Copytrading

Er du også stødt på reklamer for copytrading, der lokker med at følge professionelle? Lad os se nærmere på det fænomen. Hint: Copytrading er aktiv forvaltning i fåreklæder.

Er du også stødt på reklamer for copytrading, der lokker med at følge professionelle? Lad os se nærmere på det fænomen. Hint: Copytrading er aktiv forvaltning i fåreklæder.


Lad os starte med konklusionen: Copytrading er aktiv investering og aktiv investering giver kun mening for de færreste investorer, så med al sandsynlighed, er copytrading ikke noget for dig.

Lad os så se grave lidt dybere, så vi forhåbentlig kan forstå den konklusion lidt bedre.

Copytrading

🥊 Passiv vs. aktiv investering

Der findes to overordnede strategier for investering, når vi beskæftiger os med investering i værdipapirer handlet på en børs. Det gælder passiv og aktiv investering. Alle værdipapirerne indgår i, hvad vi passende kunne kalde markedet og markedet kommer til udtryk som et index. Eksempelvis det danske aktiemarked som indeholder alle aktier til handel på den danske børs. Her findes flere indeks, men det toneangivende er C25, som er de 25 største danske børsnoterede virksomheder målt på værdi. Således, kan vi snakke om det danske marked ved at forholde os til det indeks.

Passiv investering er kendetegnet ved forsøget på at replikere et indeks bedst muligt. Aktiv investering er kendetegnet ved forsøget på at slå et indeks. Altså er passiv investering en metode til at opnå gennemsnittet af et marked og aktiv investering et forsøg på at klare sig bedre end markedet, med risikoen for at klare sig dårligere. Outperforme og underperforme, for nu at danglishere det hele lidt.

Alt statistik og alle undersøgelser påpeger, at det er meget svært kontinuerligt at slå markedet. Dette gør sig især gældende, hvis man også forholder sig til omkostninger. Det er relativt billigt at replikere markedet, altså at bedrive passiv investering og det er relativt dyrt at forsøge at slå markedet, altså at udføre aktiv investering. Derfor skal aktiv investering ikke bare slå markedet, men slå det betragteligt, for at være pengene værd efter omkostninger. Det sker sjældent. Ydermere, er det nær ved umuligt at spotte dem, der rent faktisk er i stand til det, da past performance doesn’t indicate future results.

Reklame

Styr på risikoen?

Med en gratis investeringsplan fra Norm Invest sikrer du, at dine investeringer passer til dig og din risikoprofil.

✓ Nemt
✓ Hurtigt
✓ Gratis

🐺🐑 Hvad er copytrading

Copytrading er i princippet meget simpelt. En eller anden hotshot investor, der har præsteret et godt resultat, gør det muligt for dig at foretage de samme investeringer. Gør man ligesom Warren Buffet, er det i princippet en form for copytrading, i hvert fald i den blødere ende, men de seneste år er der vokset platforme frem, der gør det muligt ret nøjagtigt, at kopiere andres handler. En af dem er eToro.

I praksis kan man gøre sin portefølje og sine handler synlige for andre brugere og de kan så vælge at oprette en investeringskonto, der kopierer det en anden bruger gør, kopierer deres handler og portefølje. Det kan lyde besnærende, men da der intet belæg er for, at fortidens triumfer indikerer fremtidens, så giver det ikke rationelt mening.

Da der samtidig er tale om aktiv investering, ja så står det 0-2 til copytrading som investeringsmetode.

💁‍♂️ Alternativet

Alternativet er selvfølgelig at vælge den investeringsstrategi, der giver mest mening for menig investor, passiv investering. Det har jeg skrevet en del om og er man ny i dette, så start med min serie på 10 indlæg kaldet Investering for begyndere.

Skal vi kort ridse op, så er der to muligheder:

  • Andre-gør-det-for-dig og
  • Gør-det-selv

At få andre til at gøre det, er naturligvis dyrere end at gøre det selv, men det er stadig væsentligt billigere end aktiv investering. Disse løsninger kaldes i pressen ofte for robotinvestering og er pakket pænt ind i en app, eller kan tilgås over web og det er vanvittigt nemt at investere på den måde.

Jeg gør selv brug af gør-det-selv metoden og investerer som jeg beskriver i bogen, når det gælder en simpel portefølje bestående af aktier og obligationer.

Er du bare interesseret i konklusionen, er den tilgængelig helt gratis i form af opskriften på simpel investering.

👉 Konklusion

For lige at opsummere og runde af, så giver aktiv investering ikke mening for de fleste og et godt afkast i fortiden er ikke en brugbar indikation for et godt afkast i fremtiden. Da copytrading netop er aktiv forvaltning og man som investor bekender sig til tidligere tiders performance, så giver det meget lidt mening og spørger man mig direkte, så vil jeg klart fraråde det som investeringstaktik.

Copytrading er aktiv investering i fåreklæder.


Reklame

✔️ Norm Invest – Få en gratis investeringsplan
✔️ YouGov – Tjen penge på at udfylde undersøgelser
✔️ Firi – Køb bitcoins hos Nordens største kryptobørs

Smid en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.