug af Sparindex globale aktier på min aldersopsparing. Hvad der giver mest mening for dig, må du selv afgøre. Jeg synes her, at jeg har gjort mulighederne og mine bevæggrunde ret klare.

Hvordan købes fonden

Fonden er tilgængelig for handel hos en børshandler eller en bank, eksempelvis Nordnet*. Jeg har ikke hørt om en dansk bank, hvor det ikke skulle være muligt at købe fonden. Det kræver, at du åbner et investeringsdepot og køber investeringsbeviser i fonden derigennem.

En anden metode er at oprette et investeringsdepot igennem sparindex.dk. De samarbejder med Saxo Bank, så i praksis bliver dit investeringsdepot oprettet hos Saxo Bank, men du kan tilgå det igennem sparindex.dk. Ulempen er, at du kun kan investere i fonde fra Sparindex.

Personligt bruger jeg Nordnet* til min investeringsportefølje.

Ben Felix om index med lav volatilitet:

* Affiliate link

13 tanker om “Sparindex Globale Aktier Minimum Risiko”

 1. Hej Sune. Du nævner kort, at du har en aldersopsparing. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du har oprettet en sådan – herunder overvejelser omkring, hvor stor en del af din indkomst, der går til aldersopsparing vs. din investering for frie midler. Tak 🙂

  1. Hej Johan,

   Det er en type pension der ikke beskattes ved udbetaling og derfor er anderledes end min arbejdsgiverpension. Hvis jeg forlader arbejdsmarkedet før tid tænker jeg, at denne pensionsordning vil være et fint supplement til min økonomi, når jeg engang rammer en statsbestemt pensionsalder. Den fylder meget lidt, da man kun må indbetale lige over 5.000 kr. om året.

   /Sune

   1. Tak – det giver god mening. Har du overvejet, at benytte dig af ETF’er på aldersopsparingen? Vh Johan

 2. Så på din shareville, og det ser ud til, at du har begge Sparindex globale aktier? Er det til måneds opsparing og aldersopsparing?

  1. Hej Rasmus,

   Nej. Jeg har begge i porteføljen. Jeg købte et par Globale Aktier den anden dag, da jeg skulle lave noget videomateriale til et kursus. Jeg overvejer om jeg skal splitte mine aktier imellem de to, da de har forskelligt fokus.

   /Sune

  1. Hej,

   Nej. Pt har jeg bare globale aktier fonden. Jeg ville gerne have den, så den er lidt inde på mon radar. Jeg kommer nok til bare at bruge ETFer fremover.

   /Sune

 3. Hvad er årsagen til, at du køber “globale aktier min risiko” i steder for “globale aktier”? Er din tidshorisont ikke lang nok til, at det ville give mening med større risiko? 🙂

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.