Sparindex globale aktier skifter benchmark

Sparindex globale aktier skifter benchmark for den populære indeksfond. Hvad er der sket og hvad betyder det for dig?

Sparindex globale aktier skifter benchmark for den populære indeksfond. Hvad er der sket og hvad betyder det for dig?

D. 1. december kom Sparindex med nyheden om, at seks fonde skifter benchmark, herunder den populære fond Sparindex globale aktier, som jeg selv investerer i.

Inden vi kaster os over det nye benchmark, så lad os lige forstå, hvad vi kommer fra, så du er med på, hvad forskellen er.

Det gamle benchmark

Hidtil har fonden Sparindex globale aktier fulgt MSCI ACWI IMI.

MSCI er bare navnet på dem, der laver indekset.

ACWI, All Country World Index, betyder, at benchmarket både indeholder developed markets og emerging markets.

Basalt set så stor en geografisk spredning, som det er muligt, hvilket også inkluderer virksomheder fra alle de elleve sektorer, aktiemarkedet består af.

IMI, Investable Markets Index, betyder, at benchmarket ligeledes indeholder small cap aktier.

Aktiemarkedet opdeles foruden sektorer også i størrelsen på virksomheder fra large cap, over mid cap og til small cap.

Faktisk også micro cap og længere ned, men det er så lille en del af verden, at den er ligegyldig i den her sammenhæng.

Det fleste fonde, der investerer i globale aktier, indeholder kun developed markets, ikke emerging markets og ikke small cap.

Det gode ved det benchmark Sparindex globale aktier hidtil har fulgt, har været, at det giver en maksimal spredning, fordi det geografisk er bredere og det målt på størrelsen af virksomheder er dybere.

Maksimal spredning af risiko.

Spredning er redning, så det kan vi godt lide.

Men, fonden har ikke ukritisk investeret i benchmarket.

Reklame

Norm Invest

Norm Invest gør investering:
👉 Nemt
👉 Billigt
👉 Enkelt

Norm - Nem investering

Den gamle restriktionsliste

Sparindex har hele tiden opereret med en restriktionsliste. Det betyder, at fonden i praksis har haft en liste med aktier, den ikke vil investere i.

Når en fond skal replikere et benchmark, investerer den ikke nødvendigvis i alle aktierne i benchmarket. Den investerer i en delmængde, som repræsenterer indekset så godt, at afkastet er så tæt på det samme, som hvis fonden købte alle aktierne i benchmarket.

Det er ret standard praksis og investeringsforeningens evner til dette måles med en tracking error, som kan aflæses i faktaarket.

Den hidtige restriktionsliste har eksempelvis inkluderet kontroversielle våben, sanktionerede selskaber og russiske selskaber.

Restriktionslisten har ikke været en udfordring at arbejde rundt om i forhold til at replikere MSCI ACWI IMI på en tilfredsstillende måde.

Der har været så stort et udvalg af aktier, at det “bare” har været et spørgsmål om at lave de rigtige udskiftninger.

Men så traf moderkoncernen en beslutning.

Sparinvest

Med nyheden om, at Sparinvest siger farvel til 483 olie, – gas- og kulselskaber, skete der en ændring, der var mærkbart anderledes fra tidligere.

Sparinvest skriver selv:

Sparinvest skærper nu kursen over for selskaber, der er involveret i undersøgelse, indvinding eller produktion af fossile brændsler.

Kilde: Sparinvest

Bevæggrunden kommer vi tilbage til, men det har den betydning, at fonden ikke længere kan tracke det oprindelige benchmark præcist nok, fordi mængden af aktier fra én bestemt sektor, energi, er drastisk reduceret.

Med beslutningen om en nu ret omfattende eksklusionsliste, fremfor, hvad vi tidligere kunne kalde en restriktionsliste, giver det gamle benchmark ikke længere mening.

Det nye benchmark

Det nye benchmark er ikke længere fra MSCI, men i stedet Morningstar.

Morningstar har, ligesom MSCI, et indeks der indeholder både developed markets, emerging markets og small cap.

Det hedder Morningstar Global All Cap Target Market Exposure.

Der er små forskelle, såsom hvorvidt Polen hører til developed eller emerging markets, men i det store hele, er de meget ens.

Der findes så en slags afart af det indeks, der hedder Morningstar Global All Cap Target Market Exposure Screened Select, som er det nye benchmark for fonden Sparindex globale aktier.

Sparindex globale aktier skifter benchmark og i det nye screenede indeks er energisektoren undervægtet.

Den store forskel på de to benchmarks er energisektoren.

Det er klart, at hvis den ene sektor bliver undervægtet i det ene benchmark slår det igennem på de andre sektorer også, men det handler mest af alt om energisektoren.

Når vi ser nærmere på, hvordan den screenede udgave af indekset bliver til, får vi en ny aktør på banen.

Nykredits rolle

Nykredit ejer størstedelen af Sparinvest, som er moderselskabet for Sparindex. Sparinvest har aktive fonde, Sparindex har passive fonde.

Nykredit bliver ret eksplicit nævnt, når Morningstar skal forklare, hvordan det screenede indeks, bliver konstrueret.

Sparindex globale aktier skifter benchmark til Morningstar minus Nykredits eksklusionsliste.

Det screenede index er ganske enkelt Morningstars bud på hele verdens aktier i ét indeks minus Nykredits eksklusionsliste, som sjovt nok også er Sparinvests eksklusionsliste.

Det ville et eller andet sted også være underligt, hvis Sparinvest var mærkbart anderledes fra Nykredit her.

Tilbage til det med grunden til, hvorfor denne eksklusionsliste eksisterer og er så grundlæggende.

Eksklusionslisten

Jeg starter lige ud med at lade Sparinvest komme til orde:

Vi er på vej mod en fremtid, hvor energi hovedsageligt kommer fra sol, vind eller andre grønne kilder. Verden vil bevæge sig væk fra fossile brændsler. Vi har i Sparinvest et ansvar for at skubbe på den bevægelse og samtidig beskytte vores kunders investeringer mod de forandringer, bevægelsen vil bringe med sig. Derfor skærper vi som investor nu kursen over for selskaber, der er involveret i produktion af fossile brændsler,” siger Søren Larsen, chef for bæredygtige investeringer i Sparinvest.

Kilde: Sparinvest

Argumentet om at beskytte kundernes investeringer er dårligt. Antager vi, at fremtiden er grøn og sort energi er fortiden, så vil det helt naturligt blive afspejlet i prissætningen på aktierne og dermed også i indekset. Ud fra et argument om at beskytte investorerne giver det ikke mening at foregribe denne tendens, når vi har med passiv investering at gøre.

Det er aktiv investeringsstrategi.

I forhold til ansvaret om at skubbe på en bevægelse i den rigtige retning tilføjer vi lige lidt ekstra for at få en bedre forståelse:

Det Internationale Energiagenturs (IEA) konklusioner sætter rammen for arbejdet.

I 2021 udkom IEA med en bredt anerkendt rapport, der udstikker en retning for omstillingen af den globale energisektor til vedvarende energi.
IEA slår fast, at fossile brændsler er en nødvendig del af den globale energiproduktion i mange år endnu, men at der ikke er behov for at etablere nye kulminer eller olie- og gasfelter nogen steder i verden.
Tværtimod er der brug for massive investeringer i udvinding af vedvarende energi. Det er de konklusioner, Sparinvests politik for fossile brændsler læner sig op ad.

Kilde: Sparinvest

Det Internationale Energiagentur, som er en mellemstatslig organisation, der fungerer som energitænketank, konkluderer, at der ikke er behov for at etablere nye kulminer eller olie- og gasfelter nogen steder i verden.

Den politik læner Sparinvest sig op ad, hvilket jeg læser som Nykredit grundet den helt tydelige sammenhæng her.

Mette Harbo Bossow, Director of Indexed Investments, fra Sparindex har skrevet til mig, at nedvægtningen af energisektoren ikke er et mål i sig selv.

Nedvægtningen er en aktuel konsekvens af vores bæredygtigheds- og fossilpolitik. Vi ekskluderer i udgangspunktet selskaber, der udvider i strid med Det Internationale Energiagenturs (IEA) 2050-scenarie, hvilket omfatter selskaber, der udvider og udvikler nye olie- og gasfelter.

Mette Harbo Bossow

Der er altså tale om en politisk beslutning, som er truffet på dine vegne, hvis du investerer igennem en af de seks fonde, ændringen inkluderer.

Men, hvad med mine investeringer?

Mine investeringer

Det korte af det lange er, at jeg ikke ændrer på noget.

Sparindex globale aktier skifter benchmark, jeg skifter ingenting.

Afkastet i fonden vil fremover divergere fra det brede afkast af hele verdens aktier, fordi en bestemt sektor nu er så undervægtet.

Jeg synes, at det er en forkert beslutning fra Sparinvests side.

Jeg mener ikke, at den slags beslutninger hører hjemme i en passiv indeksfond, som passivt skal tracke hele verdens aktiemarked.

Det er en beslutning, der lugter lidt af aktiv investering.

En passiv fond skal afspejle markedet gennemsnitligt, ikke aktivt over- eller undervægte bestemte sektorer.

Derudover synes jeg, at den slags politisk motiverede beslutninger om, hvad der skal investeres i, bør træffes af kunden, investoren, slutbrugeren og ikke udbyderen af fondene.

Jeg kan bare ikke se noget bedre alternativ til fonden Sparindex globale aktier.

Der findes ikke nogle andre passive danske fonde, der indeholder developed markets, emerging markets og small cap i én fond.

Jeg ville kunne kombinere to fonde og på den måde få developed markets og emerging markets, men ikke small cap.

Det kunne eksempelvis være med brug af Danske invest global indeks.

Det passer bare ikke til min simple investeringsstrategi, hvor jeg netop gerne vil bruge bare én fond til aktier.

Jeg kan heller ikke sådan lige uden videre bruge en ETF a la iShares ACWI, som jeg bruger til min aldersopsparing, da den heller ikke indeholder small cap samt, at jeg så tilføjer lagerbeskatning fremfor realisationsbeskatning, hvilket jeg ikke er interesseret i.

Så min strategi forbliver den samme og Sparindex globale aktier vil stadig udgøre hovedparten af mine investeringer.

Fremover er jeg så bare lidt en skabsaktiv investor, da jeg er undervægtet energisektoren.

Så håber jeg på, at ændringen af benchmark i praksis ikke ender med at få den store betydning for afkastet.

Men jeg er stadig træt af, at der er blevet truffet en politisk beslutning på mine vegne.

Må din opsparingsrate være høj og dit afkast gennemsnitligt – Sune

Reklame

👉 Norm Invest – Få en gratis investeringsplan
👉 Firi – Køb bitcoins hos Nordens største kryptobørs
👉 TaxHelper+ Undgå en skatteregning til næste år
👉 Nordnet – Automagisk investering med månedsopsparingen
👉 YouGov – Din mening er penge værd
👉 Freedom24 – Stort udvalg af aktier til lave priser

29 kommentarer til “Sparindex globale aktier skifter benchmark”

 1. Enig. Beslutningen virker formynderisk og går dårligt i tråd med en passiv investeringsstrategi, som man må gå ud fra netop er det, investorerne i Sparindex-fondene søger…

 2. Helt enig i de to ovenstående kommentarer, og hvorfor lave om på noget der virkede så godt.

 3. Tak for endnu et virkelig godt og informativt indlæg Sune. Jeg bliver klogere hver gang.
  – Olivia 🙂

 4. Er der ændringer på hvilket benchmark Sparindex Bæredygtige Global fremover vil bruge?

 5. Meget enig i dine tanker Sune. Har netop ventet på din udlægning af sagen. Tak for en god gennemgang. /Emil

 6. Ja – pt er der ikke mange alternativer til SP Globale Aktier. I må sige til, hvis der pludseligt dukker en ny fantastisk fond op..

   1. Hvad med STIIAM? Eneste forskel jeg kan se, er at small cap ikke er med. Til gengæld er der betydeligt lavere omkostninger, samt lavere udbytte, der gør det muligt at udskyde mere skat.

    1. Udfordringen ved Storebrand fonden er, at de har skiftet rundt i mellem, hvordan fonden beskattes. Det synes jeg ikke er så betryggende. Og Storebrand har også et enormt fokus på bæredygtig og at sortere virksomheder fra. Den er heller ikke tilgængelig på månedsopsparingen.

     Men en god fond, det er der ingen tvivl om.

     /Sune

 7. Fantastisk gennemgang – TAK. Og kan kun være enig i din konklusion om den aktive forvaltning af en passiv fond….

 8. Hej Sune

  Tak for din altid fremragende indlæg og kloge tanker.

  Du skriver, du fortsætter din vej ad den realisationsbeskattet vej med sparindex. Men er det virkelig så dårlig en forretning over en 10-20 år at gå ad den lagerbeskattet vej med sine frie midler f.eks Ishares ACWI. Den rammer jo meget mere præcist lige det du ønsker….som jeg kan forstå dig.🤔

  Og kender du eventuelt til en nyere udregning som ligger på nettet. Hvor man “sætter” de 2 investeringsmetoder op mod hinanden (Realisationsbeskattet Vs. Lager beskattet)

  Glædelig jul
  Vh. Nicolaj Frederiksen

 9. Tak for en fin gennemgang som altid, jeg gør ligesom fonden og forholder mig Passiv. God jul 😊

 10. Lækkert. Har ventet på at høre, hvad Sune mente om dette. Nu slår jeg lige koldt vand i blodet. God jul 🙂

 11. Hej Sune,

  Gør Nordnets beslutning ikke Danske Inv Global Indeks mere interessant? Er det ikke den fond der er Nordnet Globale Aktiers største konkurrent, og hvor de tidligere har hafr en bedre spredning, kommer fondene nu til at ligne hinanden mere, men Danske Inv. har lavere ÅOP.

  /Flemming

  1. Hej,

   Jeg ved ikke lige, hvor Nordnet kommer ind i billedet her?

   Men fonden fra Danske Invest indeholder ikke emerging markets og heller ikke small cap, så der er en betydelig forskel på de to.

   /Sune

 12. Tak for endnu et godt indlæg. Var også selv kommet frem til at forholde mig passivt, og fortsætte som hidtil, da der bare ikke er gode alternativer (endnu) som er realisationsbeskattede og det er et stort ønske for mig.

  Havde også slået koldt vand i blodet, og havde måske håbet (bare lidt), at du havde fundet en alternativ løsning, som var gået min næse forbi, men ak.

  Endnu engang tak for indlægget og held og lykke med Frinans på fuldtid.

 13. Tak for god gennemgang, har ventet på indlæg om dette specifikt. Jeg synes selv at deres beslutning er rigtig træls, herunder at vi som kunder bliver presset til at investere mere grønt… slut resultatet bliver sikkert en fusion mellem den bæredygtige version og den nuværende!

 14. Virkelig godt og informativt indlæg Sune, fortsæt venligst med det, du gør, jeg bliver klogere hver gang 🙂 Tak

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.